Kayseri Okulları

Okul Aile Birliği

Okul Aile Birliği, okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ve okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak üzere kurulur.

Görevleri:

· Öğrencileri, Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri ile Atatürk İnkılâp ve İlkeleri doğrultusunda yetiştirmek üzere okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmak.

· Kurs, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri etkinlikler de okul yönetimi ile iş birliği yapmak.

· Öğrencilere sağlık ve temizlik alışkanlıkları kazandırmada alınacak ortak tedbirler için katkı sağlamak.

· Ailede, okulda ve çevrede, öğrencilerle diğer çocukların iyi alışkanlıklar kazanmalarını, iyi birer vatandaş olmalarını sağlayıcı tedbirler alınmasında okul yönetimine yardımcı olmak.

· Okul yönetimi ile iş birliği yaparak belirlenen kardeş okullara katkıda bulunmak.

 

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Kayseri Okulları

OKUL AİLE BİRLİĞİ

Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu Başkanı: Şükrü Taner AZGIN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Figen GÜLERİK ŞAHİN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Kutlay GÜRBULAK

Muhasip Üyesi: Tolga YAMAK

Sekreter: Meltem KESKİNKILIÇ

Yönetim Kurulu Üyeleri Yedek: Levent ÇORUH, Zeynep İBİŞ, Aslı İba DURAN, Pırıl YAMAK, Şeyda Esra ULU

Denetleme Kurulu Asil: Ayşe KELEÇİOĞLU

Denetleme Kurulu Yedek: Pınar ARSLAN

 

 


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) • FAX +90 312 210 1435 • info@odtugvo.k12.tr

© 2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari • Designed by Activate

Yukarı.