Renkli Dostluk Çemberi

Renkli Dostluk Çemberi

Sağlıklı okul iklimini bozan en önemli konulardan birisinin "akran istismarı" diye de adlandırılan zorbalık(bullying) davranışları olduğu, bu tür davranışlara maruz kalan kişilerin gerek sosyal, gerekse duygusal açılardan olumsuz etkilendiğini toplantılarımızda sizlerle paylaşmıştık. Proje kapsamında; Mersin Üniversitesi PDR bölümünden akademisyen velilerimiz tarafından öğretmenlerimize seminer çalışmaları yapılmış, okulumuzda çalışan tüm öğretmenlerimiz "Travma, Zorbalık Davranışlarının Kapsamı, Türleri, Ülkemizde ve Dünya'da Yaşanan Örnekler, Araştırma Sonuçları ve İstatistikler" konularında gerek görsel, gerekse yazılı materyallerle bilgilendirilmişlerdir. Çalışmanın sonunda uygulamalı vaka çalışmaları yapılmıştır. Konuya ilişkin alınabilecek önlemler tartışılarak, olası vakalarda konunun nasıl ele alınması gerektiği konusunda farklı ülkelerde geliştirilmiş olan önleyici örnek okul modelleri incelenmiştir. Okul personeli ve servis görevlileri bilgilendirilmiş; okulumuz yaptırım sistemi güncellenerek tüm okul toplumuna anlatılmıştır.

Okulun açılması ile birlikte tüm sınıf düzeylerinde; etkinlik, sunum ve film gösterileri ile konu hakkında öğrencilerimizde "farkındalık ve duyarlılık geliştirme" çalışmaları yapılmıştır. Proje kapsamında yıllık bir çalışma planı oluşturularak çalışmalar sürdürülecektir. Sene başında proje tanıtım ve bilgilendirme toplantılarına katılamamış velilerimiz sunuma web sayfamızdan ulaşabilirler.

 

18 Kasım haftası İngiltere'de ilk kez 2004 yılında akran istismarına karşı okullarda (anti-bullying)çalışmaların yapıldığı hafta olarak belirlenmiştir. 2004 yılından bugüne değişik ülkelerde "akran istismarı ve zorbalığı"na karşı duyarlılık ve farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli etkinlikler ve kampanyalar düzenlenmektedir.

 


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.