İlke ve Amaçlarımız

 • Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerine ve ATATÜRK ilkelerine bağlı, sevgi dolu ve çağdaş bireyler yetiştirmek,
 • Hızla değişen ve gelişen dünya koşullarına uyum sağlamak,
 • Eğitimde yaratıcı ve yenilikçi bir yol izlemek,
 • Geleneksel ve kalıplaşmış eğitim anlayışının dışına çıkmak,
 • Her bir öğrenciye aynı ilgi ve özeni göstererek onların öğrenme hızlarını kolaylaştırabilmek için sınıftaki öğrenci sayısını sınırlamak,
 • Akademik bilgi ve becerilerin dışında, öğrencileri kendi kişisel becerileri ve ilgi alanlarıyla ele almak,
 • Öğrencileri bilgi deposu değil; psikolojik, fiziksel ve zihinsel beklentileri karşılanarak bilgiye ulaşmayı bilen, yaratıcı düşünen, sorun çözen, karar veren ve araştırma yapan bireyler olarak yetiştirmek,
 • Öğretmenlere karar verme ve uygulama aşamalarında aktif olabilmeleri için gerekli altyapıyı hazırlamak,
 • Öğrenci, veli ve öğretmen iletişimini sürekli ve etkin kılmak,
 • Öğretim programlarını sınav stresinden uzak, 12 yıl kesintiye uğratmadan sürdürmek,
 • Toplam Kalite Yönetimi ve Mükemmellik konusunda KALDER ile imzalanan "İyi Niyet Bildirgesi" doğrultusunda kısa zamanda, ulusal boyutta daha güçlü ve yüksek standartlara sahip "Örnek Okul" olmak.

Yukarı.