Kulüpler

ANLIK ÇÖZÜM (DESTINATION IMAGINATION CLUB)

Bu kulüpte öğrenciler, karşılaştıkları problemlere kısa bir süre içinde, sıradan malzemelerle en yaratıcı ve kararlı bir şekilde çözüm ararlar. Hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını ön plana çıkarırlar. Son aşamada ise ürünlerini, sunum becerisi ve drama yeteneklerini kullanarak problemin çözümü için sergilerler. Yıl içerisinde düzenlenen ve uluslararası olan “Destination Imagination” turnuvasına katılarak önce ülke genelinde sonra da (başarılı olunduğu takdirde) dünya genelinde yaratıcılıklarını tescilletirler.

 

ARKEOLOJİ, TARİH VE MÜZECİLİK

Arkeoloji, Tarih ve Müzecilik dersinde amaç, öğrencilere tarih bilinci kazandırmak, yüzyıllardır birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış Anadolu topraklarında yaşamış medeniyetler ve bıraktıkları eserler hakkında bilgi vererek onların müzeler ile görsel sanatları ilişkilendirmelerini sağlamaktır. 

Öğrencilerin tarihi süreç içerisinde Türk kültürü başta olmak üzere farklı toplum ve kültürlerde ortaya konulan sanat eserlerini incelemeleri amacıyla çeşitli müzelere geziler  düzenlenir. Bu gezilerde çalışma kağıtları, broşürler ve drama tekniği ile faaliyetler yapılır. Okula davet edilen konuklar ile çeşitli etkinlikler düzenlenir. Okulun bir bölümünde kazı çalışmaları yapılarak öğrencilerin bir arkeoloğun nasıl çalıştığı hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan çalışmalarla ortak miras ürünleri olan kültür ve sanat eserlerinin değeri ve korunmasının önemi kavratılır. 

 

BADMİNTON

Kaz tüyünden yapılan bir top ve raketle oynanan bir oyun olan BADMİNTON, topun file üzerinden rakip alana atılması ve geri dönmesini sağlamak amacına dayanan bir spor dalıdır. Badminton kolayca öğrenilebilen, bay veya bayan, 7 yaşından 77 yaşına kadar herkesin yapabildiği ender sporlardandır. Her yaşta, her performans düzeyinde oynanır, zevk verir ve kişiyi zorlamaz. Ben de bu sporu merak ediyorum ve öğrenmek istiyorum diyorsanız hareketin ve eğlencenin vazgeçilmez dersi olan badmintona sizleri bekliyoruz. 

 

BİLİM - PROJE KULÜBÜ

 

Bilimsel proje, bilimsel yöntem kullanarak araştırma yapmaktır. İlgilenilen bir konu hakkında bilgi toplamayı, gözlem ve deneyler yapmayı, daha sonra deney sonuçlarını düzenleyerek rapor haline getirmeyi ve en sonunda tüm bulguları bir ortamda; belki bir sınıfta ya da yarışmada sunmayı içerir. Tüm bilim insanları, buna benzer şekilde çalışır. Bilimsel proje hazırlamak, bilimsel proje yarışmalarına katılmak yaratıcılığımızı, sorun çözme yeteneğimizi ve buluşçu yönümüzü geliştirir, bizi düşünmeye özendirir, bilimle gerçek yaşamı ilişkilendirmeyi öğretir. Üstelik bilimsel proje hazırlayarak çok eğlenebilir ve merak ettiğiniz konularda bilgilerinizi artırabilirsiniz. Fen bilimlerinde araştırma, inceleme ve proje yapmaya ilgisi olan ve yarışmalara katılmak için zaman ayırabilecek öğrencilerimizi kulübümüze bekliyoruz.

 

FOOTLIGHTS (İngilizce Drama)

Bu kulüpte öğrencilerimize taklit yoluyla iletişimin türlerini tanıtma, iletişim sürecini çözümleme ve yönetme, oyunculuk yeteneklerini sergilerken aynı zamanda İngilizce dil becerilerini geliştirme ve etkili kullanma, beden dilini ve zamanı etkin kullanma, topluluk karşısında kendini ifade edebilme ve özgüven becerilerinin kazandırılması amaçlanır.

