Kayseri Okulları

İngilizce Eğitimi

ANASINIFI

İngilizce Eğitimi

Ülkemizde gün geçtikçe önemi artan yabancı dil öğretimine uyum çerçevesinde, okulumuzda İngilizce öğretimine ana sınıfından başlayarak büyük önem verilmektedir. ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarında ana sınıfından 4. sınıfın sonuna kadar uygulanan İngilizce programımız her seviyede sarmal bir biçimde ilerlemektedir. İngilizce dersleri, öğrenci merkezli ve çoklu zeka kuramına uygun olarak işlenmektedir. Öğrencilerimizin farklı ihtiyaçlarını karşılayabilmek için belirgin ve özel amaçlarla hazırlanmış konu bazlı, iletişim, yaratıcılık, eleştirel düşünme, araştırma tekniklerini içeren; öğrencilerimizin bireysel, ikili ve grup çalışmalarına dayalı olan müfredatımız Avrupa Birliği Standartları çerçevesinde CEF - A1 düzeyinde İngilizce konuşma, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve yazılı anlatım temel becerilerini kazanmalarına yöneliktir.

Yabancı dil öğretim sisteminde, ana dilini öğrenme yöntemi kullanılarak öğrencilerin dili eğlenerek, yaparak ve yaşayarak edinmeleri, kuralları kendilerinin keşfetmeleri ile dil kullanımının daha etkin kılınması hedeflenmektedir.

Dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi temel dil becerilerinin yanı sıra eleştirel ve yaratıcı düşünme yeteneklerini de kazandırmaya yönelik, ürün odaklı bir programla öğrencilerimizin bu becerilerini geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda başka kültürleri tanıma ve anlamaları ve onlara hayat boyu sürecek olan yabancı dil öğrenme isteği ve sevgisi de aşılanmaktadır. Öğrencilerin öğrendikleri dilin kültürünü tanımalarının yanı sıra iletişim becerilerini de en üst düzeyde geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır.

Yıl boyunca öğrencilerimizin gelişimleri bireysel olarak izlenmekte ve mevcut durumu daha iyiye götürmek amacıyla kişiye özel ek çalışmalar yapılmaktadır. Her dönemin sonunda öğrencilerimiz tüm dil becerileri hakkındaki ilerlemelerini ayrıntılı biçimde yansıtan karneler almaktadırlar.

DERS İÇERİĞİ

Öğrencilerin İngilizce dili ile ilk kez anasınıfında karşılaştığı düşünüldüğünde, ikinci dilin bu yaş grubu için çok önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Öncelikli amaç, İngilizce dilini sevdirmek ve öğrencilerin dili rahat bir biçimde kullanmaları için olumlu bir ortam sağlamaktır. Anasınıflarında uygulanan İngilizce derslerinde hedefimiz, İngilizce diline yönelik bir merak ve empati uyandırmaktır. Bu yolla öğrencilerin öğrendiklerini doğal, rahat, eğlenceli  aktivitelerle zenginleştirilmiş bir ortam içerisinde kullanmaları sağlanmaktadır. Yaparak ve yaşayarak öğrenme ilkesinden hareketle, İngilizce programı anasınıfı öğrencilerinin yaş grubunun önemli bir parçası olan oyunlar, şarkılar, hikayeler ve çeşitli aktiviteler baz alınarak oluşturulmaktadır. Erken yaşta başlayan bu süreçte esas olan, öğrencilerin yabancı dili kullanmaya karşı olumlu bir bakış açısı kazanmalarıdır. Ezberlenen kelime sayısını hedeflemek yerine, dil içinde barındırdığı kültür ve değerler ile bir bütün olarak ele alınmaktadır. Öğrencilerin ilgi alanlarına ve farklı öğrenme türlerine yönelik öğrenme ortamları sunulmaktadır. İngilizce dersi programı diğer alan öğretmenleriyle Disiplinler arası çalışmalar aracılığı ile paylaşılmaktadır. Oluşturulan program, tema ve kazanımlar çerçevesinde geliştirilerek, yabancı uzmanlardan da profesyonel danışmanlık desteği alınarak uygulanmaktadır.

