Okulumuz

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL İZMİR OKULLARI

Yerleşke Hakkında

Kampüsümüz, İzmir Güzelbahçe Yelki’de toplam 9.000m2 arsa alanı üzerinde 20.000m2 inşaat alanına sahiptir. Genel olarak okulumuzda toplam 52 adet derslik, 3 adet müzik dersliği, 3 adet görsel sanatlar dersliği, 3 adet bilgisayar dersliği ve toplam 8 adet laboratuvar bulunmaktadır. Ek olarak, 2 adet ve toplamda 800m2 spor sahası ile yaklaşık 750m2 yemekhane, kantin alanı ve 400 kişilik çok amaçlı salon mevcuttur.

 

Ön Kayıt Başvurusu

 

 


 

YÖNETİCİ / ÖĞRETMEN KADROMUZ

Okulumuzu farklı kılan en önemli unsurlarımızdan biri öğretmen kadromuzdur. Tüm öğretmenlerimiz profesyonel bir işe alım sürecinden geçmektedir.

Alım sürecimizde, CV bankamızdaki 5000’i aşan aday arasından seçilen aday öğretmenleri mülakata davet ediyor, Mülâkatta başarılı olan adayların sınıf performanslarını, okul saati içinde, herhangi bir sınıfımızda yaptığı ders anlatımı ile gözlemliyoruz. İlk üç aşamayı başarı ile tamamlayan adayların referans kontrollerini yaparak, işe alımı gerçekleştiriyoruz

• Mesleki gelişim

• Hizmet içi eğitimler

• Akran ders gözlemleri

• Özdeğerlendirme

• Ulusal / Uluslararası sempozyumlar

• İyi örneklerin paylaşımı (Okul İçi-Okul Dışı)

• Yurt dışı eğitimler

• Performans geliştirme sistemi

Yaşam boyu öğrenen insan felsefesinden yola çıkarak; öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini çok önemsiyoruz. Bu nedenle öğretmenlerimizin önce ihtiyaçlarını belirliyor ve hizmet içi eğitimlerimizi bu doğrultuda planlıyoruz. Amacımız, doğru eğitimler vererek öğretmenlerimizin tespit ettiğimiz mesleki gelişim ihtiyaçlarını karşılamaktır. Okulumuz için fark yaratan en önemli uygulamalarımızdan biri de performans geliştirme sistemimizdir. Performans geliştirme sistemi ile öğretmenlerimizin iyileştirmeye açık alanlarını tespit ediyor; birbirlerinin derslerine girerek yaptıkları akran ders gözlemleri ve örnek uygulamaların paylaşımı ile de gelişim göstermelerini ve gelişimlerinin sürekliliğini sağlıyoruz.

“Fiziksel, Sosyal - Duygusal Gelişim...”

Okulumuzun, “Her çocuk, kendi özelinde ve hızında öğrenir” felsefesinden yola çıkarak ana sınıflarımızda hedefimiz; öğrencilerimizin fiziksel, bilişsel, sosyal-duygusal ve dil gelişimlerini destekleyerek olumlu davranışlar kazanmalarını sağlamak, onları ilkokula hazırlamaktır. Fiziksel gelişim, çocuğun her türlü bedensel büyüme ve olgunlaşma sürecini içerir. Kısaca, sağlıklı ve iyi olma halleri ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle; öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerini çok yönlü destekleyen yapılandırılmış materyallerin yanı sıra doğanın sunduğu zengin kaynaklardan yararlanılır. Oyunlar, sınıf ve açık hava etkinlikleri ile öğrencilerimizin motor becerileri ve bedensel koordinasyonları güçlendirilir. Kendimizi, ilişkilerimizi ve işimizi etkili biçimde yönetmek için ihtiyaç duyduğumuz becerileri içeren sosyal-duygusal gelişim, okul öncesi eğitimin en önemli parçasıdır. Ana sınıflarımızda öğrencilerimize iş birliği yapmaları, duyguları tanımaları, kendi duygularını keşfetmeleri, akranlarıyla olumlu etkileşim kurmaları, başkalarının duygularını fark etmeleri için ders içeriklerini yapılandırarak farklı ortamlar sunulur. Öğrencilerimizin kendi tercihlerini yapmalarına, karar alma becerilerini geliştirmelerine, sorumluluk almayı öğrenmelerine yönelik destek programlar uygulanır.

Bu programlar ile öğrencilerin sağlıklı ilişkiler kurma becerisi, olumlu bir benlik duygusu ve özgüvenlerinin gelişimi sağlanır. Okul öncesi eğitim, çocukların bilişsel ve dil gelişimi açısından önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle öğrencilerimizin kendilerini ifade etmelerine ve fikirlerini söylemelerine fırsat tanıyan pek çok dil etkinliği ile sözcük dağarcıklarının gelişimi ve kendilerini farklı dil araçları ile ifade etmeleri sağlanır. Görsel materyaller ile zenginleştirilmiş sınıf ve koridorlar ile görsel okur-yazarlıklarının güçlenmesi hedeflenir. Böylece, öğrencilerimizin yazı ve ses farkındalıkları geliştirilir. Öğrencilerimizin doğuştan gelen merak duygularını ve üst düzey düşünme becerilerini beslemek için düşündürücü sorulardan faydalanılır. Öğrencilerimizle yapılan felsefe çalışmalarıyla sorunlar ya da düşünceler ile kendi yaşantıları arasında bağlantı kurabilmeleri sağlanır.

