Eğitsel Farklılıklarımız

Akademik Başarı Destek ve Geliştirme Programları

Akademik Başarı Destek Programı

Öğrencilerimizin akademik olarak yetersiz oldukları alanlarda başarılarını artırmaya yönelik ve müfredat programı ile paralellik gösteren bir uygulamadır.


Akademik Başarı Geliştirme Programı


Akademik olarak başarılı öğrencilere konuların derinlemesine öğretilmesine, bu öğrencilerin bilgi ve deneyimlerinin artırılmasına, ayrıca ulusal ve uluslararası sınavlarda ve yarışmalarda okulumuzu temsil etme becerisinin kazandırılmasına yöneliktir.


Öğrenci Değerlendirme Sınavları

Öğrencilerimizin akademik gelişimlerini izlemek ve başarılarını değerlendirmek amacıyla tüm okullarımız bazında, her yıl okulumuzun açıldığı ilk günlerde 3. sınıftan itibaren "Hazırbulunuşluk Sınavı", yılsonunda ise Değerlendirme Sınavı yapılmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre, her öğrencimizin derslerle ilgili ( Matematik - Türkçe - Fen Bilgisi - Sosyal Bilgiler - İngilizce ) bireysel gelişim profili çıkartılmakta, bu çerçevede bir sonraki yılın planlaması yapılırken eksiklikler dikkate alınarak yeni düzenlemeler gerçekleştirilmektedir.

 Hafta sonu Kursları

Okulumuzda hazırlık sınıflarından başlayarak öğrencilerimizin ilgi alanlarını belirlemelerine yardımcı olmak; onların sosyal, fiziksel, akademik  ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla; hafta sonları Okul Aile Birliği tarafından desteklenen akademik, sportif ve sanatsal etkinlik kursları düzenlenmektedir.

Okul Güncem - Ödev Defteri

Velilerimizle işbirliği ve iletişimi sürekli ve sağlıklı kılmak, okul yaşantılarını ve etkinlikleri bildirmek için anasınıfları, 1. sınıflara özel " Okul Güncem" uygulamamız bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizde sorumluluk bilincini geliştirmek amacıyla1.sınıftan itibaren her seviyede  "Ödev Defteri" kullanılmaktadır.

Veli ile günlük iletişim bu defterlerle sağlanmaktadır.  

 

PDR Yaklaşımımız

Okullarımızda Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinde, katılımcı, paylaşımcı ve destekleyici bir veli profili gerçekleştirmek amacıyla Rehberlik ve Veli İlişkileri Başkanlığı oluşturulmuştur.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servislerimizde tüm öğrencilerimizin sosyal, fiziksel ve bilişsel gelişim süreçlerini sürekli takip edebilmek ve gerekli müdahaleleri zamanında yapabilmek için hizmet verilmektedir.

Öğrenci, veli ve öğretmen beklentisinin ve gereksinimlerinin doğru saptanması; hem çevre hem de akademik olanakların bu beklentiler ve amaçlar doğrultusunda bilimsel ve objektif bir tutumla değerlendirilmesi ilkesiyle Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servislerimiz, öğrenci merkezli bir yaklaşım içinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Öğrencilerimizin akademik başarılarının ön plana çıktığı ortaöğretim sürecinde ise, Lise PDR Servisimiz,

  • Öğrencilerimizin akademik başarılarını desteklemek,
  • Bireysel beceri ve ilgi alanlarına yönelik farkındalıklarını arttırmak,
  • Meslek seçiminde bilinçlendirmek ve yükseköğrenim programlarına yönlendirmek amacına uygun olarak çalışmalar yapmaktadır.

Paylaşım Saati

Okullarımızda her gün uygulanan 15 dakikalık "Paylaşım Saati"nde öğrencilerimiz, ülkemizde ve dünyada gelişen olayları paylaşmakta, bunlarla ilgili yorum yapmakta, ilgilerini çeken konularda duygu ve düşüncelerini birbirlerine aktarmaktadırlar. Böylece, kendini toplum içinde ifade edebilme ve dinleme becerisi kazanmakta, olaylara farklı bakış açısıyla yaklaşabilmeyi öğrenmekte ve bilgilerini artırmaktadırlar. Haftanın iki günü de okuma saati olarak değerlendirilmektedir.

 Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler

Okulumuzda sportif faaliyetler yoğun olarak sürdürülmektedir. Basketbol, Hentbol, Voleybol, Yüzme, Jimnastik, Futbol, Tenis, Satranç, Step Aerobik branşlarında okul takımlarımız resmi ve özel turnuvalarda okulumuzu temsil etmektedirler. Okulumuzda tüm spor ve kulüp çalışmalarına uygun ortamlar yaratılmış ve öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. 

Aynı zamanda her yıl farklı tekniklerin kullanımını öğrendikleri sanat sergileri, sosyal sorumluluk projeleri, müzik dinletileri, konserler, yazar söyleşi etkinlikleri, kültürel ve tarihi geziler, törenler ve tiyatro etkinliklerine yer verilmektedir.  

 

 

Yabancı Dil Yaklaşımımız

Öğrencilerimizin evrensel düşünebilmelerinde yabancı dilin önemine olan inancımızla okullarımızda, hazırlık sınıflarımızdan başlayan "İngilizce Öğretimi"bir bütünlük içinde ilkokul son sınıfa kadar ekip çalışması anlayışıyla sürdürülmektedir.

Tüm sınıflarda İngilizce öğrenme ortamları, öğrencilerimizin İngilizceyi dinleme, anlama, konuşma ve yazma düzeyinde kullanmalarına olanak verecek şekilde, günümüz teknolojisi ile düzenlenmiştir. 5. sınıftan itibaren ise İngilizceye ek olarak Almanca ve İspanyolca dersi verilmektedir.

