Değerlerimiz

 

Saygı

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nda çalışanlar, veliler ve öğrenciler, kişi hak ve özgürlükleri çerçevesinde birbirine karşı saygılı ve toleranslı davranırlar.

 

Güven ve Şeffaflık

Çalışanların, öğrencilerin ve velilerin güven ilişkisine dayalı güçlü bir iletişim ve etkileşim içinde bulunduğu ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, paydaşlarına karşı taahhütlerini yerine getiren şeffaf bir eğitim kurumudur.

 

Sorumluluk ve Duyarlılık

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları çalışanları ve öğrencileri bir bütün olarak, görevlerini ve sorumluluklarını bilen ve yerine getiren, kültürel ve insani değerlere sahip çıkan, kişilere, çevreye, toplumsal ve küresel olaylara karşı duyarlı bireylerdir.

Yukarı.