“Eğitsel Farklılıklarımız...”

Yabancı Dil Eğitimi;

Biri Türk, biri yabancı öğretmenler tarafından uygulanan İngilizce programının temel amacı öğrencilerimizin İngilizceyi sevmelerini sağlamak ve öğrenme isteklerini en üst düzeye çıkarmaktır. Öğrencilerimizin evrensel bilgiye ulaşma ve düşünme becerilerinin gelişiminde yabancı dilin önemine olan inancımızla okulumuzda İngilizce eğitimini bir bütünlük içinde sürdürmekteyiz. Temel hedefimiz, öğrencilerimizin İngilizce donanım ve bilgilerini sadece okul yıllarında değil; sosyal, akademik ve profesyonel yaşamlarında da kullanmalarını sağlayacak bilinci oluşturmaktır.

Paylaşım Saati;

Öğrencilerimizin, ülke ve dünya genelinde gelişen olayları bireysel farklılıklar ve bakış açıları ışığında paylaşmaları, kendilerini, grup içinde önemsendiklerinin farkındalığıyla ifade edebilmeleri ve karşılıklı iletişimle değişik bakış açılarını da gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde dinlemeleri ve benimsemeleridir.

Okul Güncem, Ödev Defteri, Öğrenci Ajandası;

Velilerimizle aramızdaki iş birliği ve iletişimi sürekli kılmak, öğrencilerimizin sınıf içi etkinlikleri hakkında bilgi vermek amacıyla kullanılmaktadırlar

Akademik Başarı ve Destek Geliştirme Programları;

Öğrencilerimizin etkileşimli yöntemlerle kendi öğrenme hızları doğrultusunda çalışarak becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanan programlardır.

Okul Sonrası Çalışmalar;

Bireysel gelişim özellikleri göz önüne alınarak sanat, spor ve bilim alanında ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda başarılı olduğu tespit edilen öğrencilerimizin, okulumuzu temsil edebilecekleri gruplarda çalışmalar yaparak kendilerini gerçekleştirmelerine fırsat yaratmaktır

 

 

“Dünya Vatandaşı...”

 

Okulumuzda öğrencilerimiz, birlikte bir yaşama kültürüne sahip çok yönlü birer “dünya vatandaşı” olmaları amacıyla ulusal ve uluslararası eğitim yaklaşımları ile yarınlara hazırlanırlar.

Junior Model of United Nations (JMUN) etkinliği ile Birleşmiş Milletler modelini gerçek ortamda yakından tanıma ve anlama fırsatı bulan öğrencilerimiz, dünya sorunlarını İngilizce olarak tartışırken Birleşmiş Milletler’de yer alan ülkeleri farklı komitelerde temsil edip empati kurarak olaylara farklı açılardan bakmayı da deneyimleme fırsatı bulurlar.

Öğrencilerimize, evrensel bir dil olan İngilizceye ek olarak Almanca öğrenmelerine de olanak sunulmaktadır.

 

Bizim öğrencilerimiz yönlendirilen değil; sorgulayarak, çözümleyerek hedefleri doğrultusunda ülkesine ve dünyaya yön verebilen bireyler olarak yetişir.

 

Yemek Hizmetleri;

Okullarımızda yemek hizmetleri, sağlıklı ve dengeli beslenme koşullarına, öğrencilerimizin yaş ve gelişim düzeylerine uygun bir şekilde düzenlenmektedir. Diyetisyen tarafından hazırlanan aylık yemek listeleri, komisyon tarafından incelenmekte ve internet sayfamızdan velilerimize duyurulmaktadır. Yemeklerimiz, okulumuz mutfağında hazırlanmaktadır. İlkokul öğrencilerimiz yemeklerini yemekhanede öğretmenleri eşliğinde yemektedirler. İlkokul öğrencilerimizin kantini kullanmalarına izin verilmemektedir.

Servis Hizmetleri;

Öğrenci servis hizmetleri, okulumuzun sıkı denetimi altında titizlikle yürütülmektedir. Okulumuzda öğrencilerimizin servisle ulaşımı, bu araçlara ayrılmış özel alanlardan, öğretmenlerimiz ve güvenlik görevlilerimizin deneti-minde sağlanmaktadır. Öğrenci servislerinde sürücü dışında öğrencilere yardımcı olan bir rehber de bulunmaktadır.

 
Yemek ve Servis Hizmet Ücretleri Mayıs ayı itibari ile duyurulacaktır.

 

Ön Kayıt Başvurusu

 

 

 

ODTÜ GVO İZMİR OKULLARI: Güzelbahçe Yelki Mevki 2482. Sokak No:2 Güzelbahçe/İZMİR

0 850 532 1989 / info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.