PDR Çalışmalarımız

PDR Biriminin amacı; öğrencilerimizin çocukluktan ergenliğe geçtikleri bu dönemde, gelişim görevlerini yerine getirirken olumlu benlik algıları geliştirmelerini ve değişimleriyle baş etmelerini sağlamaktır.

Ayrıca liseye geçiş öncesi hedef ve beklentilerini belirleme ve bu hedefe yönelik programlı çalışma konusunda etkinlik ve çalışmalar yürütülmektedir.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

Ortaokul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışı doğrultusunda öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal ve akademik gelişimlerinin, değişimlerinin takip edilmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalar sürdürülür.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencileri tanımak amacıyla bireysel görüşmeler yapılmakta, derslerde ve geriye kalan zamanlarda gözlem çalışmaları yapılmaktadır. Öğretmenlerden ve ailelerden geri bildirimler alınmakta ve bununla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Çeşitli test ve tekniklerle öğrenci tanıma çalışmaları sürdürülmektedir.

Bireysel ve Grup Görüşmeleri

Öğrencileri daha yakından tanımak, ilgi ve yeteneklerini keşfetmek, bireysel özellikleri doğrultusunda gelişimlerini desteklemek amacıyla bireysel ve grup görüşmeleri yıl boyunca sürdürülmektedir. Gönüllülük ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda her öğrencinin PDR Biriminden yararlanması hedeflenmektedir.

Oryantasyon Çalışmaları

4. sınıftan 5. sınıfa, 8. sınıftan 9. sınıfa geçişlerde ve okulumuza yeni katılan öğrencilere yönelik oryantasyon programları yürütülmektedir. Bu program kapsamında, öğrencilerin merak ettikleri sorular, sistem değişiklikleri ve okul tanıtımı yapılmaktadır. Bunun yanı sıra okula uyumda güçlük yaşayan öğrenciler bireysel olarak takip edilmektedir.

Akademik Destek Çalışmaları

Öğrencileri akademik alanda desteklemek amacıyla sınav kaygısı, duygu ve stres yönetimi, verimli ders çalışma teknikleri, zamanı etkili kullanma, bilinçli teknoloji kullanımı ve bireysel farklılıklar doğrultusunda etkili çalışma programlarının nasıl olacağı ile ilgili bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları yapılmaktadır.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Çalışmaları

Bireysel farklılıklara yönelik olarak sınıf içi çalışmalarda eğitimsel-öğretimsel uyarlamalar yapılmaktadır.

Öğrenci Odak Grup Çalışmaları

Benzer ihtiyaçları olan öğrencilerimizin küçük çalışma grupları ile bir araya gelerek paylaşımlarda bulunmalarını sağlamak ve bu ihtiyaçlarına yönelik uygun davranış ve tutumları bulmalarına destek olmak amacıyla yapılandırılmış odak grup çalışmaları düzenlenmektedir. (Zaman yönetimi, motivasyon, olumlu düşünme, teknolojiyi doğru kullanmak vb. konularda)

Veliye Yönelik Çalışmalar

Öğrencilerimizin gelişimsel özellikleri doğrultusunda ve ihtiyaç duyulan diğer konularda bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Ayrıca alanında uzman kişiler tarafından gelişim dönemi özellikleri, anne-baba tutumları, bilinçli teknoloji kullanımı gibi konularda da seminerler ve webinarlar da düzenlenmektedir. Aylık düzenli olarak rehberlik derslerinde işlenen ve ihtiyaç duyulan konularda veli bilgilendirme amaçlı bültenler ve yazılar yayınlanmaktadır.


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) • FAX +90 312 210 1435 • info@odtugvo.k12.tr

© 2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari • Designed by Activate

Yukarı.