İNGİLİZCE

İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI

     Anaokulu İngilizce programımız, öğrencilerin sürece daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla, öğrenme-öğretme sürecinde gerçekleştirilen tüm etkinliklerde öğrencilerin ilgi alanları, gelişimsel özellikleri, bireysel farklılıkları ve öğrenme stilleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. İngilizce derslerimizde, yaparak - yaşayarak öğrenme ilkesinden hareketle öğrencilerin derse etkin katılımı desteklenmektedir. Öğrencilerin dili eğlenerek, yaparak ve yaşayarak edinmeleri, kuralları kendilerinin keşfetmeleri ile dil kullanımının daha etkin kılınması hedeflenmektedir.

     Dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi dil becerilerinin yanı sıra eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini hedefleyen öğretim programımız tasarlanırken Avrupa Ortak Başvuru Metninin A2 düzeyi için bütüncül basamakta belirlediği kazanımlar ve“Global Scale of English” ölçümleme sistemindeki skala göz önünde bulundurulmuştur.

     Ana sınıflarımızda İngilizce öğretimi biri Türk, biri yabancı uyruklu olmak üzere iki öğretmenle sürdürülmektedir. Bütün derslerde, öğrendikleri dilin kültürünü tanımalarının yanı sıra iletişim becerilerini de en üst düzeyde geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır. Programımızda İngilizce edebi metinlerin (şiir, kısa hikaye) önemli bir yer tutmasının nedeni öğrencilerimizi İngilizce kitap okumaya ve eleştirel düşünmeye teşvik etmektir.

     Öğretim programımızda; 4 yaş için haftalık 7 ders saati ve 8 tema, 5 yaş  için haftalık 11 ders saati ve 9 tema bulunmaktadır. Temalarımız, öğrencilerin günlük hayatta kullanabilecekleri yakın çevreden uzağa doğru ilerleyen,  öğrenme yeteneğini ve ilgisini maximum düzeye çıkarmayı hedefleyen bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. 

     Anaokulu 4 yaş İngilizce derslerimizde, ilk hedefimiz öğrencilere İngilizce dilinin varlığını göstermek ve sevdirmektir. Yıl boyunca renkler,sayılar,sınıf objeleri, oyuncaklar,vücut bölümleri,kıyafetler,aile,yiyecekler,çiftlik hayvanları ve ulaşım araçları temel dil öğretimi esaslarına uygun işlenir; işbirliği, akran öğretimi ve  grup çalışmasına önem gösterilir.

      Anaokulu 5 yaş İngilizce derslerimizde, her hafta temamıza uygun; oyun saati, hikaye saati, drama saati, kalem-kağıt saati, el işi saati, kültürel farkındalık saati, sesletim saati, kütüphane saati ve ‘CLIL’ saati işlenir. ‘CLIL’ saatinde temaya uygun bir konunun dil ile bütünsel bir biçimde verilmesi esastır.

     Yıl boyunca öğrencilerimizin gelişimleri süreç odaklı bir yaklaşımla, bireysel olarak izlenmektedir. Çeşitli ölçme araçları (portfolyo, quiz, proje vb.) kullanılarak yapılan değerlendirmelerdeki temel amaç, öğrencilerimizin dil becerilerinin gelişimlerini yakından izlemek ve geri bildirimler yoluyla başarılarını artırmaktır.  Düzenli aralıklarla öğrencilerimize tüm becerilere yönelik gelişimlerini yansıtan karneler verilmektedir.


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) • FAX +90 312 210 1435 • info@odtugvo.k12.tr

© 2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari • Designed by Activate

Yukarı.