PDR

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi  ‘Gelişimsel ve Önleyici Rehberlik’ anlayışı doğrultusunda öğrencilerin kendilerini gerçekleştirme sürecindeki gereksinimleri kapsayan çalışmalar yapmaktadır. Öğrencilerin duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimlerini destekleyerek, akademik becerilerini ve kişilik oluşumlarını en üst düzeye ulaştıracak ortam ve koşulları oluşturmayı amaçlar. PDR Biriminin işleyişi öğrenci merkezinde ve bireysel değerlendirmeler ile şekillendirilir. Servisimiz her öğrencinin PDR hizmetlerinden yararlanabileceği ilkesinden hareketle öğrencilerin gelişim özelliklerini ve bireysel ihtiyaçlarını dikkate alarak akademik, bedensel, sosyal ve duygusal alanda destek çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu kapsam doğrultusunda öğrencilerimizle grup içi veya bireysel görüşmeler gerçekleştirilir. Eğitsel rehberliği desteklemek adına, öğrencilerin gelişim düzeyleri ve grubun ihtiyaçları göz önüne alınarak planlanan bireysel ve grup etkinlikleri – sunumları ile kazanımları desteklenir.

Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda grup odak çalışmaları planlarak yaşanan zorluklarda problem çözme becerilerine katkı sağlamak ve öğrencinin iyi oluş halini desteklemek amaçlanır.

Sınıf öğretmenleri ile yapılan haftalık görüşmelerde sınıf dinamikleri ve öğrenci özelinde değerlendirmeler yapılarak aksiyon planı oluşturulur. Bu görüşmeler doğrultusunda öğrencilerin takibi sağlanır.

 

VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Öğrencilerin akademik ve kişisel yolculuklarında velilere rehberlik edebilmek adına bireysel veli görüşmeleri ile sürece katkı sağlanır. Her yaş döneminin kendine özgü gelişimsel özellikleri ve öne çıkan konuları göz önüne alınarak aylık veli bültenleri ile bilgilendirme çalışmaları yapılır. Velilerin ebeveynlik deneyimlerine katkı sağlamak amacıyla PDR Birimi veya alanında uzman isimler tarafından veli seminerleri/veli odak grup çalışmaları düzenlenir.

 

LİSE

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşım içerisindedir. Her öğrenci “bireysel özellikleri doğrultusunda” potansiyellerini keşfetmeleri ve en üst düzeyde kullanmaları yönünde desteklenir. Gelişimin bir bütünlük taşıdığı gerçeğinden hareketle öğrencilerin sosyal, duygusal, davranışsal ve akademik gelişimleri izlenir. Bu doğrultuda önleyici ve gelişimsel çalışmalar planlanır, yürütülür; kriz durumlarına yönelik bireysel ve grupla müdahale gerçekleştirilir. Her düzeyde sağladığı veli-okul işbirliği ile öğrencilerin uyumlu, mutlu, başarılı bireyler olarak hayata hazırlamayı amaçlar.


ODTÜ GVO İZMİR OKULLARI: Güzelbahçe Yelki Mevki 2482. Sokak No:2 Güzelbahçe/İZMİR

0 850 532 1989 / info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.