Kayseri Okulları

Hedefimiz

Öğrencilerimizin bireysel özellikleri doğrultusunda gelişimlerini desteklemek. Sosyal bir ortam içinde keşfederek öğrenmelerini  ve araştırma yapmalarını sağlamak. Psikomotor, sosyal-duygusal gelişimlerini,bilişsel ve özbakım becerilerini destekleyerek kendi ilgi alanlarının farkına varmasına, becerilerini geliştirmesine ve istendik davranışların kalıcı olmasını sağlayarak ilköğretime hazırlamak ve kendilerini ifade etme fırsatı buldukları eğitim ortamları içinde özgüven gelişimlerini desteklemek ve öğrencilerimizin ilköğretime hazırlanmalarında rehberlik etmektir. 


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) • FAX +90 312 210 1435 • info@odtugvo.k12.tr

© 2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari • Designed by Activate

Yukarı.