İngilizce Eğitimi

İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI

İlkokul İngilizce öğretim programımız, ana sınıfından 4. sınıfın sonuna kadar sarmal bir yapıda ilerlemekte ve öğrencilerimize yabancı dil öğrenme motivasyonu ve sevgisi aşılanmasını amaçlanmaktadır. Öğrencilerin sürece daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla, öğrenme-öğretme sürecinde gerçekleştirilen tüm etkinliklerde, öğrencilerin ilgi alanları, gelişimsel özellikleri, bireysel farklılıkları ve öğrenme stilleri göz önünde bulundurulmuştur. Bütün seviyelerde, yaparak - yaşayarak öğrenme ilkesinden hareketle öğrencilerin derse etkin katılımı desteklenmektedir. Öğrencilerin dili eğlenerek, yaparak ve yaşayarak edinmeleri, kuralları kendilerinin keşfetmeleri ile dil kullanımının daha etkin kılınması hedeflenmektedir.

 

Dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi dil becerilerinin yanı sıra eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini hedefleyen öğretim programımız tasarlanırken, Avrupa Ortak Başvuru Metninin A2 düzeyi için bütüncül basamakta belirlediği kazanımlar ve “Global Scale of English” ölçümleme sistemindeki skala göz önünde bulundurulmuştur.


Ana sınıflarımızdan itibaren İngilizce öğretimi biri Türk, biri yabancı uyruklu olmak üzere iki öğretmenle sürdürülmektedir. Bütün derslerde, öğrendikleri dilin kültürünü tanımalarının yanı sıra iletişim becerilerini de en üst düzeyde geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır. Programımızda İngilizce edebi metinlerin (şiir, kısa hikaye) önemli bir yer tutmasının nedeni, öğrencilerimizi İngilizce kitap okumaya ve eleştirel düşünmeye teşvik etmektir. Ayrıca, 2. sınıftan itibaren bütün seviyelerde kitap okumayı eğlenceli hale getiren, kitap okuma sevgisini kazandırmayı amaçlayan öğretim yazılımları kullanılmaktadır.


Yıl boyunca öğrencilerimizin gelişimleri süreç odaklı bir yaklaşımla, bireysel olarak izlenmektedir. Çeşitli ölçme araçları (portfolyo, quiz, proje vb.) kullanılarak yapılan değerlendirmelerdeki temel amaç, öğrencilerimizin dil becerilerinin gelişimlerini yakından izlemek ve geri bildirimler yoluyla başarılarını artırmaktır.  Düzenli aralıklarla ana, 1, 2, 3 ve 4. sınıflarımızdaki öğrencilerimize, tüm becerilere yönelik gelişimlerini yansıtan karneler verilmektedir.

 

ETKİNLİKLER

Uluslararası Projeler

Her eğitim öğretim döneminde ana sınıfı ve ilkokulun çeşitli seviyelerinde gerçekleştirdiğimiz Avrupa ülkeleri ortaklı e-twinning projelerimizde öğrencilerimiz dünya vatandaşı olma, farklı kültürleri tanıma, öğrendikleri yabancı dili etkin bir şekilde kullanma fırsatı bulurlar.

 

İngilizce Drama

Öğrencilerimizi sosyal, sanatla barışık, özgüven sahibi, yaratıcı ve üretken bireyler olarak da hayata hazırlamayı hedeflemekteyiz. İngilizce tiyatro etkinliğimizle, öğrendikleri dili eğlenerek ve yaşayarak kullanmalarına fırsat tanınmaktadır. Ayrıca tüm yıl boyunca çalıştıkları oyun sene sonunda sahnelenerek,  veliler, öğretmenler ve arkadaşlarıyla paylaşılmaktadır.

Yazma Yarışması (Writing Competition)

Öğrencilerimizin  verilen konular ile ilgili araştırma yapıp, yeni öğrendikleri yapı ve sözcükleri de kullanarak   yaratıcı yazma becerilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır.

Scavenger Hunt

Öğrencilerimize 21. Yüzyıl becerilerinden biri olan araştırma becerilerini  geliştirebilmeleri  için çeşitli web sitelerinden yararlanarak araştırma yapmaları, işlenen konuyla ilgili gerekli bilgileri toplamaları ve bu bilgileri  kısa sunumlar halinde diğer arkadaşlarıyla paylaşmaları için fırsat sunulmaktadır.

Matematik Yarışması (Math Competition)

 Okulumuzda öğrencilerimize  İngilizce’yi diğer derslerde de kullanmalarına fırsat sunulmaktadır. Yarışma için hazırlanan matematik soruları, öğrencilerimizin hem matematik dersine karşı tutumlarına,  hem de dil becerilerini geliştirmelerine olumlu katkı sağlamaktadır.

Bilmece Yarışması (Brain Tickler)

Düzenlenen bilmece yarışmasında, öğrencilerimize eğlenerek öğrenebildikleri,  beyin jimnastiği yaparak sözcük bilgilerini geliştirebildikleri, hayal gücü ve düşünme becerilerini kullanabildikleri ortamlar hazırlanmaktadır. Sözcük oyunları ve zeka sorularıyla öğrencilerimize eğlenerek öğrenme etkinliğine katılma fırsatı sunulmaktadır.

Yıl Sonu Gösterileri

Ana sınıfı  ve 1. sınıf öğrencilerimiz yıl sonunda, dersliklerde, hem öğrendikleri şarkıları, hem de kısa drama gösterilerini ailelerine sunma fırsatı bulmaktadırlar.

 


ODTÜ GVO İZMİR OKULLARI: Güzelbahçe Yelki Mevki 2482. Sokak No:2 Güzelbahçe/İZMİR

0 850 532 1989 / info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.