Uluslararası Etkinliklerimiz

 

Comenius, okullar arasındaki ülkeler arası işbirliğini teşvik ederek ve okul eğitimi sektöründe doğrudan yer alan personelin profesyonel gelişiminin iyileştirilmesine katkıda bulunarak okul eğitiminin kalitesini iyileştirmeyi ve Avrupa boyutunu güçlendirmeyi; dil öğrenimiyle kültürler arası diyalogun gelişmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Comenius okul projeleri çerçevesinde, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarında, öğretmenlerimiz tarafından Comenius plânı hazırlanmış ve değişik projeler ile başvuruda bulunulmuştur. Projelerin kabulünün ardından, Ulusal Ajans tarafından sağlanan fon ile öğrencilerimiz, rehber öğretmenleri eşliğinde, yurtdışında toplantılar gerçekleştirmektedirler. Söz konusu projeler çerçevesinde diğer ülkelerin öğrencileri ve öğretmenleri okullarımızda ağırlanmaktadırlar.

2011 yılında ise okullarımızın dahil olacağı "İklim Değişikliği ve HotStuffChillOut" projesi yürütülecek ve yurtdışında bir çok okul ile işbirliği olanağı sağlanacaktır.
Öte yandan Okullarımızda E-Twinning, Purple Comet Math Meeting, FLL, FEE Projeleri sürdürülmekte ve öğrencilerimizin yurt dışındaki öğrencilerle belli konular üzerinden çalışma yapmaları sağlanarak ortaklıklar oluşturulmaktadır.


EKO - OKUL

Eko okullar, öğrencilerine çevresel konularda bilgi veren, öğrencileri aracılığıyla ailelerini ve yakın çevrelerini bilinçlendirmede rol alırlar. ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel İlköğretim Okulu,Türkiye'nin ilk "Eko Okul"udur.

Okulumuz 1996 yılında, proje dâhilinde yaptığı çalışmalar ve verdiği çevre eğitimiyle, Çevreye Duyarlı Okul'u simgeleyen, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan Yeşil Bayrak almaya hak kazanmış olup o tarihten bu yana Eko Okul çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir.


MUN ( Model United Nations) / JUNIOR MUN Kulübü

Lisedeki MUN, Oratokuldaki Junior MUN Kulübünde öğrencilerimiz, ulusal ve uluslar arası münazara etkinliğine katılmaktadırlar. Etkinlik bir Birleşmiş Milletler Konferansı modeli olup, Birleşmiş Milletler'deki resmi süreçlerin birebir benzeridir. Bu nedenle MUN delegesi olarak görev alan her öğrencinin, Birleşmiş Milletler Konferansına özgü kuralları bilmesi ve resmi dile hakim olması gerekmektedir.
MUN konferanslarına katılmak isteyen ekiplere, kendilerine önceden bildirilen bir ülkeyi temsil etme görevi verilir. Her delegenin de, komite çalışmalarında belirlenen dünya sorunlarına ilişkin tez hazırlaması gerekir. Öğrenciler tez konularına göre, tarih, sosyal ve hatta fen derslerinde öğrendiklerini uygulama fırsatı bulurlar. Tezlerini farklı dil, din, kültür ve etnik kökene sahip yaşıtları ile tartışarak, gelişimleri açısından önemli kazanımlar elde ederler. MUN delegeleri elde ettikleri başarılardan dolayı madalya veya şilt gibi bir ödülle mükafatlandırılmazlar. MUN'da asıl ödül, öğrencilerin İngilizcede iyi dinleme, doğru anlama ve etkili konuşma deneyimi kazanmaları yanında, olayları yansız değerlendirebilme becerilerini geliştirmeleridir.


Cambridge Dil Sınavları

Bir yabancı dilin ne derece iyi öğrenildiğinin anlaşılabilmesi için başvurulacak en doğru yöntem, uluslararası geçerliliği ve güvenirliği onanmış testlerle öğrencilerin sınanmasıdır.

Biz de 1999 - 2000 Eğitim - Öğretim yılından itibaren 7-12 yaş grubu öğrencilerin İngilizce seviyelerini ölçen Cambridge Young Learners, PET (Preliminary English Test) ve KET (Key English Test) sınavlarına katılmaktayız. Bu sınavlar öğrencilerimizin İngilizce okuma/yazma/dinleme ve konuşma becerilerini ölçme niteliği taşıdığı gibi onlara uluslararası bir sınava girme deneyimi kazandırarak, bu tür sınavlara karşı olan çekingenliklerini yenmeleri için de bir fırsat sağlamakta ve bizlere de onların başarılarıyla gurur duyma imkanı vermektedir.


ODTÜ GVO İZMİR OKULLARI: Güzelbahçe Yelki Mevki 2482. Sokak No:2 Güzelbahçe/İZMİR

0 850 532 1989 / info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.