Kayseri Okulları

PDR

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisleri öğrencilerin duygusal, ussal ve sosyal gelişimlerini destekleyerek, akademik becerilerini ve kişilik oluşumlarını en üst düzeye ulaştıracak ortam ve koşulları oluşturmayı amaçlar.

Bu amaca ulaşmak için, öğrencilerin bireysel özelliklerinin fark edilmesini ve gereksinimlerinin saptanmasını sağlayacak gözlem, takip ve ölçme tekniklerini kullanır.

Her düzeyde sağladığı veli-okul işbirliği ile öğrencilerin bilişsel ve sosyal gelişimlerini destekleyerek, onları uyumlu, mutlu, başarılı bireyler olarak hayata hazırlar.

LİSE
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşım içerisindedir.

Her öğrenci “bireysel özellikleri doğrultusunda” potansiyellerini keşfetmeleri ve en üst düzeyde kullanmaları yönünde desteklenir. Gelişimin bir bütünlük taşıdığı gerçeğinden hareketle öğrencilerin sosyal, duygusal, davranışsal ve akademik gelişimleri izlenir. Bu doğrultuda önleyici ve gelişimsel çalışmalar planlanır, yürütülür; kriz durumlarına yönelik bireysel ve grupla müdahale gerçekleştirilir.

Her düzeyde sağladığı veli-okul işbirliği ile öğrencilerin uyumlu, mutlu, başarılı bireyler olarak hayata hazırlamayı amaçlar.


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) • FAX +90 312 210 1435 • info@odtugvo.k12.tr

© 2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari • Designed by Activate

Yukarı.