PDR

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisleri öğrencilerin duygusal, ussal ve sosyal gelişimlerini destekleyerek, akademik becerilerini ve kişilik oluşumlarını en üst düzeye ulaştıracak ortam ve koşulları oluşturmayı amaçlar.

Bu amaca ulaşmak için, öğrencilerin bireysel özelliklerinin fark edilmesini ve gereksinimlerinin saptanmasını sağlayacak gözlem, takip ve ölçme tekniklerini kullanır.

Her düzeyde sağladığı veli-okul işbirliği ile öğrencilerin bilişsel ve sosyal gelişimlerini destekleyerek, onları uyumlu, mutlu, başarılı bireyler olarak hayata hazırlar.

 

İLKOKUL
PDR Servisi olarak amacımız, öğrencilerin kendini anlamasına, gerçekçi kararlar almasına, varolan becerilerini geliştirmesine, problemlerini çözmesine, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlamasına, böylece kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır.

ORTAOKUL
PDR Servisinin amacı; öğrencilerimizin çocukluktan ergenliğe geçtikleri bu dönemde, gelişim görevlerini yerine getirirken olumlu benlik algıları geliştirmelerini ve değişimleriyle başetmelerini sağlamaktır.

Bu amaçla;
Kişilik özelliklerini oluşturan ilgi, tutum ve yeteneklerini farketmelerine,
Yetişkin ve akranları ile olumlu iletişim kurmalarına,
Değerler sistemlerini oluşturmalarına,
Geleceğe yönelik hedefler oluşturmalarına yönelik çalışmalar yürütmekteyiz.

LİSE
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşım içerisindedir. Her öğrenci “bireysel özellikleri doğrultusunda” potansiyellerini keşfetmeleri ve en üst düzeyde kullanmaları yönünde desteklenir. Gelişimin bir bütünlük taşıdığı gerçeğinden hareketle öğrencilerin sosyal, duygusal, davranışsal ve akademik gelişimleri izlenir. Bu doğrultuda önleyici ve gelişimsel çalışmalar planlanır, yürütülür; kriz durumlarına yönelik bireysel ve grupla müdahale gerçekleştirilir. Her düzeyde sağladığı veli-okul işbirliği ile öğrencilerin uyumlu, mutlu, başarılı bireyler olarak hayata hazırlamayı amaçlar.

 


ODTÜ GVO İZMİR OKULLARI: Güzelbahçe Yelki Mevki 2482. Sokak No:2 Güzelbahçe/İZMİR

0 850 532 1989 / info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.