Eğitsel Farklılıklarımız

Akademik Başarı Destek ve Geliştirme Programları

 Akademik Başarı Destek Programı

Öğrencilerimizin akademik olarak yetersiz oldukları alanlarda başarılarını artırmaya yönelik ve müfredat programı ile paralellik gösteren bir uygulamadır.


Akademik Başarı Geliştirme Programı

Akademik olarak başarılı öğrencilere konuların derinlemesine öğretilmesine, bu öğrencilerin bilgi ve deneyimlerinin artırılmasına, ayrıca ulusal ve uluslararası sınavlarda ve yarışmalarda okulumuzu temsil etme becerisinin kazandırılmasına yöneliktir.


Öğrenci Değerlendirme Sınavları

Öğrencilerimizin akademik gelişimlerini izlemek ve başarılarını değerlendirmek amacıyla tüm okullarımız bazında, her yıl okulumuzun açıldığı ilk günlerde 4. sınıftan itibaren "Hazırbulunuşluk Sınavı", yılsonunda ise Değerlendirme Sınavı yapılmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre, her öğrencimizin derslerle ilgili ( Matematik - Türkçe - Fen Bilgisi - Sosyal Bilgiler - İngilizce ) bireysel gelişim profili çıkartılmakta, bu çerçevede bir sonraki yılın planlaması yapılırken eksiklikler dikkate alınarak yeni düzenlemeler gerçekleştirilmektedir.

 

Okul Güncem ve Ödev Defteri

Velilerimizle işbirliği ve iletişimi sürekli ve sağlıklı kılmak, okul yaşantısı ve etkinlikleri bildirmek için Ana Sınıfı, 1, 2 ve 3. sınıflara özel Okul Güncem; onların sorumluluk bilincini geliştirmek için de İlköğretim 1. kademedeki tüm sınıflar için geçerli Ödev Defteri uygulaması bulunmaktadır.

 

Paylaşım Saati

İlköğretim Okullarımızda her gün uygulanan "Paylaşım Saati"nde öğrencilerimiz, ülkemizde ve dünyada gelişen olayları paylaşmakta, bunlarla ilgili yorum yapmakta, ilgilerini çeken konularda duygu ve düşüncelerini birbirlerine aktarmaktadırlar. Böylece kendilerini, toplum içinde ifade edebilme ve dinleme becerisi kazanmakta, olaylara farklı bakış açısıyla yaklaşabilmeyi öğrenmekte ve bilgilerini artırmaktadırlar.

 

Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler

Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler programı çerçevesinde, 1. Sınıftan lise son sınıfa kadar, öğrencilerimizin düzeyine, okul ortam ve koşullarına uygun olarak, onların ilgi ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla Matematik, Fen, Satranç, Bilişim, İngilizce Drama, Türkçe Drama, Board Games, Chatter Box, BookWorm, Müzik, Resim ve El Sanatları, Sanat Etkinlikleri, İngilizce Konuşma, Klasik Dans, Püf Noktası, SlowFood, MUN, Junior MUN, Video ve Film Yapımı, Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Müzecilik, Doğa Dostları ve Çevre, Spor, Go, İnsan İlişkileri ve Sevgi, Fotoğrafçılık gibi Kulüpler oluşturulmuştur.

Okullarımızda ayrıca sportif faaliyetler de yoğun olarak sürdürülmektedir. Basketbol, voleybol, hentbol, futbol, tenis, masa tenisi takımlarımız okullarımızı yerel, ulusal ve uluslararası turnuvalarda temsil etmektedirler.

Okullarımızda tüm spor ve kulüp çalışmalarına uygun ortamlar yaratılmış ve öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Sanat derslikleri ve atölyeler, spor salonları, tenis kortları, halı saha (Ankara), basketbol ve voleybol sahalarında öğrencilerimiz çalışmalarını sürdürmektedirler.

