Uzaktan Eğitim

 

ODTÜ İlkokulu öğrencileri uluslararası pandemi koşulları nedeniyle 23 Mart 2020 tarihinde online eğitime başlamıştır. Dijital teknolojilerin kullanımı konusunda yeterliliği yüksek olan okulumuz ve öğretmenlerimiz bu sürece çok hızlı uyum sağlamıştır. 2020 Mart ayı itibariyle öğrencilerimizin sağlığı için tüm önlemleri alan okulumuz, değişen koşullara hızla uyum sağlamış; farklı uygulamalarla eğitimi başarılı bir şekilde sürdürmüştür.

Milli eğitim Bakanlığının yayınladığı genelgeler doğrultusunda bir süre tüm sınıf online olacak şekilde, normalleşme süreci ile sınıfın yarısı online diğer yarısı sınıfta olacak şekilde senkron eğitim yaparak eğitim öğretimi sürdürmüştür.

Öğrencilerimiz online ortamda yeni deneyimler oluşturmaya, kişisel ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmeye devam etmektedir. Öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenme ortamında bulunmaları amacıyla derslerde müze gezilerine, yazar söyleşilerine, eğitsel oyunlara ve daha pek çok çevrim içi etkinliğe yer verilmektedir.

 

Online araçlar

Online derslerimize öğrenciler için öğrenmeyi daha anlamlı hale getirmek, öğrencileri daha motive olmuş bir şekilde öğrenme sürecinin parçası yaparak ve farklılaştırılmış öğrenme yöntemleri geliştirebilmek amacıyla Web 2.0 araçlarını dahil etmekteyiz. Bu şekilde öğrencilerimizde etkileşim, iş birliği ve iletişimi arttırmayı, öğrencilerin hem bilgisayarda klavye kullanarak yazı yazma hem de öğrenme süreçlerinde teknoloji becerilerini geliştirmeyi mümkün kılmayı ve öğrenimi geleneksel kalıpların dışına çıkarmayı hedeflemekteyiz.

 Online Derslerimizde Ölçme Değerlendirme

Öğrenme çıktıları öğrencilerimizin bireysel gelişimlerini gözlemlemek, ders hedefine ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol etmek, anında geri dönüt verip dersin akışını şekillendirmek amacıyla oldukça önemlidir.  Online derslerimizde de kullandığımız çeşitli uygulamalarla ölçme değerlendirme etkinlikleri devam etmektedir.

Online Derslerde Paylaşım

Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini akranları ile paylaşıp etkileşim kuracakları paylaşım zamanı bulunmaktadır. Öğrenciler küresel dünya vatandaşı olmaları ve değişen, sürekli gelişen bilim, teknoloji, tıp gibi konularda farkındalıklarının artması için destek olunmakta; uluslararası konularda araştırmalar yapıp paylaşmaları için desteklenmektedirler.

Grup Çalışmaları

Öğrencilerimizin 21.yüzyıl becerilerinden iletişim ve iş birliği, eleştirel düşünme, problem çözme ve sorumluluk alma becerilerini geliştirmek amacıyla derslerimizle bağlantılı senaryolar oluşturulmaktadır. Öğrencilerimiz yapılan grup çalışmalarında zaman yönetimi konusunda kendilerini geliştirmekte, dijital okur yazar olmanın sorumluluğunu öğrenmekte, grup içinde üstlendiği görevin sorumluluğunu alıp iletişim becerilerini artırmaktadır.

Kitap Okuma Platformu

Yüzlerce yazılı ve sesli çocuk kitabının yer aldığı dijital kitap platformu ile öğrencilerimizi eğitirken eğlendirmek amaçlanmaktadır. Kitaplarda öğrencilerimizin okuma, anlama, dinleme ve sosyal hayat becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak etkinlikler yer almaktadır. Öğrencilerimizin kullandığı bu uygulama öğretmenlerimize de öğrencilerin okumaya ayırdıkları süre, okudukları içerikler hakkında bilgi vermektedir.

Geri bildirim

Öğrencilerimize derste edindikleri bilgi, beceri ve deneyimleri tekrar etmeleri, öğrendikleri bilgileri zenginleştirmeleri, merak ve araştırma duygularını pekiştirmeleri amacıyla günlük akademik görevler verilmektedir. Öğretmenlerimiz, yaptıkları çalışmaları akademik bilgilendirme platformundan gönderen öğrencilerimize yüz yüze ders sürecinde olduğu gibi geri bildirimler verip onları bireysel gelişim hızlarına göre desteklemektedir.

Söyleşiler

Deneyimlerini paylaşarak öğrencilerimizin var olan bilgilerine yenilerini inşa etmeleri amacıyla alanında uzman isimler öğrencilerimizle buluşturulmaktadır. Öğrencilerimiz uzmanlarımızla iletişim kurma imkânı bulmakta, onlarla yaptıkları etkinliklerle yeni deneyimler oluşturmaktadır.

Törenler

Milli bayramlarımız, hiçbir kademeyi ayırmaksızın birlikte kutladığımız, birlik beraberliğimizi pekiştiren sevinçli günlerimizdir. Milli bayramlarımızı kutlarken atalarımızın kahramanlıklarını ve başarılarını anar, öğrencilerimizin onların bize emanet ettikleri değerlerin önemini daha iyi hissetmeleri amaçlanmaktadır. Bu amaçla online süreçte de önemli gün ve haftaları kutlamaya büyük bir coşkuyla devam etmekteyiz.

Online Süreçte Spor

Uzun süre ekran başında kalmamız gereken bu süreçte öğrencilerimizin sağlığını olumsuz yönde etkilememek adına hem stresi azaltacak hem de fiziksel olarak sağlıklı ve zihinsel olarak uyanık olmalarını destekleyecek fiziksel aktivite yapmalarını önemsiyoruz. Bu amaçla online derslerimizde Beden Eğitimi öğretmenlerimizin rehberliğinde “Spor” etkinlikleri yapılmaktadır.

Spor yapan çocuklar, güçlü reflekslere ve yüksek odaklanma becerilerine sahip olmaktadırlar. Spor onların bilişsel (zihinsel) gelişimlerini önemli oranda artırmaktadır. Bu nedenle ders programlarımızda Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersine de yer verilmektedir.

Rehberlik

Dünya Sağlık Örgütü (WHO, DSÖ) COVİD-19 salgınının tüm dünyadaki yayılma hızı ve oluşturduğu tehlike nedeniyle 11 Mart 2020 tarihinde pandemi ilan etti. Bu olağandışı günlerde hiç alışkın olmadığımız çeşitli zorluklarla karşılaşmaktayız. Virüsün yarattığı tehditten korunmanın ve yayılmasını önlemenin en temel yolu olarak önerilen sosyal (fiziksel) mesafe, yaşamımızın her alanı gibi ruhsal durumumuzu da etkiliyor. Bu farklı ve zorlayıcı koşullar altında psikolojik sağlamlığımızı korumak ve desteklemek amacıyla öğrencilerimizi düzenli periyotlar halinde rehber öğretmenlerimizle buluşturmaktayız.

Sanat

Uzaktan eğitim süresince öğrencilerimiz gerek kulüp dersleriyle gerekse sway paketleriyle müzik, drama ve görsel sanatlar alanında zenginleştirilmiş içeriklere sanatla iç içe olmaya devam etmektedirler.


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.