Akademik Başarı Destek ve Geliştirme Programları

Akademik Başarı Destek Programı

Öğrencilerimizin akademik olarak yetersiz oldukları alanlarda başarılarını artırmaya yönelik ve müfredat programı ile paralellik gösteren bir uygulamadır.


Akademik Başarı Geliştirme Programı


Akademik olarak başarılı öğrencilere konuların derinlemesine öğretilmesine, bu öğrencilerin bilgi ve deneyimlerinin artırılmasına, ayrıca ulusal ve uluslararası sınavlarda ve yarışmalarda okulumuzu temsil etme becerisinin kazandırılmasına yöneliktir.


Öğrenci Değerlendirme Sınavları

Öğrencilerimizin akademik gelişimlerini izlemek ve başarılarını değerlendirmek amacıyla tüm okullarımız bazında, her yıl okulumuzun açıldığı ilk günlerde 4. sınıftan itibaren "Hazırbulunuşluk Sınavı", yılsonunda ise "Değerlendirme Sınavı" yapılmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre, her öğrencimizin derslerle ilgili ( Matematik - Türkçe - Fen Bilimleri - Sosyal Bilgiler - İngilizce ) bireysel gelişim profili çıkartılmakta, bu çerçevede bir sonraki yılın planlaması yapılırken eksiklikler dikkate alınarak yeni düzenlemeler gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca, 2 ve 3. Sınıflarımızda okulumuzun açıldığı ilk hafta "Neler Hatırlıyoruz?", tema sonlarında ise " Neler Öğrendik?" ve "What Have I Learnet" uygulamaları gerçekleştirilmekte ve velilerimize paylaşılmaktadır. 1. sınıflarımızda, her ses grubundan sonra, "Dinleme Etkinlikleri" uygulanmaktadır.

Yukarı.