Ayrıca, öğrencilerin sosyal, fiziksel ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla farklı branşlarda kurslar düzenlenmektedir.

 

Yurtdışı Bağlantılı Etkinliklerimiz

Comenius, okullar arasındaki ülkeler arası işbirliğini teşvik ederek ve okul eğitimi sektöründe doğrudan yer alan personelin profesyonel gelişiminin iyileştirilmesine katkıda bulunarak okul eğitiminin kalitesini iyileştirmeyi ve Avrupa boyutunu güçlendirmeyi; dil öğrenimiyle kültürler arası diyalogun gelişmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Comenius okul projeleri çerçevesinde, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarında, öğretmenlerimiz tarafından Comenius plânı hazırlanmış ve değişik projeler ile başvuruda bulunulmuştur. Projelerin kabulünün ardından, Ulusal Ajans tarafından sağlanan fon ile öğrencilerimiz, rehber öğretmenleri eşliğinde, yurtdışında toplantılar gerçekleştirmektedirler. Söz konusu projeler çerçevesinde diğer ülkelerin öğrencileri ve öğretmenleri okullarımızda ağırlanmaktadırlar.

2011 yılında ise okullarımızın dahil olacağı "İklim Değişikliği ve HotStuffChillOut" projesi yürütülecek ve yurtdışında bir çok okul ile işbirliği olanağı sağlanacaktır.
Öte yandan Okullarımızda E-Twinning, Purple Comet Math Meeting, FLL, Toyota Projeleri sürdürülmekte ve öğrencilerimizin yurt dışındaki öğrencilerle belli konular üzerinden çalışma yapmaları sağlanarak ortaklıklar oluşturulmaktadır.


EKO - OKUL

Eko okul, öğrencilerine çevresel konularda bilgi veren, öğrencileri aracılığıyla ailelerini ve yakın çevrelerini bilinçlendirmede rol alan okuldur. ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel İlköğretim Okulu,Türkiye'nin ilk "Eko Okul"udur.
Okulumuz 1996 yılında, proje dâhilinde yaptığı çalışmalar ve verdiği çevre eğitimiyle, Çevreye Duyarlı Okul'u simgeleyen, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan Yeşil Bayrak almaya hak kazanmış olup o tarihten bu yana Eko Okul çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir.


MUN ( Model United Nations) / JUNIOR MUN Kulübü

Lisedeki MUN, İlköğretimdeki Junior MUN Kulübünde öğrencilerimiz, ulusal ve uluslar arası münazara etkinliğine katılmaktadırlar. Etkinlik bir Birleşmiş Milletler Konferansı modeli olup, Birleşmiş Milletler'deki resmi süreçlerin birebir benzeridir. Bu nedenle MUN delegesi olarak görev alan her öğrencinin, Birleşmiş Milletler Konferansına özgü kuralları bilmesi ve resmi dile hakim olması gerekmektedir.
MUN konferanslarına katılmak isteyen ekiplere, kendilerine önceden bildirilen bir ülkeyi temsil etme görevi verilir. Her delegenin de, komite çalışmalarında belirlenen dünya sorunlarına ilişkin tez hazırlaması gerekir. Öğrenciler tez konularına göre, tarih, sosyal ve hatta fen derslerinde öğrendiklerini uygulama fırsatı bulurlar. Tezlerini farklı dil, din, kültür ve etnik kökene sahip yaşıtları ile tartışarak, gelişimleri açısından önemli kazanımlar elde ederler. MUN delegeleri elde ettikleri başarılardan dolayı madalya veya şilt gibi bir ödülle mükafatlandırılmazlar. MUN'da asıl ödül, öğrencilerin İngilizcede iyi dinleme, doğru anlama ve etkili konuşma deneyimi kazanmaları yanında, olayları yansız değerlendirebilme becerilerini geliştirmeleridir.


