Okul Aile Birliği

Okul Aile Birliği, okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ve okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak üzere kurulur.

Görevleri:

  • Öğrencileri, Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri ile Atatürk İnkılâp ve İlkeleri doğrultusunda yetiştirmek üzere okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmak.
  • Kurs, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri etkinlikler de okul yönetimi ile iş birliği yapmak.
  • Öğrencilere sağlık ve temizlik alışkanlıkları kazandırmada alınacak ortak tedbirler için katkı sağlamak.
  • Ailede, okulda ve çevrede, öğrencilerle diğer çocukların iyi alışkanlıklar kazanmalarını, iyi birer vatandaş olmalarını sağlayıcı tedbirler alınmasında okul yönetimine yardımcı olmak.
  • Okul yönetimi ile iş birliği yaparak belirlenen kardeş okullara katkıda bulunmak.

 
  ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU  OKUL AİLE BİRLİĞİ

  

YÖNETİM KURULU 

Başkan Zeynep Efser BAYAR
Başkan Yrd. Emel ERAY
Sayman Ahu Gök ŞİMŞEK
Yazman Ebru EMREALP
Üye Merve DUMANİ
Üye Pınar Uçar SARI
Üye  Sebile SOYHAN

 

DENETLEME KURULU ASİL

Veli  Kadir ARIKAN
Öğretmen Nurhan ERKUT
Öğretmen Ebru İSİMBAY

 

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL MERSİN ANADOLU LİSESİ

OKUL AİLE BİRLİĞİ

 

YÖNETİM KURULU 

Başkan Nilgün BAYAR
Başkan Yrd. Hacer DAYE
Sayman Serap Tecer 
Yazman Sevcan ACAT
Üye  Özlem MANAV
Yedek Üye Mehmet Beşir DAYE
Yedek Üye Vahap TECER

                    

DENETLEME KURULU ASİL

Veli  Mehmet ÖZCAN  
Öğretmen Hatice Sibel ÜNAL
Öğretmen Emrah YILDIZ

Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.