Etkinliklerimiz

Etkinliklerimiz

"CARPE DİEM"  TİYATRO TOPLULUĞU

Her yıl, "Hayat bir sahne… Bu sahnede olmak ya da olmamak sizlerin elinizde." diyerek açılır perdeler. Sahnede olmaktan, sahneyle buluşmaktan keyif alan öğrencilerimizden seçilerek oluşturulan topluluğumuz, adını tiyatronun doğduğu dilden almaktadır. Carpe diem… "Anı yaşamak"... Öğrencilerimiz sahneleyecekleri oyunu kendi dünyalarıyla zenginleştirerek yarattıkları olaylar zinciriyle kendilerine olduğu kadar bizlere de hoş anlar yaşatmaktadırlar. 
Tiyatro sanatıyla buluşmanın keyfini ve ayrıcalığını yaşayan, "sahne tozu yutma" terimiyle tanışan öğrencilerimiz kendilerine duydukları güven duygusunun arttığını, dil becerilerinin geliştiğini anı yaşayarak ve yaşatarak öğrenirler. Paylaşılan sorumluluklar ve ekip olmanın getirdikleri kişiliklerini beslerken sahne vazgeçilmezi olur öğrencilerimizin.

TÖRENLER

Bireysel gelişim özelliklerinin önemsendiği ve kendilerini gerçekleştirme fırsatlarının yaratıldığı ortamlarda, Atatürkçü düşünceyi özümsemiş, çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış bireyler  yetiştirmeyi amaç edinen okulumuzda; milli duyguları ön planda tutmak ve toplumsal değerlerimiz konusunda daha çok farkındalık yaratmak amacıyla öğrencilerimiz  "Belirli Gün ve Haftalar"da gerçekleştirilen kutlama programlarında etkin bir şekilde görev almaktadırlar.

BİLİM VE TEKNOLOJİ HAFTASI 

Her yıl Mart ayının ikinci haftası Bilim ve Teknoloji Haftası olarak kutlanır. Seçilen temaya uygun olarak etkinlikler düzenlenir, alanında uzman kişiler tarafından sunumlar yapılır ve öğrenciler bilimsel süreç becerilerini kullanarak yürüttükleri projelerini bu hafta içinde yapılan Bilim Şenliği’nde sunarlar.

OGVO BİLİM TURNUVASI

Tüm sube okullarımız ile birlikte yürütülen OGVO Bilim Turnuvası, her yıl proje yönetim ekibi tarafından seçilen temaya uygun olarak hazırlanan dört ana kategoriden oluşur. Bu kategoriler fotoğraf, poster, belgesel, skeç ve anlık yarışmadır. Ankara okulunda gerçekleşen finalde öğrenciler farklı alanlarda yarışma olanağı bulurlar.

PARTNER SCHOOL SCIENCE PROGRAM (PSSP) 

Okulumuz, Uzay Kampı Türkiye ve NASA’nın ev sahipliğinde düzenlenen Partner School Science Program ’da (Kardeş Okullar Bilim Programı) yer almaktadır. Programa katılan öğrenciler Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Bulgaristan, İsrail gibi ülkelerdeki  öğrencilerle farklı alanlarda yürüttükleri projelerini video konferanslar ile paylaşır, Uzay Kampı Türkiye’de düzenlenen "Uluslararası Yaz Kampı" programlarına katılabilirler. İngilizce olarak yürütülen programda öğrenciler, NASA çalışanlarının da yer aldığı aktivitelere katılma olanağı yakalarlar. 

OLİMPİYATİK

Bütün branş ve sınıf öğretmenlerinin işbirliği ile gerçekleşen "Olimpiyatik" etkinliği, 5, 6 ve 7. sınıfların katılımı ile gerçekleşir. Etkinlikte her sınıf bir takımdır ve öğrenciler sınıf ve spor etkinlikleri olmak üzere iki bölümden oluşan görevleri gerçekleştirirler. Öğrencilerin bireysel olarak aldıkları bütün puanlar kendi takım hanelerine kaydedilir. Takımların toplam puanlarına bakılarak her seviye için bir kazanan takım seçilir. Şampiyon takımın üyelerine madalya verilir. Etkinliğin sloganı "Takım İçin Kazan" dır.