ÜNİTELER 

İLKOKUL

İngilizce Eğitimi

Ülkemizde gün geçtikçe önemi artan yabancı dil öğretimine uyum çerçevesinde, okulumuzda İngilizce öğretimine ana sınıfından başlayarak büyük önem verilmektedir.

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarında ana sınıfından 4. sınıfın sonuna kadar uygulanan İngilizce programımız her seviyede sarmal bir biçimde ilerlemektedir. İngilizce dersleri, öğrenci merkezli ve çoklu zeka kuramına uygun olarak işlenmektedir. Öğrencilerimizin farklı ihtiyaçlarını karşılayabilmek için belirgin ve özel amaçlarla hazırlanmış konu bazlı, iletişim, yaratıcılık, eleştirel düşünme, araştırma tekniklerini içeren; öğrencilerimizin bireysel, ikili ve grup çalışmalarına dayalı olan müfredatımız Avrupa Birliği Standartları çerçevesinde CEF - A1 düzeyinde İngilizce konuşma, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve yazılı anlatım temel becerilerini kazanmalarına yöneliktir.

Yabancı dil öğretim sisteminde, ana dilini öğrenme yöntemi kullanılarak öğrencilerin dili eğlenerek, yaparak ve yaşayarak edinmeleri, kuralları kendilerinin keşfetmeleri ile dil kullanımının daha etkin kılınması hedeflenmektedir.

Dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi temel dil becerilerinin yanı sıra eleştirel ve yaratıcı düşünme yeteneklerini de kazandırmaya yönelik, ürün odaklı bir programla öğrencilerimizin bu becerilerini geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda başka kültürleri tanıma ve anlamaları ve onlara hayat boyu sürecek olan yabancı dil öğrenme isteği ve sevgisi de aşılanmaktadır.

Yıl boyunca öğrencilerimizin gelişimleri bireysel olarak izlenmekte ve mevcut durumu daha iyiye götürmek amacıyla kişiye özel ek çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca İlkokulumuzda ihtiyaç duyulan zamanlarda "İngilizce Öğrenme Merkezi" çalışmalarıyla öğrencilerimize bireysel destek sağlanmaktadır.

Her dönemin sonunda ana, 1, 2 ve 3. sınıflarımızda öğrencilerimiz, tüm dil becerileri hakkındaki ilerlemelerini ayrıntılı biçimde yansıtan karneler almaktadırlar. 4. sınıflarımızda ise yazılı sınavlar ve değerlendirme sınavı ile proje çalışmaları verilmektedir.

DERS İÇERİKLERİ

1.sınıf

İngilizce derslerinde, branş ve sınıf öğretmenlerinin ortak belirledikleri tema ve kazanımlar bazında birbirini destekleyen ve pekiştiren ünitelerin bulunduğu bir ders programıyla çok yönlü ve bütüncül bir yaklaşım benimsenmektedir. İngilizce derslerinde öğrencilerin beceri gelişimlerine destek verilmesine yönelik yaş grubunun ilgi alanına yönelik eğlenceli şarkılar, oyunlar, çocuk kitapları, canlandırmalar, sınıf anketleri, uygulamalı çalışmalar, bilgisayar etkinlikleri, sanat ve elişi aktiviteleri gibi etkinlikler kullanılmaktadır. Okuma ve yazma çalışmaları sınıf öğretmenlerinin çalışmalarına paralel bir şekilde yürütülmektedir. Öğrenciler ses çalışmalarının ardından ilk okuma becerilerini; birlikte okunan çocuk kitapları ve öğretmenin rehberliğinde gruplar halinde okunan seviyelendirilmiş kitaplarla kazanmaktadırlar. Yazma çalışmaları da kelime, cümle ve kalıplara odaklanan aktivitelerle zenginleştirilmektedir. Öğrenci gelişimi sene boyunca yapılan öz değerlendirme ve öğretmen değerlendirmesinin yanı sıra öğretmenin sene boyunca takip ettiği gelişim
çizelgeleri ile de izlenmektedir. Öğrencilerin gelişim sürecini takip eden portfolyo çalışma dosyaları tutulmaktadır ve yılsonunda öğretmen, veli, akran değerlendirmeleri ile öz
değerlendirmeleri yapılmaktadır.

