Projeler

1.SINIFLARDA YÜRÜTÜLEN PROJELER

Yaşam Becerileri Projesi

“Yaşam Becerileri " projesi 1. Sınıfın sonuna kadar öğrencilerimizde yaş seviyesi ve onlardan beklediğimiz davranış gelişimine göre oluşturulmuş, öğrencilerimizin yaşam becerilerine yönelik farklı alanlardaki davranışlarını içselleştirmelerini ve pratik geliştirmelerini hedefleyen bir projedir.

 

Atmıyorum Dönüştürüyorum! Projesi

“Atmıyorum Dönüştürüyorum!" projesi 1. sınıflarda çevre bilincini kazandırmayı, sorumluluk bilincini geliştirmeyi, atıkların çöp haline gelmesini önleyerek atık miktarını azaltmalarını hedefleyen bir projedir.                

 

2.SINIFLARDA YÜRÜTÜLEN PROJELER                                 

SİHİRLİ SAYFALARIN İZİNDE KİTAP PROJESİ

Bu projemizle birlikte öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırarak; öğrencilerimizin kendini ifade etmelerini, iletişim ve sosyal becerilerinin gelişmesini desteklemeyi hedefliyoruz. Bu proje ile öğrencilerin analitik düşünen, düşündüğünü doğru ve açık bir şekilde ifade eden, algılama gücü yüksek, yorum ve sentez yapabilen, sorgulayan, tartışan, doğruların tek noktadan değil çeşitli bakış açılarıyla ortaya çıkacağını kavramış, güzellik duygusu ve estetik anlayışı gelişmiş, kültürlü ve 21.yy becerilerine sahip yüksek karakterli bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Okul misyon ve vizyonumuza uyarladığımız projemiz çeşitli disiplinler arası etkinliklerden oluşmaktadır. ODTÜ Geliştirme Vakfı Denizli Okulları’ndan başlayarak kitap okuma alışkanlığı kazanmış ve bunu özümsemiş örnek bir topluluk oluşturmak amaçlanmaktadır. Proje kapsamında okul etkinlikleri başlığında yer alan çalışmalar sınıf öğretmenlerimizin rehberliğinde yürütülmekte, ev etkinlikleri başlığında yer alan çalışmalar ise velilerimizin desteği ile yürütülmektedir.

 

7’DEN 70’E ODTÜ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ 

Bu projemizde öğrencilerimizle yaşlı kuşağımızı bir araya getirdiğimiz, birlikte yaşama anlayışı geliştirdiğimiz bir proje olacaktır. Yaşlılara Yaklaşım Pedagojisinden yola çıkarak geliştirdiğimiz, okul misyon ve vizyonumuza uyarladığımız projemiz çeşitli disiplinler arası etkinliklerden oluşmaktadır. Proje kapsamında okul etkinlikleri başlığında yer alan çalışmalar sınıf öğretmenlerimizin rehberliğinde yürütülmekte, ev etkinlikleri başlığında yer alan çalışmalar ise velilerimizin desteği ile yürütülmektedir.

 

3.SINIFLARDA YÜRÜTÜLEN PROJELER

TEMİZ İNSAN TEMİZ ÇEVRE

Öğrencilerin disiplinler arası çalışarak doğal çevreyi tehdit eden problemleri araştırıp tespit ederek, bu sorunların nedenleri ile ilgili analizler yapıp sorunlara çözüm üretmeleri amaçlanmaktadır.

Projede  “Daha temiz bir çevrede yaşamak nasıl mümkün olur?” problem cümlesinden yola çıkılarak öğrenciler, yaşadığı çevrenin genel özelliklerini anlatacak, yaşadığı çevresinde verilen bir örnek üzerinden çevre temizliğini sağlamak için yapılması gerekenleri belirtecek, yaşadığı çevrenin temizliği için çeşitli sorumluluklar alarak toplumu bilinçlendirme amaçlı çalışmalar hazırlayacak, doğal çevre ve yapay çevre kavramını tanımlayarak çevresindeki unsurları doğal ve yapay olarak sınıflandıracak, kendine özgü, doğada bulunan canlıların yaşam alanlarına yönelik yapay bir çevre tasarlayacak, doğal çevrenin canlılar için önemine örnekler vererek doğal çevreyi korumak için yapılan çalışmaları araştırarak doğal çevreyi korumak için çözüm önerileri sunacaktır. 

 

4.SINIFLARDA YÜRÜTÜLEN PROJELER

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ

Sürdürülebilir Şehirler Projesinin amacı; dünyanın farklı şehirlerinde yaşanan sorunları araştırmalar sonucunda tespit etmek, bu sorunların nedenleri ile ilgili analizler yapmak ve sorunlara çözüm üreterek bu şehirleri SÜRDÜRÜLEBİLİR hale getirmektir.

Bu amaca ulaşmak için; belirlenen şehir tüm özellikleriyle araştırılır, şehrin sürdürülebilirliğinin önündeki engeller tartışılır uzman kişilerle görüşüp onlardan destek alınır ve röportajlar yapılır. Belirlenen sorunlara çözümler üretilir, şehir yeniden tasarlanır. Daha sürdürülebilir hale getirilen şehir; ailelere, 3. Sınıfta öğrencilere ve öğretmenlere tanıtılır, sunumlar hazırlanır ve sergiler yapılır.

 


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) • FAX +90 312 210 1435 • info@odtugvo.k12.tr

© 2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari • Designed by Activate

Yukarı.