Akademik Destek

Destekleme Programı

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi'nde 9. sınıftan itibaren öğrencilerin akademik gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla okul sonrasında müfredat programıyla paralellik gösteren Destekleme Programları düzenlenmektedir.

Öğrencinin, programa dahil olabilmesi için o derse ait yazılı notunun 55'in altında olması gerekmektedir. İsteyen öğrenci, açılan tüm dersleri* tercih edebilir.

  • Bir dersin açılabilmesi için, o dersi en az 8 öğrencinin tercih etmesi gerekmektedir.

 

Olimpiyat Çalışmaları

Okulumuzda TÜBİTAK Bilim Olimpiyatlarına hazırlık amacıyla Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik alanlarında çalışmalar yapılmaktadır.

  • 9. Sınıfın ilk haftasında yapılan sınavda başarılı olan öğrenci programa dahil edilir.
  • İDES öğrencileri, tercih ettikleri takdirde Olimpiyat grubuna sınavsız dahil olurlar.
  • Devam zorunluluğu vardır. Özürsüz olarak 3 gün gelmeyen öğrenci programdan çıkartılır.

Öğle Etütleri

Tüm öğrencilerimizin;  eksik kaldıkları konuları tamamlayabilmelerini, bireysel sorularını öğretmenlerine yöneltebilmelerini sağlamak amacıyla, her öğlen  farklı derslerden çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar günlük olarak planlanmakta ve güncede duyurulmaktadır

 

İDES - İleri Düzey Eğitim Sınıfı

 

Akademik olarak başarılı öğrencilere, konuların tüm ayrıntıları ile öğretilmesine, bu öğrencilerin bilgi ve bilgiyi kullanma becerilerinin arttırılmasına, ayrıca ulusal/uluslararası yarışma/sınavlarda okulumuzu temsil etme becerisinin kazandırılmasına yöneliktir.

İDES programında yer alacak öğrenciler sınavla seçilir. Seçme sınavı, ortaokul müfredatı kapsamında Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinden çoktan seçmeli olarak uygulanmaktadır. Sınav sonucunda elde edilen verilerle yapılan sıralamaya göre belirlenen öğrenciler, İDES grubunu oluştururlar. 

Ayrıca 9.sınıfın 1.dönemi sonunda ağırlıklı puan ortalaması 85 ve üzeri olan öğrencilerden grubun içinde yer almayanlar istedikleri taktirde 2.dönem programa dahil edilirler.

 

İDES Programı

  • 2 yıllık bir programdır.
  • Fizik (2 saat), Kimya (2 saat), Biyoloji (2 saat) ve Matematik (4 saat) derslerinden oluşur.
  • Devam zorunluluğu vardır. Özürsüz olarak 3 gün gelmeyen öğrenci programdan çıkartılır.

ODTÜ GVO İZMİR OKULLARI: Güzelbahçe Yelki Mevki 2482. Sokak No:2 Güzelbahçe/İZMİR

0 850 532 1989 / info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.