Eğitim Yaklaşımımız

Okul misyonumuz doğrultusunda, öğrencilerimizin bireysel gelişim özelliklerini destekleyerek, kendilerini keşfetme fırsatı yaratmak, çağdaş yaşamın gerektirdiği değer, beceri ve bilgileri kazanmalarını sağlamak öncelikli hedefimizdir.


Ana sınıflarımızda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kazanım ve gelişim göstergeleri doğrultusunda hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Programı" uygulanır. Öğrenci ihtiyaçları göz önüne alınarak hedefler genişletilir.


Okul öncesi eğitim çocukların gelişimi açısından önemli bir yere sahiptir. Bu bilinçle çocukların kendi tercihlerini yaparak karar alma becerilerini geliştirmelerine, sorumluluk almayı öğrenmelerine, öz disiplin ve yeteneklerini geliştirmelerine destek verilir. Çocukların, yaratıcı, girişken, sorgulayıcı, kendini rahatça ifade edebilen, başkalarının görüşlerine saygılı bireyler olarak yetişmeleri teşvik edilir.


Okul öncesi dönemde amaç bilgi öğretmek değil, bilgiyi öğrenebilmesi için gerekli becerileri çocuğa kazandırabilmektir.


Ana sınıflarımızda yapılan çalışmalarla temel deneyimlerin geliştirilmesi hedeflenir. Bu doğrultuda öğrenciler çok yönlü olarak değerlendirilir. Problem çözme ve oyun temelli etkinliklere yer verilir. Öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarında kendi hazır bulunuşlukları içinde gelişmeleri desteklenir.


Süreç içinde yapılan tüm çalışmalar öğrenci merkezlidir. Temelde etkin öğrenme hedeftir. Bu doğrultuda tek bir eğitim anlayışına bağlı kalmak yerine öğrenci ihtiyacına göre birleştirilmiş bir eğitim yaklaşımı benimsenir.


Sınıflarımızda sınıf öğretmenlerimizle birlikte eğitici anneler görev yapar.


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.