Denizli Okulları

PDR Çalışmalarımız

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşım içerisindedir. Her öğrenci “bireysel özellikleri doğrultusunda” potansiyellerini keşfetmeleri ve en üst düzeyde kullanmaları yönünde desteklenir. Öğrencilerin sosyal, duygusal, davranışsal ve akademik gelişimleri izlenir. Bu doğrultuda önleyici ve gelişimsel çalışmalar planlanır, yürütülür; kriz durumlarına yönelik bireysel ve grupla müdahale gerçekleştirilir.

Bireysel ve Grup Görüşmeleri

Öğrencileri daha yakından tanımak, ilgi ve yeteneklerini belirlemek, bireysel özellikleri doğrultusunda akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla bireysel ve grup görüşmeleri yıl boyunca sürdürülür. Ayrıca öğrencilerin çeşitli becerilerini geliştirmek ve kendileri ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli etkileşim grupları düzenlenir.
  
Oryantasyon Çalışmaları

9. Sınıfa başlayan öğrenciler başta olmak üzere farklı düzeylere yeni gelen öğrencilere yönelik oryantasyon çalışmaları yapılır. Bu program kapsamında öğrencilere okulun fiziki koşulları, okuldaki sistem ve işleyişle ilgili bilgiler verilerek ihtiyaç duydukları ve merak ettikleri konulara yönelik soruları cevaplanır.  Ayrıca sosyal uyumda güçlük yaşayan öğrencilere yönelik grup etkinlikleri düzenlenir. Lise hayatı, lisede alan seçimleri, Üniversite eğitimi ve lisede proje çalışmaları hakkında öğrenciler bilgilendirilir. Lise hayatı boyunca da diğer öğretmenlerle iş birliği yapılarak yetenekleri ve becerileri doğrultusunda öğrenciler yönlendirilir.

 Akademik Destek Çalışmaları

Öğrencileri akademik başarılarını arttırmak amacıyla hem bireysel hem sınıf olarak etkili ders çalışma, zaman planlaması, uygun not alma ve ders dinleme konularında çalışmalar yürütülür.

Rutin şekilde rehberlik servisi olarak danışman öğretmenler ile yapılan görüşmeler yoluyla da öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemeye yönelik paylaşımlarda ve önerilerde bulunulmakta ve her öğrencinin kendi içindeki gelişimi çok yönlü desteklenmektedir. 

 Sınıf Rehberlik Çalışmaları

Periyodik olarak gerçekleştirilen sınıf rehberlik çalışmalarında öğrencilerin istek ve beklentileri doğrultusunda kişilik ve davranış gelişimlerine yönelik konular işlenmektedir.” Başarı”,” Hayal kurma”,” Ergenlik döneminde aile ve çevre ile iletişim kurma”,” Akademik Dürüstlük”, ”Öfke Kontrolü”, ”Çatışma Çözme” vb. konularda yapılan sınıf içi çalışmalarla öğrencilerin kendilerini tanımaları ve çevreleri ile etkili iletişim kurup geleceklerini planlamaları hedeflenmektedir.

Mesleki Rehberlik ve Kariyer Planlama Çalışmaları

Öğrencilerin meslek seçimine giden yolda doğru kararlar vermeleri ve kendilerine en uygun mesleği seçebilmeleri için mesleki gelişim testleri, mesleki yönelim anketleri uygulanmakta, bu anketin sonuçları aile ile paylaşılmaktadır. Farklı meslek grubu çalışanları okula davet edilerek öğrenciler ile söyleşi yapmaları sağlanmaktadır.

Mesleki Gözlem Stajı,

10. Sınıf öğrencilerimiz sömestr tatilinde iki gün boyunca seçtikleri bir meslek alanında gözlem stajı yapmakta, ilgi duyduğu meslek ile ilgili görüş oluşturmaktadır. Staj sonunda kendileri ve yanlarında staj yaptıkları meslek elemanı tarafından hazırlanan dosya öğrenciler ile incelenmekte, gelecek planlarında bu gözlemin etkileri değerlendirilmektedir.

Ayrıca Ankara ve İstanbul’daki üniversiteler öğrenciler ile ziyaret edilerek üniversiteler hakkında bilgi alınmaktadır.

Mezun Takip Programı,

Okuldan mezun olan öğrencilerimiz ile iletişimimiz devam etmekte, onların kariyer gelişimleri PDR servisi tarafından takip edilmektedir. Zaman zaman mezun öğrencilerimiz okula davet edilerek,  şu anda okulumuzda eğitim görmekte olan öğrencilerimiz ile bir araya gelerek deneyimlerini paylaşmakta, ayrıca mezun buluşmaları planlanarak öğrencilerin okul ile bağını güçlü tutmaları sağlanmaktadır.


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) • FAX +90 312 210 1435 • info@odtugvo.k12.tr

© 2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari • Designed by Activate

Yukarı.