İK-İDES Programı

 

Öğrencilerin akademik gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla cumartesi günleri ücretsiz geliştirme programı düzenlenir. 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen İK- İDES -İleri Düzey Eğitim Sınıfları, akademik başarısı yüksek öğrencilerin müfredattaki konuları daha derinlemesine öğrenmelerini, örnekler, sorular ve problemlerle üst düzey düşünme becerilerini (uygulama, analiz ve sentez seviyeleri) geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçla program, akademik yönden başarılı olan öğrencilerin daha fazla bilgiye ulaşma ve soru çözme ihtiyaçlarını karşılamakta ve ulusal/uluslararası yarışma/sınavlarda okulumuzu temsil etme becerisini kazandırmaktadır.

2023-2024 Eğitim Öğretim yılında İK-İDES programı, fen bilimleri ve matematik derslerini kapsamaktadır. Fen bilimlerinde 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik; matematik alanında ise 7.sınıflara yönelik program açılmıştır.

Programda yer alacak 7. sınıf öğrencileri seçilirken; öğrencilerin 6. sınıf yılsonu ağırlıklı ortalaması ayrıca fen bilimleri ve matematik derslerinin her birinin ayrı ayrı yıl sonu yazılı sınavlarının ortalaması değerlendirilir. Bu ölçütlerde başarı puanı 85 ve üzerinde olan öğrenciler, programa kabul sınavına girmek üzere davet edilir.

Program 8. sınıflarda bu yıl ilk kez başlayacağı için 7. Sınıf öğrencileri ile aynı kriterlerle sınava davet edileceklerdir. Fakat değerlendirmeye 7. sınıftaki akademik süreçleri de dahil edilecektir.

Programa katılan öğrencilerin başarıları her dersten dönemde 2 kez yapılan sınavlarla takip edilir. Sınav sonuçları dört düzeyde değerlendirilir.

 0-29  puan       : Temel düzey

30-59 puan       : Orta düzey

60-79 puan       : Üst düzey

80-100 puan     : İleri düzey

Öğrencilerin programa devam edebilmeleri için;

  • Her dönem sonunda matematik ve fen bilimleri derslerinin ortalamasının 85 ve üzerinde olması,
  • Yıl sonu ağırlıklı ortalamalarının (tüm derslerden) 85 ve üzerinde olması,
  • Yıl sonunda İK-İDES sınavlarının ortalamasının "Üst ve İleri" düzeyde olması,
  • Programa düzenli olarak katılması gerekir. İK-İDES öğrencisi mazeretsiz dönemde en fazla 3 kez devamsızlık yapabilir.

 Öğrencilerimizin ulaşımları velilerimiz tarafından sağlanır.  


ODTÜ GVO İZMİR OKULLARI: Güzelbahçe Yelki Mevki 2482. Sokak No:2 Güzelbahçe/İZMİR

0 850 532 1989 / info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.