FLL - FİRST LEGO LEAGUE

FLL 9-16 yaş arası çocukların bilim ve teknolojiye ilgi ve meraklarını uyandırmak, onlara anlamlı yaşam becerileri kazandırmak için tasarlanmış uluslararası bir programdır. Her yıl Eylül ayında FLL takımları yeni toplumsal anlamı olan bir tema üstünde özgün ve bilimsel araştırma yaparken diğer taraftan da LEGO® MINDSTORMS® teknolojisi ve LEGO® Education ürünlerini kullanarak robotik tasarımı yaparlar. 1998 yılından bu yana düzenlenen yarışmalara okulumuz, 2009 yılından beri Robot Kulübü öğrencilerinden seçilen bir takım ile katılmaktadır.
http://www.bilimkahramanlari.org/

ATATÜRK'Ü ANLAMAK ETKİNLİĞİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz büyük Ata'mızın bilinmeyen ve farklı yönlerini araştırarak ulaştıkları bilgileri; anılarla, hikayelerle ve görsellerle destekleyerek arkadaşlarıyla paylaşmaktadırlar.   

GEZİLER

Yıl boyunca yapılacak geziler, her seviyede öğretim yılı başında planlanmaktadır. Düzenlenen geziler, öğrencilerin öğrenim yaşantılarında kalıcı anılar bırakmakta, çevrelerine ve ülkelerine karşı farkındalıklarının artmasına katkı sağlamaktadır.
Sosyal Bilgiler Dersi kapsamında; 6, 7 ve 8. sınıflarda müfredata uygun olan bir konuda sınıf gezileri yapılmaktadır. Öğrencilerimizin derste işlenen bir konuyu gittikleri mekanda uygulama yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri sağlanmaktadır. Müfredat içerisinde yer alan Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi, İnönü Savaş alanları, Selçuklu ve Osmanlı Devletine ait eserlerin yer aldığı Ankara dışı mekanlara da geziler düzenlenmektedir. Yapılan bu gezilerden elde edilen çalışmalar ve etkinlikler daha sonra ders materyali olarak kullanılmaktadır.  

YAZAR ŞÖYLEŞİLERİ

Öğrencilerimizin yıl boyunca keyifle okuduğu kitapların yazarları ile buluştuğu "Yazar Söyleşileri" düzenlenmekte, her seviyede farklı yazarlarımız okulumuza davet edilmektedir. Kitap okumanın keyfi, ünlü yazarlarımızın öğrencilerimizle yaptığı söyleşilerde paylaşılmaktadır.

UZMAN KONUKLARLA SÖYLEŞİLER

Tüm seviyelerde, ders kazanımları doğrultusunda uzman konuklarla söyleşiler planlanmaktadır. Bu söyleşilerin, öğrencilerimizin eğitsel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamasına özen gösterilmektedir.

WORLD MATHS DAY

Düşünen, sorgulayan, çözümleyen ve problem çözme konusunda yetkin öğrenciler yetiştirebilmek adına  "World Maths Day" yarışmasına katılınmaktadır. Öğrencilerimiz göstermiş oldukları başarılarla okulıumuzu uluslararası platformda temsil etmektedirler. 

http://www.worldmathsday.com

GAUSS CONTEST

Her yıl Matematik ve İngilizce derslerinde başarılı olan öğrencilerimizden oluşturulan Gauss Contest Kulübü öğrencilerimiz, "Kanada, Ontorio Üniversite"si tarafından uygulanan 'Gauss Contest' yarışmasına katılmaktadır. Yarışma, ingilizce sorulan matematik sorularından oluşmaktadır. Öğrencilerimizin eğlenerek problem çözme becerilerini geliştirmeleri için bir fırsat olduğunu düşündüğümüz yarışmada 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılında bir öğrencimiz 150 tam puan ve 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında 7 öğrencimiz 142 puan almıştır.

