PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 Öğrencilerin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin takip edilmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalar sürdürülür.

Kayıt ve Öğrenci Alım Uygulamaları

Okulumuza yeni kaydolacak tüm yaş seviyelerindeki öğrencilerle belli kriter ve ölçekler kullanılarak tanışma etkinliği gerçekleştirilmektedir. Kayıt kabulde en öncelikli rapor PDR tarafından verilmektedir.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencileri tanımak amacıyla bireysel görüşmeler ve okul-sınıf gözlemleri yapılmakta, öğretmen ve aileden bilgi alınmaktadır.

 

Bireysel ve Grup Görüşmeleri

Öğrencileri daha yakından tanımak, yeteneklerini keşfetmek, bireysel özellikleri doğrultusunda gelişimlerini desteklemek amacıyla bireysel ve grup görüşmeleri yıl boyunca sürdürülmektedir.

Oryantasyon Çalışmaları

Ana sınıfından 1. sınıfa, 2. sınıftan 3. sınıfa geçişlerde tüm öğrencilere ve okulumuza yeni katılan öğrencilere yönelik okula uyum sağlamaları konusunda bir takım çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında öğrencilerin merak ettikleri sorular, sistem değişiklikleri ve okul tanıtımı yapılmaktadır. Bunun yanı sıra okula uyumda güçlük yaşayan öğrenciler bireysel olarak takip edilmektedir. Öğrencilerin yeni sınıflarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine uyum sağlamalarını kolaylaştırıcı grup etkinlikleri sınıf öğretmenleri ile planlanarak uygulanmaktadır. (Kurabiye atölyesi, grup olalım, parkur yarışları vb.)

Sosyal Beceri Çalışmaları

Arkadaşlık, iletişimi başlatma ve sürdürme, dinleme, paylaşma, yardımlaşma, iş birliği, uygun dokunma, öfke ile baş etme, çatışma çözme gibi konularda sosyal beceri çalışmaları bireysel ve sınıf düzeyinde yapılan etkinliklerle sürdürülmektedir.

Akademik Destek Çalışmaları

Öncelikle öğrencilerin akademik gelişimleri konusunda sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenlerinden bilgi alınır. Öğrencileri akademik alanda desteklemek amacıyla bireysel ve sınıf düzeyinde sınav kaygısı, etkili ders çalışma, zamanı planlama konularında çalışmalar yürütülmektedir.

Yaşam Becerileri Eğitimi

Tüm düzeylerde yaşam becerileri eğitimi programı, disiplinler arası bir çalışma olarak sürdürülmektedir. Hayata olan bakış açılarını gelişmiş, doğaya ve çevreye duyarlı, farkındalığı yüksek bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Dikkat ve Odaklanma Becerisi Geliştirme Çalışmaları

Öğrencilerimizin akademik başarılarını desteklemek amacıyla dikkat ve odaklanma becerilerini artırmak amaçlı sınıf içi çalışmalar planlanmakta ve uygulanmaktadır. Tüm düzeylerde “Daha Dikkatli Olmak İster misiniz?” çalışma kitabı üzerinden hem bu konuda geliştirici çalışmalar yürütülmekte, hem de derse giren tüm öğretmenlerin öğrenci hakkında dikkat konusundaki gözlemleri alınarak detaylı çalışmalar yapılmakta ve duruma göre de uzmana yönlendirilerek takip edilmektedir.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Çalışmaları

Bireysel farklılıklara yönelik sınıf içi çalışmalarda eğitimsel-öğretimsel uygulamalar ve uyarlamamlar yapılmaktadır. Bireysel gereksinim doğrultusunda Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) hazırlanmaktadır.

“Adım Adım Ortaokul” Öğrenci Uyum Programı

4.sınıftan 5.sınıfa geçecek olan öğrencilerimiz için yapılan bu çalışmada sürece yayılan bir planlama ile öğrencilerin ortaokula alışması hedeflenmektedir. Bu kapsamda öğrencilerimiz ortaokulda farklı derslere girmekte, dersliklerinde çeşitli faaliyetlerde bulunmakta ve öğretmenlere tanıştırılmaktadır.

