Eko Okul

 

 

OKULUMUZ EKO – OKULLAR PROJESİNDE

Eko – Okul öğrencilerine çevresel konularda farkındalık kazandırmayı hedef alır. Öğrencilerini de bu amaç doğrultusunda bilgilendirir. Okulumuz, bu proje kapsamında yaptığı çalışmalar ve verdiği çevre bilinci eğitimiyle “çevreye duyarlı okulu” simgeleyen, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan “ Yeşil Bayrak” sahibidir. 2019 – 2020 Eğitim – Öğretim yılı için bu sene de konumuz “Biyolojik Çeşitlilik” olarak devam etmektedir. Bu yıl da bu konu ile ilgili çalışmalar, araştırmalar, etkinlikler ve bilgilendirmeler tüm okulumuzda yapılacaktır. Okulumuz, 2018-2020 Eğitim – Öğretim yılları boyunca çalışmış olacağımız “Biyolojik Çeşitlilik” konumuz ile ilgili  “Yeşil Bayrak” ödülüne bu sene başvuracaktır.

EKO-OKULLAR  PROGRAMI  NEDİR ?

Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre eğitimi vermek için uygulanan bir programdır.

Okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini  bilinçlendirirler.

Öğrenciler çevre duyarlılığının sağlanmasında etkin rol almış olurlar.

Program, çevre için yapılan bir okul faaliyetini kapsar ve uygulandığı okullardaki başarısı, okul müdürü başta olmak üzere okul idaresinin ve öğretmenlerinin ilgisine bağlıdır.Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır. 

 

Okulumuz, Foundation for Enviromental Education in Europe (Avrupa Çevre Eğitim Vakfı'nı) temsilen, Foundation for Enviromental Education in Turkey (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) koordinatörlüğünde yürütülen "Eco - Schools" (Çocuklarda Çevre Uyumu) Projesinin üyesidir.

Eko - Okullar uluslararası bir projedir ve Avrupa' da bu projeye kayıtlı pek çok okul bulunmaktadır.

 

HEM BİR PROGRAM HEM BİR ÖDÜL PLANI

 

Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterir.

Çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü  verir. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir . 

 

PROGRAMIN FAYDALARI

 

Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

ÖĞRENCİLER;

 

- Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,

- Sorunları tanıma, çözüm üretme, ve tartışma becerisi geliştirir,

- Karar verme yeteneğini geliştirir,

- Plan yapma, rapor yazma becerisini geliştirir,

- Tüketim alışkanlıklarını değiştirip savurganlığı önler,

- Doğal kaynakları koruma bilincini geliştirir.

Bunların yanında programın OKULA faydaları şöyledir;

 

- Temizlik ve düzenini sürekli kılar,

- Su ve elektrik tasarrufu öğrenci eliyle sağlanır,

- Okul öğrencilerce sahiplenilir,

- Okul, bulunduğu bölgenin merkezi durumundadır,

- Yerel, ulusal, hatta uluslararası boyutta tanınır,

- İsterse iletişim ağımız kanalıyla ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşir.

 EKO – TİM

 

      Farklı sınıflardan seçilen öğrenciler ve iki koordinatör öğretmenden oluşmaktadır. Eko - Tim, programın okuldaki yürütücüsüdür. Koordinatör öğretmenler ile işbirliği yapar. Çeşitli etkinliklerde yer alarak Eko - Okul programı hakkında okuldaki arkadaşlarını bilinçlendirmeye çalışır.

 

Kaynak: http://www.ekookullar.org.tr/

 

EKO İLKEMİZ

“ Biyolojik Çeşitlilik Olmalı, Dünyadaki Denge Korunmalı “

 

 

 

 


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) • FAX +90 312 210 1435 • info@odtugvo.k12.tr

© 2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari • Designed by Activate

Yukarı.