Kulüpler (İstasyon Çalışmaları)

Öğrencilerimizin, ders başarısı ve not kaygısı duymadan, sadece ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda faaliyet alanlarını belirlemelerine fırsat tanımak amacıyla okulumuzda sosyal, kültürel ve sportif etkinlik programları yıllardır uygulanmaktadır.

Anasınıfı İstasyon Etkinlikleri

İstasyon etkinliklerimizle, yaşamlarının henüz ilk yıllarında olan çocuklarımıza hayatı bütün yönleriyle keşfedebilecekleri bir ortam oluşturmaya çalıştık. İlgileri erken açılmış, küçük yaşlarda kendini keşfetmiş olan çocuğun sonraki yıllarda yeteneklerini ve yaratıcılık gücünü geliştirip başarılı bir düzeye ulaşabileceği gibi kendisi için iyiyi, güzeli ve doğruyu seçme becerisi kazanacağı da bir gerçektir. Amacımız öğrencilerimizin yeteneklerini  ve becerilerini erken yaşta fark etmek ve sonraki yıllarda kendini bilen ve geliştiren, özgüvenli bireyler olmalarını sağlamaktır. 

  • Anasınıflarımızda Seramik, Yoga, Dans, Bilgisayar Eğitimi ve Satranç olmak üzere 5 istasyon etkinliğimiz vardır. Her etkinliğin süresi 7 haftadır. Yıl sonuna kadar öğrencilerimiz tüm istasyon etkinliklerinden faydalanmaktadırlar.

  • Her istasyon değişiminde öğretmenlerimizin öğrencilerimiz hakkındaki objektif gözlemlerini, derse karşı ilgilerini, tutumlarını içeren ve öğrencilerimizin derse yönelik kendilerini değerlendirme kriterlerini içeren bilgi formları velilerimize iletilmektedir.

  • Bu değerlendirmelerle öğrencilerimizin sonraki eğitim dönemlerinde  sosyal etkinliklere katılırken daha farkında olarak seçim yapmalarını ve velilerimizin öğrencilerimizi ilgi alanları doğrultusunda daha somut verilerle yönlendirmelerini hedeflemekteyiz.


ODTÜ GVO İZMİR OKULLARI: Güzelbahçe Yelki Mevki 2482. Sokak No:2 Güzelbahçe/İZMİR

0 850 532 1989 / info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.