Denizli Okulları

Kültür & Sanat

Kütüphanemiz

Genel Bilgiler:

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Denizli Okulları Kütüphaneleri, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimiz için özel olarak tasarlanmış kütüphane düzeni, uzman kütüphane personeli, kaynak zenginliği ile çağdaş bir okul kütüphanesi olarak hizmet vermektedir.

Amacımız:

Kütüphanemiz, IFLA ve Unesco'nun yayınladığı "Okul Kütüphanesi Bildirgesi"nde yer alan okul kütüphanesi temel amaçlarını temel alarak, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'nın eğitim ve öğretim ilkeleri doğrultusunda hizmet vermektedir. Kütüphanemiz, öğrencilerimizin bireysel farklılıkları doğrultusunda çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmasında okulumuzu destekleyen en önemli eğitim alanlarından biridir.

KÜTÜPHANE DERMESİ

 Kütüphanelerimizdeki kaynaklar, uluslararası katalog kurallarından oluşan “Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları” ve ondalık sisteme dayalı kütüphane sınıflandırması “Dewey Onlu Sınıflama Sistemi” ile düzenlenerek, açık raf sistemiyle hizmete sunulur. Kütüphanemiz kaynakları içerisinde okuma kitapları, danışma kaynakları,  araştırma kitapları, süreli yayınlar bulunmaktadır. Kaynaklarımız, gereksinimler doğrultusunda sürekli olarak güncellenmektedir.

Kitaplar: Kütüphanemiz dermesinde 10.000'den fazla kitap bulunmaktadır. Kütüphanede bulunan kitaplar, Dewey Onlu Sınıflama Sistemi'ne göre raflara yerleştirilmiştir.  Kütüphane kaynaklarımız arasında Türkçe kaynakların dışında yabancı dil eğitimini destekleyen İngilizce ve Almanca dillerinde kitaplar da yer almaktadır.

Süreli Yayınlar: Kütüphanemiz çeşitli konularda birçok süreli yayına sahiptir. Süreli yayınlar kütüphane içerisinde öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.

Danışma Kaynakları: Ansiklopediler, sözlükler, haritalar, yazım kılavuzları, rehberler ve atlaslar öğrenci ve öğretmenlerimizin tüm incelemeleri ve araştırmaları için kütüphanemizde bulunmaktadır.

 

KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

Kütüphanemizden kimler yararlanabilir?

Kütüphanemizden tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve idari kadromuz yararlanabilir.

Tüm kullanıcılarımız, kütüphanelerimizde bulunan genel kitaplar, referans kaynakları, Atatürk kitapları, süreli yayınlar koleksiyonlarımızdan kütüphane kuralları çerçevesinde yararlanabilir.

İlkokul ve ortaokul kütüphanemizde; öğrencilerimizin dil ve anlatım, eleştirel düşünme becerileri ve uluslararası bakış açılarını geliştirmeleri üzerine dersler verilir. Kütüphane ortamında; okuma saati, bilgi okuryazarlığı, Türkçe dersleri yapılır. Öğrencilerimiz, okuma saatlerinde bağımsız olarak kütüphanedeki kitapları inceleyip okurlar. Kütüphane derslerinde ise oluşturduğumuz programla kütüphanenin nasıl tanınacağını, kullanılacağını ve kütüphanede nasıl araştırma yapılacağını öğrenirler.

Ödünç Verme Koşulları:

Kütüphanemiz açık raf sistemine göre düzenlenmiştir. Kullanıcılar kaynaklarımızdan serbestçe yararlanabilirler.

Kitaplar: İlkokul öğrencilerimiz 1 adet kitabı 7 gün süre ile ortaokul ve lise öğrencilerimiz 2 adet kitabı, öğretmenlerimiz ve personelimiz 5 adet kitabı 15 gün süre ile ödünç alabilirler.

Ödünç alınan bütün kaynakların zamanında iade edilmesi ve ödünç sürelerinin uzatılması gerekmektedir.

Kullanıcılar kitaplarını zamanında iade etmezlerse, geç getirdikleri gün sayısı kadar kitap alamamaktadırlar.

Kullanıcılar kaybettikleri veya kullanılmayacak ölçüde yıprattıkları kaynakların aynısını kütüphaneye sağlamalıdırlar. Kaybolan/yıpranan kaynakların aynısının bulunamaması durumunda, bulunamayan kaynağın yerine kütüphane tarafından belirlenen başka bir kaynağı kütüphaneye teslim etmelidirler.

Öğretmenler yıl içerisinde kullanacakları kütüphane kaynaklarını öğretim yılı sonuna kadar ödünç alıp kütüphanemize teslim edebilirler.

Öğretim yılı bitmeden iki hafta önce öğrenciler için ödünç verme işlemleri durdurulmaktadır.

Danışma Kaynakları: Ansiklopediler, sözlükler, atlaslar ödünç verilememektedir. Sadece kütüphane içerisinde kullanabilir ya da fotokopisi çektirilebilir.

Süreli Yayınlar: Kütüphanemizin süreli yayınlarından olan dergiler güncel sayıları ödünç verilmemektedir. Güncel sayılı süreli yayınlar kütüphane içerisinde öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Eski sayılı süreli yayınlar ödünç verilmektedir.

Kütüphane Çalışma saatlerimiz: 09:30 -16:00

 

           

Ayın Yazarı - İlkokul                                                            Ayın Yazarı - Ortaokul & Lise 

 

BİR ÖYKÜMÜZ VAR - SABAHATTİN ALİ

 

Kitap Önerileri

 

İlkokul Kitap Önerileri için tıklayınız

Ortaokul Kitap Önerileri için tıklayınız

Lise Kitap Önerileri için tıklayınız

 

     

Öğrencilerimizden Gelenler                       Meraklısına                                                                   

 

Teenwork Magazine

 

 

 


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) • FAX +90 312 210 1435 • info@odtugvo.k12.tr

© 2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari • Designed by Activate

Yukarı.