İngilizce Eğitimi

İngilizce Eğitimi

Ülkemizde gün geçtikçe önemi artan yabancı dil öğretimine uyum çerçevesinde, İngilizce öğretimine ana sınıfından başlayarak büyük önem verilmektedir. 7 milyara ulaşan dünya nüfusunun bilinen rakamlarla 430 milyona yakını İngilizce konuşuyor. Uluslararası düzeyde bir araştırma yaparken; bilim, kültür, tarih, sanat, konu ne olursa olsun kolayca ulaşabileceğiniz kaynakların büyük kısmı İngilizce. Çok açık ki dünyalı olmanın en önemli şartlarından biri İngilizceyi günün her anında kullanabilmek.

Ana sınıfları programından 8. sınıfın sonuna kadar uygulanan İngilizce programımız her seviyede sarmal bir biçimde ilerlemektedir. Yabancı dil öğretim sisteminde, ana dilini öğrenme yöntemi kullanılarak öğrencilerin dili eğlenerek, yaparak ve yaşayarak edinmeleri, kuralları kendilerinin keşfetmeleri ile dil kullanımını daha etkin kılınması hedeflenmektedir.

Dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi temel dil becerilerinin yanı sıra eleştirel ve yaratıcı düşünme yeteneklerini de kazandırmaya yönelik, ürün odaklı bir programla öğrencilerimizin bu becerilerini geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda onlara hayat boyu sürecek olan yabancı dil öğrenme motivasyonu ve sevgisi de aşılanmaktadır. Bağımsız bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladığımız öğrencilerimizin özgüvenlerinin gelişimi üzerinde de önemle durulmaktadır.

Öğrencilerimizin derse aktif katılımları önemli olduğundan uygulamalarımızda ikili ve grup çalışmalarına öncelikle yer verilmektedir. Ayrıca sınıf içi oyunlar, canlandırmalar, sunumlar, iletişimsel dil öğretme ve öğrenme yaklaşımında kullanılan diğer aktivitelerdir. Tüm seviyelerde öğrencilerimizin düzenli kütüphane ziyaretlerine de zaman ayrılmakta,  öğrencilerimiz İngilizce kitap okumaya teşvik edilmektedir.

İngilizce öğretimi biri Türk, biri yabancı olmak üzere iki öğretmenle sürdürülmektedir. Öğrencilerin, yabancı öğretmenlerimizle öğrendikleri dilin kültürünü tanımalarına ve iletişim becerilerini en üst düzeyde geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır.

Ortaokulda tüm seviyelerde 10 saat İngilizce öğretimi yapılmaktadır. Bununla birlikte, okulumuza 5. sınıflarda başlayan ve İngilizce derslerinden desteğe gereksinim duyan öğrencilerimiz için oluşturulan sınıflarımızda, hafta içi 15 saat hafta sonu 5 saat ağırlıklı İngilizce programı uygulanmaktadır.

Öğrencilerin akademik gelişimleri yıl boyunca yazılı sınavlar, değerlendirme sınavı, ders içi etkinliklere katılım puanı ve proje ödevleri ile değerlendirilmektedir. 

8. sınıfın sonunda öğrencilerimizin lise hazırbulunuşluk düzeylerini yakından izlemek için program dahilinde yazılı ve sözlü çalışmalar yapılmaktadır. Hazırlanan kitapçıkla 8. sınıf öğrencilerimizin tekrar çalışmaları sürdürülmekte, yazılı ve sözlü deneme sınavları uygulanmaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği gereği Hazırlık Yeterlilik Sınavları, lise müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.

 


ODTÜ GVO İZMİR OKULLARI: Güzelbahçe Yelki Mevki 2482. Sokak No:2 Güzelbahçe/İZMİR

0 850 532 1989 / info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.