Kurum Felsefemiz

 

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları,

  • Zengin ve çeşitlendirilmiş bir eğitim programı sunar.
  • Küreselleşen dünyada etkin, öz benliği gelişmiş, problem çözme ve karar verme becerileri ile donanmış bireyler yetiştirir.
  • Eğitimde yaratıcı ve yenilikçidir.
  • Akademik bilgi ve becerileri kazandırmasının yanı sıra sosyal, psikolojik, fiziksel ve zihinsel ilgi ve beklentilere yanıt verecek kapsamlı, zengin ve esnek bir program bütünü sunar.
  • Eğitim ve öğretimin her aşamasında öğrenci, öğretmen ve aileyi okulun en temel zenginliği ve kaynağı olarak görür.
  • Öğrenci, aile ve öğretmeni edilgen gören bir eğitim anlayışı yerine, bu öğeleri merkeze alan, onların beklentileri doğrultusunda biçimlenmiş bir eğitim anlayışını savunur ve uygular.
  • Öğretmeni sadece bir uygulayıcı değil, eğitim ve okul konusunda temel kararlara katılan aktif bir katılımcı, üzerine yatırım yapılması gereken en önemli ve vazgeçilmez bir insan kaynağı olarak görür.
  • Eğitim - Öğretim sürecindeki uygulama ve değerlendirmeleriyle, bir üst öğretim programı için gerekli olan bilgi donanımını sağlar.
  • Tüm bunları gerçekleştirmek için esnek, katılımcı ve demokratik bir okul kültürü ve örgütlenmesine inanır.

Yukarı.