Okul Güncem - Ödev Defteri - Öğrenci Ajandası

Velilerimizle aramızdaki işbirliği ve iletişimi sürekli kılmak, öğrencilerimizin sınıf içi etkinlikleri

hakkında onlara bilgi vermek ve öğrencilerimizin okul ortamındaki öğrenmelerine onları da 

dahil etmek amacıyla, ana sınıfı, 1. ve 2. sınıflarımızda "OkulGüncem" kullanılmaktadır.

Ayrıca öğrencilerimizin sorumluluk bilinçlerini ve zaman yönetimi konusundaki becerilerini

geliştirmek, bu çerçevede aileler ile işbirliği sağlamak amacıyla ilkokul da "ÖdevDefteri"

ortaokulda ise "Öğrenci Ajandası" kullanılmaktadır.

Yukarı.