2. Sınıf

Bir önceki yılda öğrencilerin öğrendikleri bilgi ve becerilerin üstüne yapılandırılan bir İngilizce program uygulanmaktadır. 2. sınıfta 4 temel becerisi entegre edilerek öğrencilerin yaş grubu ve ilgi alanını kapsayan öğrenci merkezli ders planları hazırlanmaktadır. Öğrencilerin okuma alanında akıcı ve doğru okumaları, okuduğunu anlayıp cevap verebilmeleri ve okuduğu metni kendi cümleleri ile ifade edebilmeleri, ayrıca haftalık kütüphane saatlerinde öğrencilerimizin okul içi ve dışı kitap okuma alışkanlığı kazanmaları; dinleme alanında dinlediği metin ve diyaloglara yönelik soruları cevaplandırabilmeleri ve doğru karşılık verebilmeleri; konuşma alanında bireysel, ikili ve grup çalışmalarında dili özgüvenle, akıcı ve anlaşılır bir şekilde kullanabilmeleri; yazma alanında tema kazanımlarına paralel olarak belirlenen konular hakkında yaratıcılıklarını ortaya koydukları kısa paragraflar yazmaları hedeflenmektedir. İngilizce dil becerilerinin ve bilişim teknoloji dersi kazanımlarının ortak paydada buluştuğu eğlenceli projelerle İngilizce programı desteklenmektedir. Öğrencilerin gelişim sürecini takip eden portfolyo çalışma dosyaları tutulmaktadır ve yılsonunda öğretmen, veli, akran değerlendirmeleri ile öz değerlendirmeleri yapılmaktadır.

3. Sınıf

İngilizce eğitimi öğrenci merkezli bir yaklaşımla, 4 temel beceriyi de kapsayacak bir program dahilinde verilir. Sözel, dinleme, okuma ve yazma becerileri öğrencilerin İngilizce dilini özgüvenle ve akıcı bir şekilde kullanmalarını sağlayacak bir program içinde geliştirilmektedir. Yapılan aktiviteler öğrencilerin gerçek yaşamla bağlantı kurmalarına olanak sağlayacak nitelikte olup, öğrencilere yaşam boyu dil öğrenme sevgisi aşılamayı
hedeflemektedir. "Her birey farklı öğrenir" sözünden hareketle sınıf içi ve sınıf dışı aktiviteler farklı öğrenme tarzlarına cevap verebilecek çeşitli öğrenme yöntemlerini kapsamaktadır. Sınıf içi aktivitelerde her öğrencinin kendini rahat ifade edebilmesi için eğlenceli ikili ve grup çalışmaları yapılmaktadır. Bug Club, eğlenceli kütüphane etkinlikleri, yaratıcılıklarını ortaya koydukları projeler ile öğrencilerin okuma sevgisi ve becerileri geliştirilmektedir.
Aynı zamanda öğrencilere gözetimli okuma çalışmaları yaptırılarak okuma stratejileri ve becerileri kazandırılmaktadır. Okuma etkinlikleri yazma becerilerini de geliştirmek üzere planlanmış olup, öğrencilerin kendi duygu ve yaratıcılıklarını ortaya koydukları ürün odaklı projeler yapılmaktadır. Öğrencilerin sözel ve dinleme becerilerini desteklemeye yönelik drama, canlandırma, şarkı ve röportaj gibi yaş grubu özelliklerini barındıran eğlenceli ve iletişime dayalı aktiviteler yapılmaktadır. Öğrencilerin gelişim sürecini takip eden portfolyo çalışma dosyaları tutulmaktadır ve yılsonunda öğretmen, veli, akran değerlendirmeleri ile öz değerlendirmeleri yapılmaktadır.

