Branş Dersleri

BEDEN EĞİTİMİ

Ana sınıflarımızda amacımız; geleceğin sağlıklı gençlerini eksiksiz bir altyapı desteği ve zengin materyallerle tasarlanmış spor alanlarımızda, temel hareket becerileri ile donatmaktır. Psikomotor gelişimin temellerinden olan ve öğrencilerimizin günlük hayatlarında sıklıkla kullandıkları koordinatif beceri gelişimi, dersimizin önde gelen kazanımıdır. Ayrıca, disiplinler arası işbirliği ile yer değiştirme, nesne kontrolü ve denge becerileri, ana sınıflarında görev yapan öğretmenlerimizin ders konularıyla paralel işlenerek öğrenme hedeflerimiz gerçekleştirilmektedir.

 JİMNASTİK DERSİ

Jimnastik dersindeki temel amacımız, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını ve kişisel gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak jimnastik branşının temel becerilerini (kuvvet, esneklik, denge, koordinasyon vb.) belirli çalışmalar ve egzersizler aracılığıyla öğrencilerimize aktarmak ve öğrencilerimizde bu branşa özgü altyapı oluşturmaktır.

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN DERSİ

Bu ders, hareket yetkinliği ve aktif sağlıklı hayat olmak üzere iki öğrenme alanı altında yapılandırılmıştır. Beden Eğitimi ve Oyun ders programının genel ilkelerinde;


ODTÜ GVO İZMİR OKULLARI: Güzelbahçe Yelki Mevki 2482. Sokak No:2 Güzelbahçe/İZMİR

0 850 532 1989 / info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.