 

Fotoğrafçılık dersi öğrencilerimize fotoğraf çekme konusunda bir bilinç kazandırarak, kaliteli fotoğraf çekmek için gerekli teknik bilgiyi ve beceriyi  geliştirmeyi amaçlar.  Derslerde  fotoğrafçılık tarihine, fotoğraf makinalarına ve çekim tekniklerine ilişkin bilgiler verilerek,  yapılan gezilerle teknik ve teorik bilgilerin uygulamalı olarak da geliştirilmesi hedeflenir.   

FUTBOL

Futbol; İngilizcede ayak topu anlamına gelmektedir. İlk çağlarda ftbolu anımsatan oyunların kadın erkek karışık oynandığı bilinmektedir. Günümüzdeki futbol ise tamamen kurallara bağlanmış; böylece sert ve acımasız her şey yasaklanmıştır. Tam bir takım sporu olan futbol, kişiler arası iletişimi gerektirir. Sınırları ve pasaportları önemsemez. Bir futbolcuda olması gereken özellikler saygı, ekip ruhu, aidiyet ve dayanışma ruhudur. Bu özelliklere sahibim ya da olmak isterim derseniz dersimizi seçebilirsiniz.

 

GASTRONOMİ VE MUTFAK KÜLTÜRLERİ

Gastronomi ve Mutfak Kültürleri Dersinde; sağlıklı ve doğal beslenme konusunda kendinizi ve çevrenizdeki insanları bilinçlendirmek, dünya mutfak kültürü, yemek tarihi ve mutfak sanatları konularında eğitim almak, Türk, Akdeniz, Uzakdoğu ve modern mutfak teknikleri hakkında bilgi edinmek, sofra düzeni ve yemek yerken uyulması gereken görgü kurallarını öğrenmek, mutfak araç gereçlerini kullanma ve yemek pişirme becerisi kazanmak, pişirdiğiniz yemekleri küçük detaylarla nasıl daha lezzetli yapabileceğinizi bilmek, pişirmeden de lezzetli ve sağlıklı yiyecekler hazırlayabileceğinizi uygulayarak görmek, yemeğin gereksinim olmanın yanı sıra yaratıcılık gerektiren, güzel sanatlar, sosyal bilimler ve tıbbi bilimleri harmanlayan bir çalışma olduğunu deneyimlemek isterseniz yerinizi ayırtmayı unutmayın ….

 

JMUN

JMUN (Junior Model United Nations) dersinde öğrenciler, Birleşmiş Milletler (BM) gündeminde yer alan önemli küresel sorunları parlamento usulü müzakere ve münazara yöntemi ile tartışarak bir  sonuca varırlar. Öğrenciler BM’nin çalışmaları ile ilgili hazırlık yapar, BM’nin nasıl işlediğini yaşayarak öğrenir, kendi ülkeleri dışındaki ülkeleri temsil ederek o ülkenin sorunlarına ( eğitim, çevre, açlık, çocuk ve kadın hakları, yoksulluk, silahsızlanma, vb.) çözüm getirirler. Böylece insanları ve sorunları farklı bakış açıları ile anlayabilir ve küresel konuları tartışarak uzlaşı sağlamayı öğrenirler. 

Bu öğretim sürecinde öğrencilere, farklı kültürleri anlama, sorunlara çözüm bulma, etkin iletişim sağlama, kendini ve düşüncelerini doğru ifade edebilme, araştırma yapabilme, sorgulama, grup içinde işbirliği yapabilme vb temel becerilerin kazandırılması  amaçlanmıştır.

 

LEGO ROBOT

Lego Robot dersi, öğrencilerimizin bilgi ve iletişim teknolojisine yönelik bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmek; öğrencilerimize bilim ve teknolojiyi sevdirmek; takım çalışmasını öğretmek ve yaratıcılıklarını artırmak amacıyla kurulmuştur. Kulüp etkinlikleri kapsamında öğrencilerimiz LEGO Mindstorms Ev3 eğitim seti ile çeşitli robot tasarımları yapacak ve özel bir yazılım yoluyla, tasarladıkları robotları programlayacaklardır. Kulüpte etkinliklerinin verimli bir şekilde yürütülmesi için öğrencilerimizin "LEGO Mindstorm Ev3 basic" setini almaları gerekmektedir. 