4.sınıf

4.sınıf düzeyinde İngilizce dersleri öğrencinin İngilizce dilini özgüvenle kullanmasına ve iletişim kurma becerisine yönelik bir program çerçevesinde devam etmektedir. Her öğrencinin farklı bir öğrenme biçimi olduğundan hareketle sınıf içi çalışmalar, verilen proje ve ödevler  çoklu zeka kuramı göz önünde bulundurularak şekillendirilmiştir. Öğrenciler İngilizce dilini kullanarak günlük hayatlarında araştırma yapmaya yönlendirilerek ve elde ettikleri verileri gerek sınıf sunumları gerek hazırladıkları projeler vasıtasıyla paylaşmaktadırlar. İngilizce dersi içinde yapılan çalışma ve aktiviteler ikili ve grup çalışmaları çerçevesinde sürdürülerek, her öğrencinin kendini rahat ifade edebilmesi ve
ders süresini en verimli şekilde kullanmasını sağlanmaktadır. Okuma ve yazma isteğinin ve becerisinin artırılması amacıyla planlanan okuma ve yazma çalışmaları öğrencilerimizin yaratıcılıklarını kullandırmaya yönelik çeşitli proje ve çalışmaları içermektedir. Farklı etkinlikler ve oyunlarla kelime dağarcıkları zenginleştirilerek
İngilizce dilini tanıma ve dili kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Öğrencilerin sözel becerilerini geliştirerek, İngilizce dilini özgüvenle kullanmaları, vermek istedikleri mesajı anlaşılır bir biçimde vermeleri ve akıcı bir şekilde rahatlıkla iletişim kurmaları için sınıf içi ve sınıf dışında çeşitli sunumlar, canlandırma aktiviteleri, röportajlar ve anket uygulamaları gibi çalışmalar yapılmaktadır. Dinleme çalışmaları öğrencilerin belirli bir bilgiyi veya genel fikirleri anlamalarına yönelik aktivitelerden oluşmaktadır. Uygulanan dinleme çalışmaları öğrencinin sözel becerisini de geliştirmek adına değişik aktivitelerle desteklenmektedir. Öğrencilerin gelişim sürecini takip eden portfolyo çalışma dosyaları tutulmaktadır ve yılsonunda öğretmen, veli, akran değerlendirmeleri ile öz değerlendirmeleri yapılmaktadır.

ORTAOKUL

İngilizce Eğitimi

Ülkemizde gün geçtikçe önemi artan yabancı dil öğretimine uyum çerçevesinde, İngilizce öğretimine ana sınıfından başlayarak büyük önem verilmektedir.

Ana sınıfları programından 8. sınıfın sonuna kadar uygulanan İngilizce programımız her seviyede sarmal bir biçimde ilerlemektedir. Yabancı dil öğretim sisteminde, ana dilini öğrenme yöntemi kullanılarak öğrencilerin dili eğlenerek, yaparak ve yaşayarak edinmeleri, kuralları kendilerinin keşfetmeleri ile dil kullanımını daha etkin kılınması hedeflenmektedir.

Dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi temel dil becerilerinin yanı sıra eleştirel ve yaratıcı düşünme yeteneklerini de kazandırmaya yönelik, ürün odaklı bir programla öğrencilerimizin bu becerilerini geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda onlara hayat boyu sürecek olan yabancı dil öğrenme motivasyonu ve sevgisi de aşılanmaktadır. Bağımsız bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladığımız öğrencilerimizin özgüvenlerinin gelişimi üzerinde de önemle durulmaktadır.

Öğrencilerimizin derse aktif katılımları önemli olduğundan uygulamalarımızda ikili ve grup çalışmalarına öncelikle yer verilmektedir. Ayrıca sınıf içi oyunlar, canlandırmalar, sunumlar, iletişimsel dil öğretme ve öğrenme yaklaşımında kullanılan diğer aktivitelerdir. Tüm seviyelerde öğrencilerimizin düzenli kütüphane ziyaretlerine de zaman ayrılmakta,  öğrencilerimiz İngilizce kitap okumaya teşvik edilmektedir.

