Kurum Felsefemiz

KURUM FELSEFEMİZ

 • Türkiye Cumhuriyeti temel ilkelerine bağlı, çocuk ve insan haklarına saygılı, Atatürkçü, çağdaş bireyler yetiştirir.

 

 • Ana sınıfından 12. sınıfa kadar öğrencilerin merkeze alındığı bütünsel ve yüksek kalitede eğitim programı sunar.

 

 • Kendi kültürünü özümsemiş, farklı kültürlere saygı duyan, her bireyinin birer dünya vatandaşı olduğu güvenli bir okul ortamı sunar.

 

 • Evrensel eğitim yaklaşımlarını yakından takip ederken tüm okul uygulamalarında öğrencinin en yüksek yararını esas alır.

 

 • Öğrencilerde akademik becerileri kazandırmanın yanı sıra sosyal, duygusal ve fiziksel becerilerini destekleyen ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine yanıt verecek kapsamlı, zengin ve esnek bir program bütünü sunar.

 

 • Öğrencilerin her yönüyle gelişiminin önemsendiği olumlu bir okul ortamının yaratılması ve sürdürülmesi için çalışanların, öğrencilerin ve velilerin görüş, öneri ve değerlendirmelerini en temel zenginlik olarak görür.

 

 • Eğitim - öğretim sürecindeki uygulama ve değerlendirmeleriyle ulusal ve uluslararası bir üst öğretim programı için gerekli donanımı sağlar.

 

 • Çalışan ve öğrenciler, akademik dürüstlüğü benimsemiş dijital vatandaşlardır.

 

 • ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarının her bireyinin yaşam kalitesi, memnuniyeti, esenliği önemsenir.

 

 • İnsan ve doğanın ayrılmaz bir bütün olduğunun farkında olan ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için çevre koruma uygulamaları ve eğitim faaliyetleri yürütür.

 

 • ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları ailesi özgür ve özgündür. Tüm ilişki ve çalışmalarının iş birliği temeline dayandığı, öğrenen bir okuldur.

 

 • İnovatif bakış açısına sahip çalışanları ile ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, okul kültürü ve örgütlenmesini yapılandırırken yeniliklere yatırım yapar, esnek, katılımcı ve demokratiktir

Yukarı.