Derslerimiz

Beden Eğitimi

Ana sınıflarımızda, Beden Eğitimi Zümresi olarak amacımız; geleceğin sağlıklı gençlerini eksiksiz bir altyapı desteği ve zengin materyallerle tasarlanmış spor alanlarımızda, temel hareket becerileri ile donatmaktır. Psikomotor gelişimin temellerinden olan ve öğrencilerimizin günlük hayatlarında sıklıkla kullandıkları koordinatif beceri gelişimi, dersimizin önde gelen kazanımıdır. Ayrıca, disiplinler arası işbirliği ile; yer değiştirme, nesne kontrolü ve denge becerileri, ana sınıflarında görev yapan öğretmenlerimizin ders konularıyla paralel işlenerek öğrenme hedeflerimiz gerçekleştirilmektedir.

 

Bilime Yolculuk

Amacımız; öğrencilerimizin Fen ve Teknoloji dersini ve bilimi sevmelerine ve bu konudaki heyecanları keşfetmelerine yardımcı olmaktır.

Öğrenciler, basit deneylerle eğlenirken öğrenir ve öğrendiklerini günlük hayatlarına aktarabilirler.

 

Dans

Dans Dersinde öğrencilerimiz bir yıl boyunca ritim ve müzik eşliğinde çalışacaklardır. Öğrencilerimize fiziksel gelişimlerinin yanı sıra; ritim duygusu kazandırmak, koordinatif beceri eğitimi ile grup içerisinde kendilerini ifade edebildikleri ortamlar oluşturmak hedeflenmektedir. Ayrıca, dans yoluyla, sosyal yönlerini ve özgüvenlerini ön plana çıkararak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.  

 

Görsel Sanatlar

Sanat eğitimi yoluyla; öğrencilerimizin, temel resim tekniklerini uygularken, gelişim özellikleri doğrultusunda kendilerini keşfetmelerine fırsat veren ortamlar sağlamak temel hedefimizdir. Bu sayede, öğrencilerimizin çağın gereği olan bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarına yardımcı olunmaktadır. Öğrencilerimizin Görsel Sanatlar dersinde oluşturdukları ürünler farklı ortamlarda sergilemektedir.

 

Müzik

Çalışmalarımızın temelini ORFF tekniği oluşturmaktadır. Derslerimizde, öğrencilerimiz; müzik aletleri ile tanışıp, yaratıcı drama çalışmaları, tekerlemeler, şarkılar, masal ve oyunlar yoluyla müziği yaşayarak öğrenirler.

Satranç

Öğrencilerimiz derin bir düşünme becerisini geliştirmeye, satranç oyunu ekseninde giriş yaparlar; satranç tahtası üzerindeki yönleri, taşların hareketleri, özel durumları ve becerilerini öğrenirler. Sonraki düzeyde temel ve ileri düzey strateji geliştirme becerileri kazanır,  oyun oynayarak düşünmeyi gerçekleştirirler. 

 

Seramik

Öğrencilerimiz, Seramik dersinde; şekillendirmesi en kolay malzeme olan kille, üç boyutlu dünyaya keyifle adım atacaklar, hayal ettiklerini somut bir biçimde ifade etmeyi öğreneceklerdir.

Seramik çalışmaları,  hem zihinsel hem de bedensel gelişime katkı sağlar;  

bir yanda, öğrencilerin hayal güçlerini geliştirebilmeleri, duygu ve düşüncelerini değişik malzemelerle ifade edebilmeleri,  düşüncelerini bir eser yaratmak üzerinde yoğunlaştırabilmeleri ve bundan mutluluk duymaları amaçlanırken diğer yanda, el - göz koordinasyonunun ve parmak kaslarının gelişimi hedeflenir.

Öğrencilerimizin yıl içerisinde oluşturdukları ürünler seramik  fırınında pişirilip renklendirilir, okulumuz koridorlarında ve sergi salonumuzda sergilenir. 

 

Yaratıcı Drama

Oyun hayatımızın vazgeçilmezi…

Oyun özgürleştirici etkisinden yola çıkarak yıl boyunca yaratıcı drama etkinlikleri yapılır. Çalışmalarımızda neden sonuç ilişkisi kurma, kendini ifade etme, problem çözme, dikkat-gözlem ve sosyal farkındalık oluşturma çalışmaları yaparak hem eğlenceli vakit geçirilir hem de kişisel gelişim oyun ile desteklenir.


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.