 

MAKER

Maker kulübü teknoloji ile "kendin yap" kültürünün birleşmesinden oluşan, dünyada hızla yayılan bir akımdır. Yemek yapmaktan model uçak yapmaya, elektronik devreler ve motorlar aracılığıyla yapılan bir model araçtan 3 boyutlu yazıcılar ile basılan ve üretilen her ürün, süs eşyası, takı, oyuncak Maker hareketi kapsamındadır. Ders faaliyetlerimizde Maker Akımı takip edilerek öğrencilere üretim yetenekleri kazandırmak, yeni üretim araçlarını kullandırtmak, üreten bir neslin felsefesini aşılamak amaçlanmıştır.

 

MASA TENİSİ

Masa tensi bir top ve raketle oynanan bir oyun olan, topun file üzerinden rakip alana atılması ve geri dönmesini sağlamak amacına dayanan bir spor dalıdır. Masa tenisi kolayca öğrenilebilen, bay veya bayan, 7 yaşından 77 yaşına kadar herkesin yapabildiği, ender sporlardandır. Her yaşta  her performans düzeyinde oynanır, zevk verir, kişiyi zorlamaz ve sosyalleşmesini sağlar.

 

MODERN DANSLAR

Modern Dans dersinde öğrenciler modern dans, latin, aerobik, step, hip-hop  vb. dans türlerini öğrenirler. Ders içinde hazırlanan performanslar okul içinde düzenlenen çeşitli gösteri, tören ve etkinliklerde sergilenir. Dansı, müziği, sporu seven tüm öğrencilerimizin katılmasını beklediğimiz bu derste amacımız sağlıklı yaşam için sporu müzikle birleştirerek hem eğlenip hem sağlıklı kalacağımız koreografilerle keyifli çalışmalar yapmak. Sporun ilk adımı olan ısınma hareketlerini bile eğlenceli hale getirmeye ne dersiniz? Öğrencilerimiz, sevdiği şarkılarla yapacakları bu çalışmaları, yıl içinde okulumuzun çeşitli etkinliklerinde sergileyeceklerdir.

OKÇULUK

 

Okçuluk her yaşta yapılabilen çok zevkli ve eğlenceli bir spor dalıdır .Her spor dalında olduğu gibi kişinin beden sağlığını olumlu etkiler. Okçuluk sporunu yapan her insan kendi vücuduna hakim olmayı ve nasıl kullanması gerektiğini öğrenir. Adaptasyon ve motivasyonu güçlendirir eklemler, tendonlar, omuz, sırt ve bacak kaslarını kuvvetlendirir. Ayrıca omurga eğriliğinin tedavisinde önemli rol oynar. Okçulukla uğraşanlar güler yüzlüdürler çünkü stres atmaya yardımcı olur. Sizde güler yüzlü sağlıklı kendine güvenen bir birey olmak istiyorsanız bizimle bu eğlenceli sporu yapmalısınız.

 

SAN-ART

San-Art : Havada uçan bir çaydanlık görseniz şaşırırdınız değil mi? Peki ya eriyen saatler? Sihirli gibi! Zaten sanatçılar da biraz sihirbazdırlar, bazen gerçek üstü,  bazen de tıpatıp aynısını çizebilirler. İşte  yaratıcılık ve yeteneğinizi kullanarak bu kulüpte  düşlediğiniz her şeyi  siz  de  parmaklarınızla oluşturabilirsiniz. Yaratıcılık ve yeteneğinizi kullanarak atık malzemelerden kendinize özgü objeler oluşturup ‘vitray’ tekniği ile renklendirebilir, ‘seramik’ten  hazırladığınız objeleri günlük yaşamda kullanabilir ve sevdiklerinize hediyeler oluşturma fırsatını yakalayabilirsiniz. ‘Fotoğraf’la istediğiniz nesneyi  ya da yaşadığınız o anı çekerek  ölümsüzleştirip, oyun hamurlarınızı ‘stop motion’ tekniğini kullanarak canlandırabilirsiniz. Sanatın sihri sizin yaratıcı düşlerinizin ellerinde… Ne dersiniz, dersimize katılarak bu zenginliği yaşamaya var  mısınız?

