Değerlerimiz

 

 • Atatürkçü Düşünce
 • İletişim - Paylaşım
 • Gelişim
 • Yaratıcılık ve Üretkenlik
 • Öncülük ve Liderlik
 • Sorumluluk ve Duyarlılık
 • Şeffaflık - Güven - Özgüven
 • Kendini Gerçekleştirme

 

Atatürkçü Düşünce

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Milli Eğitim Temel Kanunu'nun belirlediği genel amaçlar çerçevesinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde, kendisine, ailesine, ülkesine ve insanlığa yararlı, ülkesini ve milletini seven, laik, demokratik, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerine ve Atatürk İlkeleri'ne bağlı çağdaş gençler yetiştirmeyi amaçlar.

İletişim - Paylaşım

 • Kurum içindeki ve dışındaki tüm paydaşlarımız karşılıklı olarak tutarlı ve sürekli bir biçimde bilgi ve deneyimlerini paylaşırlar; öneri sistemlerine etkin olarak katılırlar.
 • Tüm paydaşlar arasında uyumlu bir bağ kurulacak şekilde iletişim kanalları oluşturulur; "Açık Kapı" politikası uygulanır.
 • Çalışanlar arasında oluşturulan güven ortamı ile görüş ve önerilerin paylaşımı sağlanır.
 • Ekip çalışması önemsenir ve buna uygun ortamlar yaratılır.

 

Gelişim

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları çalışanları ve öğrencileri;

 • Okuduklarını, duyduklarını ve gördüklerini araştırıp sorgulayarak değerlendiren, çağının yeniliklerini takip eden ve uygulayan, ortak hedefler doğrultusunda süreç ve sonucu gözden geçirerek benimseyen bireylerdir.
 • Okullarımızda, öğrencilerin sosyal beceri ve akademik gelişimlerine fırsat veren eğitim - öğretim ortamları yaratılır.

 

Yaratıcılık ve Üretkenlik

 • ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları çalışanları bilgi birikimlerini etkin şekilde kullanarak, alanlarındaki yenilikleri izlerler.
 • Yapılan özgün çalışmalar değerlendirilir, kullanılır ve gözden geçirilir, gerektiğinde iyileştirmeler yapılır.
 • Nitelikli çalışmaların sürekliliği sağlanır.
 • Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmek ve yaratıcı çalışmalarını desteklemek amacıyla uygun ortamlar yaratılır.

 

Öncülük ve Liderlik

 • ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları eğitim sektöründe yenilikçi uygulamalarıyla diğer kuruluşlara örnek olur. Sektöründe yol gösterici, güdüleyici ve ışık tutucudur.
 • ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları sağlanan fiziksel çevre koşulları ve çok yönlü olanaklarla öğrencilerinin kendilerini geliştirebilmelerini sağlayan öğretici merkezli kimliği ile başka okullara örnek ve önder olur.
 • Okullarımız sektörde öncülük ederken; liderlerimiz de yeni fikirlerini ve hayallerini uygun ortamlara taşıyan, paylaşan, girişimleri ile gruplara örnek olan ve onları yüreklendiren kişilerdir.

 

Sorumluluk ve Duyarlılık

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları çalışanları ve öğrencileriyle bir bütün olarak,

 • Görevlerini ve sorumluluklarını bilen, yerine getiren,
 • Kültürel ve etik / insani değerlere sahip çıkan,
 • Çevresindeki kişilere ve toplumsal olaylara karşı duyarlı,
 • Çevre bilincine sahip bireylerdir.

 

Şeffaflık - Güven - Özgüven

 • ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, uzman kadrosu ve yarattığı öğretim ortamlarıyla paydaşlarına karşı taahhütlerini yerine getiren güvenilir bir kuruluştur.
 • Tüm paydaşlarında güven sağlamayı temel ilke kabul eden okullarımızda, yaşamı seven, kendisiyle barışık, özgüveni gelişmiş bireyler yetiştiren eğitim - öğretim programları uygulanır.

 

Kendini Gerçekleştirme

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'nda öğrenciler için kendini gerçekleştirme fırsatları ve ortamları yaratılır.

Bu çerçevede öğrencilerin;

 • Özgüveni gelişmiş, sorumluluk ve haklarının bilincinde, insani değerleri benimseyen ve yaşantısına yansıtan,
 • Bireysel donanımının ve gereksinimlerinin farkında olarak doğru seçimler yapabilen ve kendisine uygun/gerçekçi hedefler koyabilen,
 • Hem kendisi, hem de başkaları hakkında olumlu, gerçekçi ve tutarlı düşüncelere sahip,
 • İlgi ve yetenekleri doğrultusunda üretken ve yaratıcı bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanır.
 • Öğrencilere tüm bu özellikleri kazandırmak amacıyla ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, çalışanlarına kendilerini geliştirmeleri için uygun ortamlar hazırlar.

Yukarı.