Denizli Okulları

Branşlarımız

Beden Eğitimi

Beden eğitimi öğretim programının temel amacı; bireyin fiziksel, devinişsel, bilişsel, duygusal ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmak, yaşam boyu fiziksel etkinliklere katılmasını sağlamaktır.

Beden Eğitimi Programı, öğrencilerin yaşamlarında kullanabilecekleri temel, özelleşmiş spora özgü hareket becerileri ile fiziksel etkinliklere özgü bilgileri, duygusal ve toplumsal özellikleri kazanmaları ve sağlığı geliştirici fiziksel etkinliklere yaşam boyu etkin katılım sağlamaları amacıyla uygulanmaktadır. 

Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojilerinin eğitim ortamlarına aktarılması, her geçen gün önem kazanmaktadır. Bilişim Teknolojilerinin eğitimde başarılı kullanımı, müfredat programlarının disiplinler arası iş birliği içinde yürütülmesine bağlıdır. Bu kapsamda derslerimizde teknoloji kullanımının öğrenci başarısını, uzun dönemde de öğrenimin başarısını sağlayabilmesi için teknolojiyi geleneksel eğitim senaryoları içinde kullanması yerine, yeni öğrenim felsefesi doğrultusunda kullanmaktayız.

Bilişim Teknolojileri saatlerinde, temel teknoloji okuryazarlığı becerileri kazandırabilmek için "Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Proje Tabanlı Etkinlikler" yapılmaktadır.

Bilgisayar Destekli Öğretim saatleri, branş derslerine takviye ve tekrar amaçlı olarak düzenlenmektedir. Sınıf düzeyine uygun aktiviteler ile öğrencilerimizin konuları pekiştirmeleri sağlanmaktadır. Bu aktiviteler, öğrenci ihtiyaçlarından yola çıkılarak öğrenen merkezli stratejileri destekleyecek şekilde düzenlenmektedir.

3./4. sınıf düzeyinde öğrencilerimizin bilgi ve yaş düzeyine uygun olarak hazırladığımız  öğretim programlarımızın  temel amaçları;

İlkokulumuzda 1 bilgisayar laboratuvarımız bulunmaktadır. Her öğrencinin bireysel kullanımını sağlayacak şekilde laboratuvarda 24 adet öğrenci bilgisayarı bulunmaktadır. Projeksiyon cihazı, tarayıcı, yazıcı ve 3 boyutlu yazıcı gibi donanımlarla eğitim ortamı zenginleştirilmiştir.

 Müzik

Müzik dersinin amacı, öğrencilerin müzik etkinliklerini yaparak, yaşayarak müziği hayatlarının ayrılmaz bir parçası   hâline getirmek ve müzik yoluyla öğrencilerin;

Görsel Sanatlar

Eğitim yaklaşımımız, hazırlık sınıflarından itibaren görsel hafıza oluşturmaya yöneliktir. Derslerimizde, öğrencilerimizin; sanatçıları tanımaları, eser incelemeleri, terminolojiyi günlük hayatta kullanma becerisi kazanmaları ve estetik düşünme tarzını geliştirmeleri hedeflenir.

Eğitimci, teknik beceri konusunda yönlendirici olurken farklı disiplinleri bir arada kullanması beklenen öğrenci; sorgulayıcı, farklı açıları yakalayabilen, kurgu yapabilen, soyut düşünme becerisini somuta taşıyan bir kimlik taşır.

İlkokul Görsel Sanatlar programımızla, öğrencilerimizin aşağıdaki becerileri kazanmaları sağlanır.

Yaratıcı Drama

Drama eğitimi ile öğrencilerimizin ezbere dayalı eğitimden çıkıp, hayal gücüne ve oyunlara dayalı bir şekilde eğitim alması amaçlanmaktadır. Yaratıcı drama dersleriyle öğrencilerimizin hayal güçlerini açığa çıkaracak senaryolar oluşturup, doğaçlamalar yapacakları etkinlikler düzenlenerek;

Özgüven ve empati duygusunu,
ifade becerisini,
El göz koordinasyonunu,
Kendilik kavramını,
Bağımsız düşünme ve karar verme yeteneğini,

Problem çözme yeteneğinin gelişmesi hedeflenmektedir.

Amaçladığımız hedefleri gerçekleştirirken öğrencilerimizin 21.yy becerilerini geliştirmek ve küresel vatandaş olmaları amacıyla onların değişik yaşantıları tanıyacakları ve deneyimleyecekleri ortamlar oluşturulmaktadır.

SATRANÇ

Satranç, öğrencilerin düşünme yetilerini, analitik yorumlama, zaman yönetimi, sabır ve odaklanmalarını geliştirir. Derslerimizde anasınıfından 3.sınıfa kadar temel düzeyden ileri seviyeye kadar oyun kuralları, taş hareketleri bu sporun özel teknikleri ile öğretilir.  Temel ve ileri seviyede strateji geliştirmelerini sağlayacak şekilde grup ve ikili çalışmalar yapılarak yıl içerisinde ulusal ve yerel düzeyde turnuvalarda öğrencilerin becerilerini kullanma ortamı yaratılır.

JİMNASTİK

Jimnastik dersindeki temel amacımız, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını ve kişisel gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak jimnastik branşının temel becerilerini (kuvvet, esneklik, denge, koordinasyon vb.) belirli çalışmalar ve egzersizler aracılığıyla öğrencilerimize aktarmak ve öğrencilerimizde bu branşa özgü altyapı oluşturmaktır.

 DANS

Dans dersi öğrencilerin grup olarak bütünlük içinde hareket etmelerini, ritim ve müzik eşliğinde el-vücut koordinasyonlarını geliştirmeyi hedefler. Dersimizde uzaman eğitimci tarafından ülkemizden ve dünyamızdan kültürel danslar öğretilir ve sene sonunda öğrencilerimizin performanslarını sergileyebilecekleri ortamlar yaratılır.

 


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) • FAX +90 312 210 1435 • info@odtugvo.k12.tr

© 2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari • Designed by Activate

Yukarı.