Kurum Felsefemiz

 

 • Türkiye Cumhuriyeti temel ilkelerine bağlı, çocuk ve insan haklarına saygılı, Atatürkçü, çağdaş bireyler yetiştirir.

 

 • Ana sınıfından 12. sınıfa kadar öğrencilerin merkeze alındığı bütünsel ve yüksek kalitede eğitim programı sunar.

 

 • Kendi kültürünü özümsemiş, farklı kültürlere saygı duyan, her bireyinin birer dünya vatandaşı olduğu güvenli bir okul ortamı sunar.

 

 • Evrensel eğitim yaklaşımlarını yakından takip ederken tüm okul uygulamalarında öğrencinin en yüksek yararını esas alır.

 

 • Öğrencilerde akademik becerileri kazandırmanın yanı sıra sosyal, duygusal ve fiziksel becerilerini destekleyen ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine yanıt verecek kapsamlı, zengin ve esnek bir program bütünü sunar.

 

 • Öğrencilerin her yönüyle gelişiminin önemsendiği olumlu bir okul ortamının yaratılması ve sürdürülmesi için çalışanların, öğrencilerin ve velilerin görüş, öneri ve değerlendirmelerini en temel zenginlik olarak görür.

 

 • Eğitim - öğretim sürecindeki uygulama ve değerlendirmeleriyle ulusal ve uluslararası bir üst öğretim programı için gerekli donanımı sağlar.

 

 • Çalışan ve öğrenciler, akademik dürüstlüğü benimsemiş dijital vatandaşlardır .

 

 • ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarının her bireyinin yaşam kalitesi, memnuniyeti, esenliği önemsenir.

 

 • İnsan ve doğanın ayrılmaz bir bütün olduğunun farkında olan ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için çevre koruma uygulamaları ve eğitim faaliyetleri yürütür.

 

 • ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları ailesi özgür ve özgündür. Tüm ilişki ve çalışmalarının iş birliği temeline dayandığı, öğrenen bir okuldur.

İnovatif bakış açısına sahip çalışanları ile ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları,okul kültürü ve örgütlenmesini yapılandırırken yeniliklere yatırım yapar, esnek, katılımcı ve demokratiktir.

 

Yukarı.