Kayıt kabul

ORTAOKUL KAYIT KABUL ŞARTLARI

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin Ortaokuluna aynı kurucuya ait ilkokulu bitiren öğrenci velilerinin istemeleri halinde, sonraki yılın ücret ilanı yapıldıktan sonra doğrudan kayıt yapılır.

Kontenjanın dolmaması durumunda ortaokul sınıflarına kayıt/nakil öğretim programları kazanımları dikkate alınarak okul yönetiminin oluşturacağı komisyon tarafından yapılacak sınavda başarılı olanların puan üstünlüğüne göre kontenjan tamamlanıncaya kadar kayıt yapılır.

Öğrenci Alım Sınavı iki ayrı oturumda gerçekleşmektedir. İlk oturum öğrencilerin içinde bulundukları eğitim öğretim Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler ders kazanımlarını, ikinci oturum İngilizce ders kazanımlarını kapsayacak şekilde çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

Öğrencilerin her iki oturumdaki sınavlara katılımları zorunludur.

İngilizce yeterlik düzeyi düşük olan öğrenciler, 5. sınıf için "İngilizce Ağırlıklı Programı" takip eden sınıfa kabul edilirler. Sınav sonuçları okulumuz tarafından sizlere iletilir. Belirtilen tarih aralığında kaydı yapılmayan aday öğrencinin yerine yedek listedeki öğrencinin başvurusu kabul edilir.

Web sitemizin sol üst köşesinde bulunan + KAYIT ikonunu tıklayarak  başvuru yapabilirsiniz.

 


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.