Kayseri Okulları

Lise İngilizce Eğitimi

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL KAYSERİ ANADOLU LİSESİ İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Lise İngilizce eğitim programımızın temel amacı öğrencilerimize dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi dil becerilerinin yanı sıra eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme gibi 21. yüzyıl düşünme becerilerini süreç odaklı, kriter temelli ve yapılandırmacı bir yaklaşımla kazandırmaktır. Bu programla, aynı zamanda, öğrencilerimize yabancı dil öğrenme motivasyonu ve sevgisi aşılanması da amaçlanmaktadır. Bağımsız bireyler olarak yetiştirmeyi görev edindiğimiz öğrencilerimizin özgüvenlerinin gelişimi üzerinde de önemle durulmaktadır.

Öğrencilerimizin derse aktif katılımları önemli olduğundan uygulamalarımızda ikili çalışmalara ve grup çalışmalarına öncelikle yer verilmektedir. Ayrıca, hedef konuyu öğrencilerimize daha etkili bir şekilde sunmak ve kazandırmak amacıyla sınıf içinde canlandırmalara, sunumlara ve iletişimsel dil öğretme-öğrenme yaklaşımında kullanılan diğer aktivitelere yer verilmektedir. Tüm seviyelerde, öğrencilerimizin dil ve düşünme becerilerine katkıda bulunması amacıyla eğitim programımızın önemli bir parçası olan İngilizce edebi eserlerin incelenmesi (roman, kısa hikaye, şiir) yoluyla öğrencilerimiz İngilizce kitap okumaya ve eleştirel düşünmeye teşvik edilmektedir.

Öğrencilerin akademik gelişimleri, öğrenim sürecinde de olduğu gibi kriter temelli ve süreç odaklı bir yaklaşımla izlenmektedir. Yıl boyunca öğrencilerimizin temel dil becerileri farklı ölçme araçlarıyla (yazılı sınavlar, dilbilgisi ve kelime bilgisini ölçen quizler, konuşma performanslarını ölçen performans değerlendirme sınavları, ders içi etkinliklere katılım puanı ve  proje ödevleri) değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler, öğrencilerimizin dil becerilerinin gelişimini yakından takip etmek ve onlara süreç boyunca dönüt vererek yönlendirmede bulunmak amacıyla sık aralıklarla yapılmaktadır.

ODTÜ okullarında lise İngilizce derslerinde Edexcel International GCSE (General Certificate of Secondary Education) ESL (English as a Second Language) programı sürdürülmektedir. Dünyada 55 ülkede, İngiltere’ de 350 okulda uygulanmakta olan bu programın sonunda başarılı olan öğrenciler, İngilizce dilinde yetkinlik düzeyini küresel ölçekle kanıtlayacak özelliğe sahip sertifika almaya hak kazanacaklardır. Edexcel Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifikası alan öğrenciler, dünyanın herhangi bir yerinde uluslararası bir okulda ya da İngiltere’de lise eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilirler. Ayrıca, yurtdışı üniversiteye kabulde önemli bir avantaj elde ederler.  

 


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) • FAX +90 312 210 1435 • info@odtugvo.k12.tr

© 2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari • Designed by Activate

Yukarı.