Ortaokulda tüm seviyelerde 10 saat İngilizce öğretimi yapılmaktadır. Bununla birlikte, okulumuza 5. sınıflarda başlayan ve İngilizce derslerinden desteğe gereksinim duyan öğrencilerimiz için oluşturulan sınıflarımızda, hafta içi 15 saat ağırlıklı İngilizce programı uygulanmaktadır.

Öğrencilerin akademik gelişimleri yıl boyunca yazılı sınavlar, değerlendirme sınavı, ders içi etkinliklere katılım puanı ve proje çalışmaları ile değerlendirilmektedir. Tüm seviyelerde, öğrencilerin gelişim sürecini takip eden portfolyo çalışma dosyaları tutulmakta ve yıl boyunca öğretmen, veli, akran değerlendirmeleri ile öz değerlendirmeleri yapılmaktadır.

 

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL KAYSERİ ANADOLU LİSESİ İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Lise İngilizce eğitim programımızın temel amacı öğrencilerimize dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi dil becerilerinin yanı sıra eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme gibi 21. yüzyıl düşünme becerilerini süreç odaklı, kriter temelli ve yapılandırmacı bir yaklaşımla kazandırmaktır. Bu programla, aynı zamanda, öğrencilerimize yabancı dil öğrenme motivasyonu ve sevgisi aşılanması da amaçlanmaktadır. Bağımsız bireyler olarak yetiştirmeyi görev edindiğimiz öğrencilerimizin özgüvenlerinin gelişimi üzerinde de önemle durulmaktadır.

Öğrencilerimizin derse aktif katılımları önemli olduğundan uygulamalarımızda ikili çalışmalara ve grup çalışmalarına öncelikle yer verilmektedir. Ayrıca, hedef konuyu öğrencilerimize daha etkili bir şekilde sunmak ve kazandırmak amacıyla sınıf içinde canlandırmalara, sunumlara ve iletişimsel dil öğretme-öğrenme yaklaşımında kullanılan diğer aktivitelere yer verilmektedir. Tüm seviyelerde, öğrencilerimizin dil ve düşünme becerilerine katkıda bulunması amacıyla eğitim programımızın önemli bir parçası olan İngilizce edebi eserlerin incelenmesi (roman, kısa hikaye, şiir) yoluyla öğrencilerimiz İngilizce kitap okumaya ve eleştirel düşünmeye teşvik edilmektedir.

Öğrencilerin akademik gelişimleri, öğrenim sürecinde de olduğu gibi kriter temelli ve süreç odaklı bir yaklaşımla izlenmektedir. Yıl boyunca öğrencilerimizin temel dil becerileri farklı ölçme araçlarıyla (yazılı sınavlar, dilbilgisi ve kelime bilgisini ölçen quizler, konuşma performanslarını ölçen performans değerlendirme sınavları, ders içi etkinliklere katılım puanı ve  proje ödevleri) değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler, öğrencilerimizin dil becerilerinin gelişimini yakından takip etmek ve onlara süreç boyunca dönüt vererek yönlendirmede bulunmak amacıyla sık aralıklarla yapılmaktadır.

ODTÜ okullarında lise İngilizce derslerinde Edexcel International GCSE (General Certificate of Secondary Education) ESL (English as a Second Language) programı sürdürülmektedir. Dünyada 55 ülkede, İngiltere’ de 350 okulda uygulanmakta olan bu programın sonunda başarılı olan öğrenciler, İngilizce dilinde yetkinlik düzeyini küresel ölçekle kanıtlayacak özelliğe sahip sertifika almaya hak kazanacaklardır. Edexcel Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifikası alan öğrenciler, dünyanın herhangi bir yerinde uluslararası bir okulda ya da İngiltere’de lise eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilirler. Ayrıca, yurtdışı üniversiteye kabulde önemli bir avantaj elde ederler.  

 

 

 

 


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) • FAX +90 312 210 1435 • info@odtugvo.k12.tr

© 2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari • Designed by Activate

Yukarı.