Cambridge Dil Sınavları

Bir yabancı dilin ne derece iyi öğrenildiğinin anlaşılabilmesi için başvurulacak en doğru yöntem, uluslararası geçerliliği ve güvenirliği onanmış testlerle öğrencilerin sınanmasıdır.

Biz de 1999 - 2000 Eğitim - Öğretim yılından itibaren 7-12 yaş grubu öğrencilerin İngilizce seviyelerini ölçen Cambridge Young Learners, PET (Preliminary English Test) ve KET (Key English Test) sınavlarına katılmaktayız. Bu sınavlar öğrencilerimizin İngilizce okuma/yazma/dinleme ve konuşma becerilerini ölçme niteliği taşıdığı gibi onlara uluslararası bir sınava girme deneyimi kazandırarak, bu tür sınavlara karşı olan çekingenliklerini yenmeleri için de bir fırsat sağlamakta ve bizlere de onların başarılarıyla gurur duyma imkanı vermektedir.

 

Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımımız

Okullarımızda uygulanan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel amacı, her öğrenciyi, kendi bireysel farklılığı göz önünde tutularak en üst düzeye çıkarmaktır. Bu noktadan hareketle, sınıf içi etkinliklerde, ödevlerde ve tüm değerlendirmelerde amaç, öğrencileri sınıflamak ya da sıralamak değil, durum saptayarak gereken önlemleri almak, öğrenme - öğretme süreçlerini yakından izleyerek iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmaktır.

Yeni değerlendirme anlayışında; güvenilir, performans temelli, gerçekçi ve uygulanabilir özellikler ön plana çıkmaktadır. Bu amaçla, okullarımızda uygulanan sınıf içi etkinlikler, ödevler ve tüm değerlendirmeler, öğrencilere üst düzeyde düşünme becerisi kazandırmaya ve öğrendikleriyle günlük yaşam arasında bağlantı kurmasına yönelik yapılandırılmaktadır.

Değerlendirme süreci, bir öğrenme süreci olarak ele alınıp, öğrencinin bireysel farklılığını ve yaratıcılığını ortaya çıkarabileceği nitelikte tasarlanır. Bu amaçla okullarımızda yeni değerlendirme anlayışı benimsenmekte ve uygulanmaktadır.

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'nda; Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği hükümlerine göre uygulamalar yapılır.

 

Öğretmen Gelişim ve Destekleme Programları

Öğretmen Seminerleri

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarında göreve yeni başlayan öğretmenler için her yıl Eylül ayı başında "Oryantasyon Semineri" düzenlenmektedir.

2001 yılından itibaren Yarıyıl tatilinde yapılan Öğretmen Paylaşım Seminerleri, her yıl okullarımızdan birinin bulunduğu ilde gerçekleştirilmektedir. ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarında görevli öğretmenlerinin katıldığı bu seminerlere, alanlarında uzman kişiler davet edilerek, karşılıklı bilgi akışı sağlanmakta, eğitim-öğretim alanındaki gelişmeler / yeni yaklaşımlar incelenmekte ve uygulamalarımız değerlendirilmektedir, iyi uygulamalar paylaşılmaktadır.

Ayrıca, bir sonraki yılın planlaması ve yürütülmesinde birliktelik sağlamak üzere öğretmenlerimiz için yaz döneminde de ihtiyaçlar doğrultusunda ortak toplantılar düzenlenmektedir. Zaman zaman bu toplantılar Video Konferans yoluyla gerçekleştirilmektedir.

Öğretmen Profesyonel Gelişim Modeli

Öğretmenlerimizin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak, sınıf ortamlarında daha etkili olmalarını sağlamak amacıyla, okullarımıza özgü bir Öğretmen Gelişim ve Değerlendirme Modeli oluşturulmuştur. Bu model çerçevesinde, öğretmenlerimizin yılda iki kez performansı değerlendirilmekte, ortaya çıkan iyileştirme alanları için gerekli eğitim ve destekleme planları oluşturulmaktadır.


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.