Kulüpler

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL MERSİN ORTAOKULU KULÜPLERİMİZ

 

ALTERNATİF SPORLAR KULÜBÜ Öğrencilerimize öğrenmek, eğlenmek, paylaşmak ve mücadele ruhunu yaşatmak için kurulan alternatif sporlar kulübü; voleybol, basketbol, futbol, badminton, masa tenisi ve ayak tenisi gibi sportif branşları içermektedir. Öğrenciler, her spor dalının dönüşümlü olarak oynandağı istaston modeli ile çok sayıda spor branşını tanıma ve tecrübe etme fırsatı bulacaklar.

SAN-ART Yaşasın Hayaller! Yaşasın Renkler! Siz “Hayalin Yedi Rengi’’ni duydunuz mu? Sizin hayalleriniz kaç renk? Hayallerim renk renk diyorsanız San-Art kulübü sizi sanat yolculuğuna bekliyor. Kulübümüzün rengârenk yollarından geçerken çıktığımız sanat yolculuğunda yaratıcılık lokomotifimiz olacak. Atölyemizde oluşturacağımız çeşitli istasyonlarda molalar vererek bizleri yeni dünyalara götürecek müzelere geziler yapacağız. Renkleri, yaratıcılığı, hayal gücünü sanat eserlerinde arayacak; heykeller ve nesneler tasarlayarak kendi kahramanlarınızı yaratacak; boyayacaksınız. 
 
BANDO Okul bando takımımız 6 trampet, 4 bando borusu ve 1 bas davul olmak üzere majör ile beraber toplam 12 kişiden oluşmaktadır. Bir yıl boyunca çalışmalarını sürdüren bando takımı, resmi bayramlarda, okulda kortej yürüyüşü yaparak törenlere destek verir. Öğrenciler bando kulübü sayesinde ritim duygularını geliştirecek ve birlikte iş yapabilme becerisi kazanacaklardır.
 
FOOTLIGHTS kulübünde öğrenciler, rol yapma yeteneklerini ve yaratıcılıklarını kullanarak, yaratıcı doğaçlama konusunda kendilerini geliştirecek ve kısa skeçler canlandırılacaklardır. Hareket ve beden dili kullanımı, duyguyu doğru yansıtma, zaman ve sahneyi doğru kullanma berecilerinin öğretileceği bu kulüpte, öğrenciler yıl sonunda İngilizce bir müzikali sahneye koyacaklardır. 

ARDUINO KULÜBÜ öğrencilerimiz arduino deney setini kullanarak robotik kodlama alanında çalışmalar hazırlayacaklardır. Kulüp saatlerinde farklı sensörleri kullanarak deneyler yapacak, düzenekler hazırlayacak ve kendi makinelerini tasarlayacaklardır. 

HANDMADE Öğrencilerimiz el becerilerini kullanarak origami, örgü, ip ve boncuklarla bileklik ve kolye yapımı, dikiş, çanta, seramik ve ahşap boyama, çiçek ekimi, atık malzemeleri değerlendirerek geri dönüşüme katkıda bulunmayı öğreneceklerdir. Öğrenciler de kendi ilgi ve yeteneklerine göre sunumlar yaparak kulüp arkadaşlarına yaratıcı yönlerini gösterebileceklerdir.

FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ Görmeyi öğrenmekle başlayan görsel algı gelişimi, bireyin kendisini sosyal, duyusal ve bilişsel alanlarda da geliştirmesini sağlamaktadır. Fotoğraf görmeyi öğrenmiş bir birey için kendisini ifade etmenin bir yöntemidir. Kulübümüz, öğrencilerimize bir ifade yöntemi olarak fotoğrafı teknik bilgilerine hakim ve bilinçli kullanımayı öğretmeyi hedeflemektedir. Kulüp çalışmaları, öncelikle makine türleri, makinenin doğru kullanımı, kompozisyon, perspektif, ışık-nesne ilişkisi gibi pek çok konuda öğrencilerimizin fotoğrafa ve fotoğrafçılığa yönelik fikir edinmesini sağlayacaktır.

JMUN Kulübümüzün amacı, Birleşmiş Milletler gündeminde yer alan önemli küresel sorunları parlamento usulü müzakere ve münazara yöntemi ile tartışmak ve bir sonuca varmaktır. Kulübümüz öğrencileri, BM’nin çalışmaları ile ilgili hazırlık yaparlar ve BM’nin nasıl işlediğini öğrenme fırsatı elde ederler. Öğrenciler, kendi ülkeleri dışındaki ülkeleri temsil ederek, o ülkenin sorunlarına (eğitim, çevre, açlık, çocuk ve kadın hakları, yoksulluk, silahsızlanma, vb.) çözüm geliştirmeyi denerler. İnsanları ve sorunları farklı bakış açıları ile anlayabilme ve küresel konuları tartışma, uzlaşma ve sonuç raporları hazırlama konularında kendilerini geliştirirler. 

AKIL VE ZEKA OYUNLARI kulübü; öğrencilerimizin düşünme becerilerini geliştirmelerini, sentez yapabilmelerini, ekip ruhu oluşturabilmelerini ve görsel algılarını geliştirmeyi hedefleyen bir kulüptür. Oyunlar içindeki doğru stratejileri çözerken eğlenir, ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanırken de farkındalıklarını artırırlar.  

 


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.