Daha İyi Bir Dünya İçin Eğitim
ODTÜ GV Okulları olarak "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Okul Taahhüdü”nü imzalayarak “Global Schools Program”ına üyeliğimizin kabul olduğunu paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.
Uluslararası eğitim hareketini olan “Global Schools Program” ını ODTÜ GV Okulları olarak desteklemekten ve bu eğitim hareketine liderlik etmekten dolayı gururluyuz.
 

ARTIK BİZ DE,
 ODTÜ GV OKULLARI olarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine dair Farkındalık Yaratmak üzere,
        ·      1300 Okul
        ·      89 Ülke
        ·      22.815 Eğitimci
        ·      102.600 Öğrenciyi 9.300 ders ve aktivite ile destekleyen “Global School Program”ın bir parçasıyız.

“Global Schools Program Nedir?
GSP yani Küresel Okullar Programı, UNESCO'nun Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitime Yönelik Küresel Eylem Programını (ESD) destekleyen BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı'nın bir girişimidir. Global Okullar, daha esnek ve sürdürülebilir bir dünya şekillendirmek için dünya çapındaki eğitim sistemlerini desteklemek için araçlar, kaynaklar ve programlar geliştirir. Programın vizyonu, her kademeden öğrencinin, bu yüzyılın en büyük zorluklarına etkin bir şekilde yanıt vermek ve herkes için sürdürülebilir ve müreffeh bir dünya şekillendirmek için gerekli bilgi, değer ve becerilerle donatıldığı bir dünya yaratmaktır.
 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri nedir?
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri aşırı yoksulluğu sona erdirmek, herkes için insana yakışır iş elde etmek, adaleti, barışı ve refahı teşvik etmek ve çevreyi korumak için 2015 yılında 193 dünya hükümetinin tamamı tarafından müzakere edilen ve kabul edilen 17 hedeften oluşmaktadır. Hedefler, hükümetler, kurumlar, yerel topluluklar, sivil toplum kuruluşları, okullar ve işletmelerin 2030 yılına kadar ulaşılacak bir standart ve net hedefler dizisi doğrultusunda birlikte çalışması için pratik bir araçtır.
ODTÜ GVO olarak artık bu birlikteliğin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.
 
“Global Schools Programın bir Parçası Olmak Ne Demek?
 GSP, okulların ve öğretmenlerin öğrencilerini Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH'ler) konusunda eğitmeleri için gerekli araçları ve e-kaynakları sağlar. Eğitimcilerle birlikte çalışan program, öğrenme ortamlarını küresel olarak dönüştürmeyi ve okulları SKH'lerde eğitim ve liderliğin merkezleri haline getirmeyi ve nihayetinde öğrencilerin yaşam tarzlarında, davranışlarında, eğitimlerinde ve profesyonel kariyerlerinde sürdürülebilir kalkınmaya öncelik vermelerini sağlamayı hedefler.
Araştırmalar, Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim'in (ESD), öğrencilere yalnızca daha iyi bir dünyayı şekillendirmelerine fırsat sağlamakla kalmayıp aynı zamanda okulda daha iyi performans göstermelerini sağlayan çok önemli bir araç olduğunu gösteriyor.
Tam da bunun için, GSP, öğretmenleri, yöneticileri ve diğer personeli, dünya çapındaki diğer okullarla bağlantı kurmak için bir köprü vazifesi görüyor.


ODTÜ GVO İZMİR OKULLARI: Güzelbahçe Yelki Mevki 2482. Sokak No:2 Güzelbahçe/İZMİR

0 850 532 1989 / info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.