Öğretmene Yönelik Çalışmalar

Görüşme Saatleri

Sınıf öğretmenleri ile yapılan haftalık görüşme saatlerinde öğrencilerin gelişim süreçleri paylaşılarak takibi yapılmakta ve sınıf içi etkinlikler planlanmaktadır.

Akademik Destek Çalışmaları

Akademik başarı kapsamında bireysel farklılıklara yönelik uyarlama çalışmaları için öğretmenlerle iş birliği yapılmakta, öğrencilerin özelliklerine uygun sınıf içi düzenlemeler gerçekleştirilmektedir.

Sınıf Öğretmenleri Çalışmaları

PDR Servisi çerçeve planı doğrultusunda düzey programları hazırlanarak, uygulanacak materyaller dosyalar halinde sınıf öğretmenlerine verilmektedir.

Sınıfların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan çalışmalar sınıf öğretmenleriyle ortaklaşa yürütülmektedir.

Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları

Gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmaları kapsamında öğretmenlere öğrencilerin yaş gelişim özellikleri hakkında sunumlar, odak grup çalışmaları ve bültenler hazırlanmaktadır.

Veliye Yönelik Çalışmalar

Gelişimsel özellikler ve ihtiyaç duyulan diğer konularda bireysel görüşmeler yapılmakta; bültenler aracılığıyla velilerimiz bilgilendirilmektedir. Her düzeyde, ihtiyaç duyulan ve küçük gruplarla daha etkili bir şekilde paylaşılacağı düşünülen konularda odak grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Veli Söyleşileri

Gelişim özellikleri, anne-baba tutumları gibi konularda düzenlenen söyleşiler, ilgili düzeylerin psikolojik danışmanları tarafından yürütülmektedir.

Veli Odak Grup Çalışmaları

Benzer sorunları yaşayan velilerin paylaşımlarını artırarak bu sorunların çözümünde gelişimsel özellikler doğrultusunda velilerimize küçük çalışma grupları ile destek olmak; her düzeyde sıklıkla yaşanan ebeveyn-çocuk sorunlarının çözümüne yönelik davranış ve tutumları uygulama örnekleri ile tanıtmak ve benimsetmek amacıyla odak grup çalışmaları düzenlenmektedir.

“Ailem Okula Başlıyor” Veli Eğitim Semineri

Birinci sınıfa başlayan öğrencilerin anne – babalarının, çocukları ve onların okulları ile iletişimlerinde ihtiyaçları olabileceği düşünülen konulardan oluşturulan “Ailem Okula Başlıyor “veli eğitim semineri her yıl eylül-ekim aylarında üç oturum şeklinde sadece birinci sınıf velilerimizin katılımıyla gerçekleştirilmektedir.

Veli eğitim semineri, bilgilendirmenin yanı sıra, velilerimizin çocuklarının okul ortamına daha yakın olmaları ve birbirleriyle okul ortamında tanışmaları amaçlarını da taşımaktadır. Bu nedenle konuların sunumları okul psikolojik danışmanımız ve öğretmenlerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca anasınıfı 5 yaş ve 3. Sınıf velilerimizin de sınıf öğretmenlerini ve okul uygulamalarını tanıma amacını taşıyan “Ailem Okul Devam Ediyor” ve “Yaşasın Okulumuz” veli eğitim çalışmaları eylül ve ekim aylarında

“Ailem Okula Devam Ediyor” Veli Eğitim Semineri

2.sınıftan 3.sınıfa geçişlerde okulumuzdaki sınıf karması ve öğretmen değişim programına velilerin de uyumlu hale gelebilmeleri için eğlenceli sınıf etkinlikleri yapılmakta, uygulamalarımız konusunda bilgi verilmektedir.


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) • FAX +90 312 210 1435 • info@odtugvo.k12.tr

© 2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari • Designed by Activate

Yukarı.