Fiziksel Ortamlarımız

Bilgisayar Laboratuvarı

Okullarımızda bilgisayar destekli eğitim yapılmakta ve bilgisayar eğitimi için derslikler bulunmaktadır. Bu dersliklerde öğrencilerimizin, son teknoloji ile iç içe olmaları sağlanmaktadır.  

Okulumuzdaki tüm bilgisayarların ağ/donanım ve yazılım gereksinimlerinin saptanması, edinilmesi, kullanıma açılması, donanım ve yazılım bakım işletiminin yapılması, kullanım desteğinin verilmesi faaliyetleri Bilgi İşlem Merkezi tarafından yürütülmektedir.

 

 

Fen Laboratuvarı

Fen Laboratuvarlarımız, yüksek teknolojinin talep ettiği tüm laboratuvar malzemeleri, mikroskop, doküman kamera, bilgisayar ve akıllı tahtalar ile donatılmıştır. Laboratuvarlarımızda uygulanan deneylerde amaç, bilimi tanıtmak ve sevdirmek, günlük yaşantımızda çevremizde gördüğümüz olayları sorgulayan, nedenlerini araştıran bireyler yetiştirmek, bunu yaparken de bilimin eğlenceli yönünü öğrencilerin keşfetmesine yardımcı olmaktır.

Tüm Fen derslerimiz, derslik olarak düzenlenmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilmekte olup bu ortamlarda yapılan deneyler, konuların daha iyi kavranmasını sağladığı gibi, aynı zamanda bilimsel yöntem kullanılarak öğrencilerin verilen talimatları uygulama, hipotez kurma, bunu test etme, veri toplama ve sonuca varma gibi becerilerinin gelişmesi için ortam sağlamaktadır.

Öğrencilerimizi küçük yaşta laboratuvar ortamı ile tanıştırmak , araştırma becerilerini geliştirmek ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla Ana, 1., 2. ve 3. Sınıflarımızda Bilime Yolculuk derslerimiz bulunmaktadır.

 

 

Kütüphane

Kütüphanemiz, okulun öğrenim merkezi olarak her konuda, öğrenciler ve öğretmenler tarafından başvurulan bir kaynak durumundadır. Kütüphanelerimizde öğrencilerin düşünme kapasitelerinin geliştirilmesine yardımcı olacak, ilgi ve yeteneklerini geliştirecek, ders programlarını ve bilim, sanat, spor vb. alanlardaki ders dışı faaliyetlerini destekleyici nitelikte 5000'in üzerinde kitap, süreli yayın ve ansiklopedi bulunmaktadır.

Kütüphanemizde, öğrencilerimizin ders kitapları dışına çıkarak daha ayrıntılı ve doyurucu bilgi toplayabilme, çeşitli kaynaklardan nasıl yararlanılacağını öğrenme, süreli yayınları izleme alışkanlığı edinme, özet çıkarma, not alma, rapor hazırlama gibi becerileri geliştirilmekte, bireysel ve grup çalışmaları desteklenmekte ve okuma-dinleme zevk ve ilgilerinin gelişmesine rehberlik edilmektedir.

Kütüphanemiz okuma araştırma etkinliklerinin yanı sıra, drama, söyleşi ve dinletiler için de her an kullanıma hazırdır.

 

Matematik Laboratuvarı

Soyut bir disiplin olan Matematiği, öğrencilere mümkün olduğu kadar somut olarak vermek, etkinlikleri uygulatarak öğrenme ortamları yaratmak amacıyla oluşturulan Matematik Laboratuvarı öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Ülkemizde ilk okullarımızda oluşturulan Matematik Laboratuvarında, yapılan etkinliklerle, matematiksel kavramlar geliştirilmekte, öğrencilerimizin matematiği küçük yaştan itibaren yaşayarak öğrenmeleri sağlanmaktadır.

 

 

 

Spor Alanları

Okulumuzda, tüm öğrencilerimize dostluk ve sevgi ile birlikte, spor yapma alışkanlığı kazandırmak temel amaçlarımızdan biridir. Beden Eğitimi dersleri ve spor faaliyetleri ile öğrencilerimizin, bu alanla ilgili temel bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkları edinebilmeleri, sporun sağlığa olan yararını kavrayabilmeleri, sorumluluk alma, kendine güven duyma ve liderlik yeteneklerini kazanabilmeleri hedeflenmiştir.

Beden Eğitimi dersleri, takım çalışmaları, kurslar ve benzeri etkinliklerimiz açık ve kapalı spor alanlarımızda yapılmaktadır.

 


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.