DESTINATION IMAGINATION - INSTANT CHALLENGE

Takım Görevleri ve Anlık Çözüm olmak üzere iki bölümden oluşan "Destination Imagination" yarışmaları; yaratıcılığı, eleştirel düşünmeyi, takım içinde çalışabilmeyi, zamanı en iyi şekilde kullanmayı, problem çözme becerileri kazandırmayı, hızlı düşünmeyi, karar vermeyi ve kararını uygulamayı öğretmeyi amaçlamaktadır.

Her yıl katıldığımız bu yarışmada öğrencilerimiz,  okulumuzu  başarıyla temsil etmektedir. 2013-2014 ve 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yıllarında öğrencilerimiz il değerlendirmelerinde ikincilik ve üçüncülük ödüllerini almışlardır.
  
İNGİLİZCE DRAMA

7-8. sınıf öğrencilerimiz ile sürdürülen drama çalışmaları sırasında, öğrencilerimiz oyunculuk yeteneklerini sergilerken aynı zamanda İngilizce dil becerilerini geliştirirler. Öğrendikleri İngilizceyi kalıcı hale getirirken, yeni kavramlar ve kelimeler öğrenerek, özgüvenleri gelişmiş bir şekilde kendilerini toplum önünde rahatça ifade edebilme şansı bulurlar.Ankara içinde düzenlenen drama yarışmalarına katılırlar.

'SPELL EVENT' - KELİME KODLAMA YARIŞMASI

Franklin, TESOL ve INGED desteği ile düzenlenen yarışmaya okulumuzu temsil etmek üzere belirlenen öğrenciler katılmaktadır. Yarışmada öğrencilerden beklenen;  verilen İngilizce kelimelerin harflerini belirlenen süre içinde yanlışsız olarak söylemeleridir. 2010 yılından beri düzenlenen yarışmaya katılan öğrencilerimiz her yıl okulumuzu başarıyla temsil etmekte ve  birincilik ödülü almaktadırlar.

'JMUN (Junior Model United Nations)'

Birleşmiş Milletler modelini gerçek ortamda yakından tanıma ve anlama fırsatı bulan 7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz, İngilizce'yi etkin kullanma; fikirlerini hem bireysel hem de takım olarak ifade edebilme imkanı bulabilmektedirler. Sene içerisinde yapılan mini konferanslar esnasında, konulara buldukları çözümleri birbirlerine aktarırken dinleme, anlama, eleştirel düşünme ve toplum içinde kendilerini ifade etme olanağını elde ederler.

Sene içerisinde katılınan organizasyonlarda okulumuzu temsil eden öğrencilerimiz, BM'nin farklı komitelerinde farklı ülkeleri temsil ederek dünya gündemindeki sorunların ele alındığı komite çalışmalarına etkin bir şekilde katılım gösterir, bu sorunların çözümünü hedefleyen BM kararlarının hazırlanmasına da katkı verirler. Konferansta alınan kararların hazırlanması, bu süreçte yaşanan tüm lobi faaliyetleri ve tartışmaların İngilizce yapılması öğrencilerimizin uluslar arası bir platformda akademik birikimlerini kullanmaları açısından önemlidir.

Öğrencilerimizin katıldığı bu organizasyonlar, yabancı dil pratiği ve uluslararası ilişkileri anlama açısından yararlı olduğu kadar farklı ülkelerden gelen yaşıtlarıyla iletişimde bulunmaları ve özgüvenlerinin güçlenmesi yönlerinden de olumlu sonuçlar vermektedir.

