Kulüpler

GREEN TEAM KULÜBÜ

Kulübümüz, öğrencilerimizin çevre problemlerine karşı farkındalığını arttırmayı, bilinçlendirmeyi ve bu problemlere karşı çözümler üretmeyi hedeflemektedir. Doğayı koruma amaçlı projeler üreterek, bilinçlendirme, yaygınlaştırma çalışmaları yapılacaktır. Topluma değer katacak gençlerle birlikte geleceğimiz için çevreci yaklaşımları birlikte oluşturmayı amaçlamaktayız.

SİNE-TARİH KULÜBÜ

Sine-Tarih Kulübü, sinemanın geçmişi öğretmek ve öğrenmede farklı bir yol olduğu düşüncesinden doğmuştur. Sinema bir eğlence aracı olduğu kadar aynı zamanda tarihsel bir malzemedir ve tarihle yakın ilişki içindedir. Tarihsel bir dönemin, olayın, olgunun, kişiliğin hikayesinin anlatımında başvurulan bir yöntem olarak sinema, eğlendirirken öğretir de. Kulübümüzün en önemli amaçlarından biri de geçmişi öğrenmeyi eğlenceli bir faaliyetle gerçekleştirmek ve keyifli hale getirmektir. Kulüp saatinde öğrencilerimizle bazen tarihsel bir döneme gidecek, bazen bir olayın ortasına düşecek, bazen de tarihte iz bırakan bir kişinin hayatını yakından takip edeceğiz. Dünya tarihindeki önemli olaylar ve olgular üzerine düşünürken, kendi tarihimizi bütün içinde değerlendirmeye yönelik adımlar atacağız. Yapılacak tartışmalar sayesinde öğrencilerimizin karşılaştırmalı analiz, yorum ve eleştiri becerilerini geliştirmeye, tarihsel empati kurmalarına, olaylara çok boyutlu ve geniş bir açıdan bakmalarını sağlamaya, geçmiş bilgileri pekiştirirken gelecekteki öğrenmelerin temellerini de atmaya çalışacağız.

MUN KULÜBÜ

MUN kulübünün amacı, Birleşmiş Milletler gündeminde yer alan önemli küresel sorunları parlamento usulü müzakere ve münazara yöntemi ile tartışmak ve bir sonuca varmaktır. Kulübümüz öğrencileri, BM’nin çalışmaları ile ilgili hazırlık yapıyor ve BM’nin nasıl işlediğini öğrenme fırsatı elde ediyorlar. Öğrenciler, kendi ülkeleri dışındaki ülkeleri temsil ederek, o ülkenin sorunlarına (eğitim, çevre, açlık, çocuk ve kadın hakları, yoksulluk, silahsızlanma, vb.) çözüm getirme ve geliştirmeyi sağlamak, insanları ve sorunları farklı bakış açıları ile anlayabilmek ve küresel konuları tartışmak, uzlaşmak ve sonuç raporları hazırlamak konusunda gelişmektedirler.

GİRİŞİMCİLİK VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ

Girişimcilik ve Teknoloji kulübümüz öğrencilerimize 21. yüzyıl becerilerini kazandırmak, teknolojik okuryazarlıklarını, finansal okuryazarlıklarını arttırmak ve daha yaşanabilir bir dünya için problem çözen, değer yaratan bireyler olmalarını sağlamak amacı ile kurulmuştur.

ORKESTRA KULÜBÜ

Öğrencilerimizin kendilerini ifade edebildikleri ve takım olarak müzik yapmanın zevkini yaşadıkları orkestramızın amacı, değişik popüler müzik türlerini öğretmek, birlikte iş yapabilme becerisi kazanmak, müzik zevkini ve özgüvenini geliştirmektir.

CHEMISTRY for LIFE KULÜBÜ

Kimya aslında bir ders olmaktan ziyade etrafımızda gördüğümüz, yaşantımız içinde yer alan birçok olay ve materyalin kaynağıdır. Biz de hayatın içindeki kimyayı keşfetmek, araştırmalar, deneyler yapmak, ulusal ve uluslararası proje ve yarışmalara katılım sağlamak için “Chemistry for Life” kulübünü kurmaya karar verdik.

ELEŞTİREL DÜŞÜNME KULÜBÜ

Eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, mantıksal akıl yürütme yollarını doğru biçimde kullanabilen, problem çözme becerisi gelişmiş, iş birliğine yatkın gençler olma yolunda destek sunmak amacıyla kurulan Eleştirel Düşünme Kulübümüz; Mantık oyunları, hikayeleştirme/ütopya yazmayı, felsefe ve bilim ilişkisi çalışmaları yapmayı, ülke ve dünya gündeminde olan konuları ve olayları paylaşmayı, film-kitap-resim analizleri yapmayı, felsefi problemleri afiş ve fotoğraflarla somutlaştırmayı ve eleştirel düşünme atölyeleri yapmayı planlamaktadır.

FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ

Görmeyi öğrenmekle başlayan görsel algı gelişimi, bireyin kendisini sosyal, duyusal ve bilişsel alanlarda da geliştirmesini sağlamaktadır. Fotoğraf görmeyi öğrenmiş bir birey için kendisini ifade etmenin bir yöntemidir. Kulübümüz, öğrencilerimize bir ifade yöntemi olarak fotoğrafı teknik bilgilerine hakim ve bilinçli kullanmayı öğretmeyi hedeflemektedir. Kulüp çalışmaları, öncelikle makine türleri, makinenin doğru kullanımı, kompozisyon, perspektif, ışık-nesne ilişkisi gibi pek çok konuda öğrencilerimizin fotoğrafa ve fotoğrafçılığa yönelik fikir edinmesini sağlayacaktır.

 


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.