Eko - Okul

Eko - Okul

 

 

 

 

EKO -OKULLAR PROGRAMI NEDİR?


Eko - Okullar Programı ilköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

Okulumuz, Foundation for Enviromental Education in Europe (Avrupa Çevre Eğitim Vakfı'nı) temsilen, Foundation for Enviromental Education in Turkey (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) koordinatörlüğünde yürütülen "Eco - Schools" (Çocuklarda Çevre Uyumu) Projesinin üyesidir. Eko - Okullar uluslararası bir projedir ve Avrupa' da bu projeye kayıtlı pek çok okul bulunmaktadır. 1995 yılında ODTÜ GVO Ankara Kolejimiz ilk yeşil bayrak ödülünü almış olup, Eko-Okul Programını başarıyla uygulamaktadır.

HEM BİR PROGRAM HEM BİR ÖDÜL PLANI

Eko - Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko - etikettir.

EKO - TİM

Farklı sınıflardan seçilen öğrenciler ve bir koordinatör öğretmenden oluşmaktadır. Eko - Tim, programın okuldaki yürütücüsüdür. Koordinatör öğretmen ile işbirliği yapar. Çeşitli etkinliklerde yer alarak Eko - Okul programı hakkında okuldaki arkadaşlarını bilinçlendirmeye çalışır.

KONUMUZ

ODTÜ GV Özel İlkokulu olarak bu yıl, Eko-Okullar-Toyota Biyolojik Çeşitlilik Eğitim Projesi kapsamında belirlenen "Biyolojik Çeşitlilik" konusu üzerinde duracağız.

Eko-Okullar-Toyota Biyolojik Çeşitlilik Eğitim Projesi

Projede, biyolojik çeşitlilik kapsamında bitkiler ve bitki türleri üzerinde yoğunlaşılacaktır. Proje, FEE'nin eğitim prensiplerine dayalı olarak yürütülürken, Royal Botanic Gardens, Kew (İngiltere Merkezli Doğa Koruma Kurumu) ve Wellcome Trust adlı kurumlar tarafından geliştirilen pratik aktivitelere göre yönlendirilecektir. Kew ve Wellcome Trust adlı kurumlar, Great Plant Hunt-GPH (Büyük Bitki Avı) internet sayfasından adapte edilen tüm materyallari teyid edecek-onaylayacaktır. Mümkün olduğunda, özellikle Toyota'nın geniş bir ağa sahip olduğu ülkelerde, Toyota bayileri ile iletişim kurulması teşvik edilecektir. Proje 5 yıl boyunca sürecektir.

İLKEMİZ

        "Biyolojik Çeşitlilik, Tüm Dünyaya İyilik!"


ODTÜ GVO İZMİR OKULLARI: Güzelbahçe Yelki Mevki 2482. Sokak No:2 Güzelbahçe/İZMİR

0 850 532 1989 / info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.