'DESIGN FOR CHANGE '

Design For Change, çocukların daha iyi bir dünya için kendi fikirlerini ifade etmelerini ve bu fikirlerini hayata geçirmelerini sağlayan küresel bir organizasyondur. Öğrenciler, Design for Change sayesinde "Ben yapabilirim" in bir insanın inanması gereken en güçlü iki kelime olduğunu öğrenirler ve bunu keşfettikten sonra da etraflarındaki dünyayı değiştirirler. Öğrencilerimiz çevre, eğitim, temizlik, sağlık ve doğal afetler gibi alanlarda var olan problemleri hissedip, çözüm yolları hayal ederek bunları uygularlar ve daha sonra da yaptıkları çalışmaları bütün dünyayla paylaşırlar.

'The BBs (The Bridge Builders)'

The BBs (The Bridge Builders) öğrencileri Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinden ortak olduğumuz okullarla mektup arkadaşlığı, dijital masal paylaşımı, gez- gör- paylaş ve video konferans etkinliklerinde rol alırlar.

Bu etkinliklerle İngilizce diline hakimiyeti artırmak ve öğrencilerin dünyaya bakış açısını genişletmek hedeflenmektedir. Ayrıca, yapılan çalışmalarda ürün sorumluluğunun öğrencilerde olması ve öğrencilerin farklı ülkelerden yaşıtlarıyla etkileşim içinde olmaları öz güvenlerinin sağlamlaşmasına ve farklılıklara zenginlik olarak bakabilmeyi öğrenmelerine imkan sağlamaktadır.

Yapılan etkinlik ve çalışmalar aşağıdaki linkte yer almaktadır.

https://animoto.com/play/5EzmyyTs4MKue6ZJ17dSIA

DÜŞ AĞACI KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ

Düş Ağacı Kültür Sanat Günleri; öğrencilerin yıl boyunca yapmış oldukları sanatsal ve kültürel faaliyetlerin sergilendiği bir platformdur.

Her yılın II. Döneminde gerçekleştirilen bu etkinlik

  • Sergiler
  • Konserler
  • Kısa film yarışmaları
  • Fotoğraf yarışmaları
  • Konuk söyleşileri
  • Atölye çalışmaları
  • Anlık performanslar (Sanat Sokağı)
  • Dans gösterileri
  • Tiyatrolar başlıkları altında yapılmaktadır.

TEKNOLOJİ TASARIM ŞENLİĞİ

Teknoloji ve Tasarım Şenliğinde; 7 ve 8. sınıf öğrencilerimizin II. Dönem yaptıkları inovasyon çalışmaları, "Tasarımda Sorumluluk" konulu proje çalışmaları ve süreç içinde geliştirilen kavramsal tasarımlar sergilenmektedir. Aynı zamanda, tasarımla ilgili ödül almış, tasarım ve inovasyon konusunda uzman konuklar okulumuza davet edilerek söyleşiler düzenlemektedir.

OKULLAR ARASI MÜSABAKALAR

Okulumuzda öğrencilerimizin eğitim süreçleri boyunca sporun getirdiği olumlu katkılardan faydalanmaları düşüncesi ile takım kontenjanları göz önünde bulundurularak okul takımları oluşturmakta, takımlarımızın okullar arası müsabakalara katılımları sağlamaktadır.

OKUL İÇİ TURNUVA VE YARIŞMALAR

Öğrencilerimizin boş zamanlarını daha etkin kullanmalarına yardımcı olmak, sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile turnuva ve yarışmalar düzenlemektedir.

ATATÜRK KOŞUSU

Öğrencilerimiz, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk Haftası" etkinlikleri kapsamında Atatürk'e olan minnet ve bağlılıklarını düzenlediğimiz "Atatürk Koşusu" ile gerekleştirirler.

SPOR ŞENLİĞİ

Okulumuzu ve ilimizi okullar arası spor müsabakalarında temsil eden öğrencilerimiz ile okulumuzda yapılan tören ve kutlamalarda görev alan sporcu öğrencilerimizin bu özverili uğraşlarını ödüllendirmek amacı ile "Spor Şenliği" düzenlenmektedir.


ODTÜ GVO İZMİR OKULLARI: Güzelbahçe Yelki Mevki 2482. Sokak No:2 Güzelbahçe/İZMİR

0 850 532 1989 / info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.