 

TİYATRO

Tiyatro kulübünün temel amacı sanat adına üretken bireyler yetiştirmek, öğrencilerimize tiyatro izleme alışkanlığı kazandırmak, bu bağlamda tiyatro ve sinema sanatına ilişkin genel kültür oluşturmaktır.

Kulüp, bir çalışma takvimi doğrultusunda Türk ve Dünya tiyatrosunun önemli örneklerini sergileyebileceği bir yılsonu gösterisi düzenler.

Çalışmalar boyunca öğrencilerden;

- Kendilerini sahnede ifade ederek sosyalleşmeleri,

- Teatral yeteneklerini geliştirmeleri,

- Verilen sorumlulukları yerine getirmeyi öğrenmeleri,

- Jest ve mimiklerini kullanabilmeleri,

- Yaratıcılıklarını geliştirebilmeleri,

- Gözlem yapabilmeleri

  • Dilimizi doğru kullanarak etkili konuşabilmeleri gibi kazanımlar elde etmeleri beklenir.

 

SİNEMA KULÜBÜ

 

Öğrencilerde küçük yaştan itibaren sinema kültürünü oluşturmayı hedefleyen Sinema Kulübü’nde film türleri, oyuncular, önemli yönetmenler ve diğer sinema sektörü çalışanları hakkında öğrencilerin araştırma yaparak bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır. Ayrıca bu kulüpte türlerine göre filmlerden kesitler izlenip bunların üzerine öğrencilerin yorum yapmaları istenerek eleştirel bakış açılarını geliştirmeleri hedeflenmektedir. Senaryo yazımında dikkat edilmesi gereken konular üzerine temel düzeyde bilgi verilerek senaryo yazma çalışmaları yapılmaktadır. Son olarak kısa film çekim çalışmalarında film seti ve kameranın işlevsel kullanımı üzerine bir deneyim yaşanmaktadır. Sinema Kulübü film izlemeyi seven öğrencileri bir adım ötesine taşıyarak onlara yedinci sanat olan sinemanın büyülü dünyasının kapısını aralamayı istemektedir.

 

YARATICI YAZARLAR

Yaratıcı Yazarlar dersi; Hayali bir dünyayı sıfırdan yaratmak, sadece iç dünyamızı zenginleştirmekle ve bize yepyeni dünyaların kapısını aralamakla kalmaz, önceden kurulmamış ilginç ve akıcı ilişkiler kurarak, özgünlüğü yakalayabilmemizi sağlar. Hayal kurabilmek yenilikçi ve yaratıcı fikirler geliştirebilmemizin, sorunları çözebilmemizin de anahtarıdır. Zihinsel ve psikolojik bir süreç olan “yaratıcı yazma”  ifade gücünü zenginleştirir, edebi zevki geliştirir ve özgünlüğün yolunu açar. Normal değerleri zorlamaksızın içinde yüzdüğümüz sıradanlık kültürünün ya da kitlesel aidiyetin dışına adım atar.

Duygu ve düşünceleri organize etme becerilerini geliştirmek, bilgiyi keşfetmek,

Eleştirel bakış açısı kazanmak, analiz ve sentez yeteneklerini geliştirmek,

Dili yaşamak ve etkin bir şekilde uygulamak,

Akıcı yazmak, yazmadan zevk almak ve standartların dışına çıkmak,

Temel gramer ve noktalama kurallarını kullanmak isteyen tüm öğrencilerimizi Yaratıcı Kalemler dersine bekliyoruz.

ZEKA OYUNLARI

Zekâ Oyunları dersi öğrencilerin problemleri algılama ve değerlendirme kapasitelerinin geliştirilmesini, farklı bakış açıları oluşturabilmelerini, problemle karşılaştıklarında hızlı ve doğru karar verebilmelerini, bir konuya ve çözüme odaklanma, akıl yürütme ve mantığı etkili bir şekilde kullanma becerilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır.  Öğrenciler zekâ oyunlarıyla bireysel çalışmalar ve grup çalışmalarında kendi yeteneklerini ve potansiyellerini daha iyi tanıyacak, geliştirecek, alternatif çözümler ve stratejiler oluşturma yönünde davranış ve tutum geliştireceklerdir.

 

 

 


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.