Öğrenme Merkezi

Ankara Okulumuz İlkokulunda pilot uygulama olarak başlatılan ve çeşitli nedenlerle öğrenme özelliklerinde (hızlı, yavaş, geç ve güç öğrenme gibi) farklılıklar gösteren öğrencilerimizin akademik becerilerini desteklemek amacıyla kurulan Öğrenme Merkezi, sınıf öğretmeni, PDR servisi ve aile ile işbirliği yaparak öğrenci gelişimini izler ve sınıf içinde yapılabilecek uyarlamalar ve düzenlemelerle sınıftaki öğrenme süreçlerine destek olur.

Yukarı.