Okullar Arası Koordinasyon

Okullar Arası Koordinasyon

Ankara ve şube okullarımız arasındaki koordinasyon, Kurucu Temsilcisinin başkanlığında okul müdürlükleri, destek birim uzmanları ve koordinatörlerin işbirliği doğrultusunda "Koordinasyon Birimi" tarafından yürütülür.  Uygulama birliği, programların oluşturulması, kitapların belirlenmesi sürecinden başlayarak tüm yıl boyunca ilgili kişilerin bir araya gelmesi, okul ziyaretleri, iyi uygulamaların paylaşımı amacıyla yapılan video konferanslar yoluyla sağlanır.

Ankara'da oluşturulan "Koordinasyon Birimi"nde koordinatörler görev yapmaktadır. Koordinatörler, yönetim boyutundaki konularda okullarımıza destek verip, kendi branşları ile koordinasyon sağlamakta, dönemde en az bir kez okullarımızı ziyaret etmektedirler. Ziyaret sırasında ders  gözlemi ve performans değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmekte, projeler değerlendirilmekte ve geliştirilmesi istenen alanlar belirlenmektedir. Tüm konular rapor halinde, ziyaret sonrasında Kurucu Temsilcisine ve okul müdürlüklerine verilmekte, bir sonraki ziyarette ise bu konular gözden geçirilmektedir.

Tüm okulların insan gücü teminine yönelik çalışmaların yapılması, ilgili okul yöneticileri ve "İnsan Kaynakları Müdürlüğü"nün sorumluluğundadır. Süreç, Ocak ayında Kurumsal Başvuru Sistemine yapılan başvuruların değerlendirmesiyle başlamakta, uygun görülen adaylar Ankara'da mülakata davet edilmekte, mülakatı olumlu bulunan aday öğretmenler, ilgili okulda ders gözlemine alınmaktadırlar.

Ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel amacı, her öğrenciyi, kendi bireysel farklılığı göz önünde tutularak en üst düzeye çıkarmaktır. Bu noktadan hareketle, durum saptayarak gereken önlemleri almak, öğrenme - öğretme süreçlerini yakından izleyerek iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmak temel hedefimizdir. Tüm okullarımızda gerçekleştirilen ortak uygulamalar yıl sonunda düzenlenen "Değerlendirme Sınavları" çerçevesinde gözden geçirilmekte, geliştirilmesi gereken alanlar belirlenmekte, bir sonraki yıl için yapılan programlarda bu hususlar dikkate alınarak iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca tüm okullarımızda yıl içinde yapılan sınavlar Ankara'da bulunan “Ölçme Değerlendirme Birimi” tarafından  değerlendirilmekte, derslerin ünite analizleri, belirtke tabloları, sınav analizleri oluşturulmakta, ilgili okullara geri bildirim verilmektedir.

Okullarımızda Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinde öğrenci - veli - öğretmen beklenti ve gereksinimleri saptanmakta; çevresel ve akademik olanakların bu beklenti ve amaçlar doğrultusunda bilimsel ve objektif bir tutumla değerlendirilerek öğrenci merkezli bir yaklaşım sergilenmektedir. Bu çerçevede tüm okullarımızda aile katılım programları, veli eğitim seminerleri gerçekleştirilmekte, uzmanlar davet edilerek velilerimiz titizlikle yönlendirilmektedir. 

Yukarı.