İK-İDES Programı

İK-İDES Programı

 

Öğrencilerin akademik gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla cumartesi günleri ücretsiz geliştirme programı düzenir. 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen İK- İDES -İleri Düzey Eğitim Sınıfları, akademik başarısı yüksek öğrencilerin müfredattaki konuları daha derinlemesine öğrenmelerini, örnekler, sorular ve problemlerle üst düzey düşünme becerilerini (uygulama, analiz ve sentez seviyeleri) geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla program, akademik yönden başarılı olan öğrencilerin daha fazla bilgiye ulaşma ve soru çözme ihtiyaçlarını karşılamakta ve ulusal/uluslararası yarışma/sınavlarda okulumuzu temsil etme becerisini kazandırmaktadır.

İK-İDES Programı, Fen Bilimleri, Türkçe ve Matematik derslerini kapsamaktadır. Programda yer alacak 7. sınıf öğrencileri seçilirken; öğrencilerin 6. sınıf yıl sonu ağırlıklı ortalaması ayrıca Fen Bilimleri, Matematik ve Türkçe derslerinin herbirinin ayrı ayrı yıl sonu yazılı sınavlarının ortalaması değerlendirilir. Bu ölçütlerde başarı puanı 85 ve üzerinde olan öğrenciler, programa davet edilir.

Programa katılan öğrencilerin başarıları her dersten dönemde 2 kez yapılan sınavlarla takip edilir. Sınav sonuçları dört düzeyde değerlendirilir.

 0-29  puan       : Temel düzey

30-59 puan       : Orta düzey

60-79 puan       : Üst düzey

80-100 puan     : İleri düzey

Öğrencilerin programa devam edebilmeleri için;

  • Her dönem sonunda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri derslerinin ortalamasının 85 ve üzerinde olması,
  • Yıl sonu ağırlıklı ortalamalarının (tüm derslerden) 85 ve üzerinde olması,
  • Yıl sonunda İK-İDES sınavlarının ortalamasının "Üst ve İleri" düzeyde olması,
  • Programa düzenli olarak katılmaları gerekir. İK-İDES öğrencisi mazeretsiz dönemde en fazla 3 kez devamsızlık yapabilir.

 Öğrencilerimizin ulaşımları velilerimiz tarafından sağlanır.  


ODTÜ GVO İZMİR OKULLARI: Güzelbahçe Yelki Mevki 2482. Sokak No:2 Güzelbahçe/İZMİR

0 850 532 1989 / info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.