Öğrencilerin kendi istekleriyle katılabilecekleri İngilizce kulüplerinde hikaye canlandırma, proje, maket, model, vb çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca sınıf içinde yapılan canlandırma, drama çalışmaları belirli dönemlerde veliler ile de paylaşılmaktadır.

Dil eğitiminin en önemli parçası olan kitap okuma etkinlikleri dijital materyaller üzerinden, çok çeşitli online okuma platformları kullanılarak ilerlemektedir. Her seviyede 9 saat olan ders saatini iki farklı öğretmen yürütmekte, 4.sınıftan itibaren ise 10 saat olan ders saati içerisinde dört dil becerisi 21.y.y becerileri ile öğrencilere kazandırılmaktadır.

Dil eğitimi sarmal sistem içerisinde ilerlemektedir.  12.sınıfa kadar dil süreci sürekliliği olan bir program içerisinde yürütülmektedir.

Yurtdışı Bağlantılı Etkinliklerimiz

Yaz okulları

Her sene, öğrencilerin öğrendikleri dili, konuşulan ortamında pekiştirmeleri, yabancı kültürleri daha yakından tanıyabilmeleri amacı ile okulumuzda istekli öğrencilerin katılımı ve Okul Aile Birliğinin önderliğinde her yıl "Yaz Okulu" programı uygulanmaktadır.

 

E-twinning Projesi

Öğrencilerimizin ders programlarında yer alan konuları kapsamında yürüttükleri projeler ile ülkeler arası işbirliği ile öğrencinin kültürel ve dilsel gelişiminin iyileştirilmesinde katkıda bulunan çalışmalardır. Okul eğitiminin kalitesini iyileştirmeyi ve Avrupa boyutunu güçlendirmeyi; dil öğrenimiyle kültürler arası diyaloğun gelişmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Eko-Okul

Eko- Okul, öğrencilerine çevresel konularda bilgi veren, öğrencileri aracılığıyla onların ailelerini ve yakın çevrelerini bilinçlendirmede rol alan okuldur. ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Denizli Okulları, Türkiye'nin ilk " Eko- Okul"udur. Eko okul çalışmaları kapsamında düzenli olarak yeşil bayrak ve beyaz bayrak almaya hak kazanılmıştır.

Avrupa Birliği Projeleri

Okulumuz proje ekibinin çalışmaları her yıl farklı konu alanlarında sürdürülmektedir. ODTÜ Geliştirme Vakfı İlkokulu öğretmenleri, Erasmus plus programı kapsamında hibe almaya hak kazanarak Finlandiya eğitim sistemini incelemek üzere “ New Learning Environments” adlı eğitime katılmıştır.  “ Geleceğin Okullarını İnşa Ediyoruz” projesi ile orada öğrenilen yeni deneyimler okulumuza entegre edilmeye çalışılmıştır.

 

Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımımız

Okullarımızda uygulanan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel amacı, her öğrenciyi, kendi bireysel farklılığı göz önünde tutularak en üst düzeye çıkarmaktır. Bu noktadan hareketle, sınıf içi etkinliklerde, ödevlerde ve tüm değerlendirmelerde amaç, öğrencileri sınıflamak ya da sıralamak değil, durum saptayarak gereken önlemleri almak, öğrenme - öğretme süreçlerini yakından izleyerek iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmaktır. Uygulanan değerlendirmeler sonucunda ölçme ve değerlendirme biriminin hazırladığı detaylı analizler üzerinden kazanım eksiklikleri tespit edilerek, bireysel ve grup çalışmaları ile öğrenciye ek çalışmalar yapılmaktadır.

Ölçme Değerlendirme Sınavları

Öğrencilerimizin akademik gelişimlerini izlemek ve başarılarını değerlendirmek amacıyla her yıl tüm okullarımız bazında, okullarımızın açıldığı ilk hafta 3. sınıftan itibaren "Hazır Bulunuşluk  Sınavı", II. dönem sonunda da    "ODTÜ Değerlendirme Sınavı" uygulanmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre her öğrencimizin derslerle ilgili ( Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji, İngilizce) bireysel gelişim profili çıkartılmaktadır. Bununla beraber dönem içerisinde öğrencilerin akademik gelişimlerini takip edebilmek amacıyla deneme sınavları uygulanmaktadır.  Ayrıca 1., 2. ve 3. sınıflarımızda tema sonlarında "Neler Öğrendik?" uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

 

 Öğretmen Gelişim ve Destekleme Programları

Öğretmen Seminerleri

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarında göreve yeni başlayan öğretmenler için her yıl Eylül ayı başında "Oryantasyon Semineri" düzenlenmektedir.

2001 yılından itibaren Yarıyıl tatilinde yapılan “Öğretmen Paylaşım Seminerleri”, her yıl okullarımızdan birinin bulunduğu ilde ya da uygun bir ortamda gerçekleştirilmektedir. ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nda görevli öğretmenlerinin katıldığı bu seminerlere, alanlarında uzman kişiler davet edilerek, karşılıklı bilgi akışı sağlanmakta, eğitim-öğretim alanındaki gelişmeler / yeni yaklaşımlar incelenmekte ve uygulamalarımız değerlendirilmektedir, iyi uygulamalar paylaşılmaktadır.

Ayrıca, bir sonraki yılın planlaması ve yürütülmesinde birliktelik sağlamak üzere öğretmenlerimiz için yaz döneminde de ihtiyaçlar doğrultusunda ortak toplantılar düzenlenmektedir. Zaman zaman bu toplantılar video konferans yoluyla gerçekleştirilmektedir.

Öğretmen Profesyonel Gelişim Modeli

Öğretmenlerimizin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak, sınıf ortamlarında daha etkili olmalarını sağlamak amacıyla, okullarımıza özgü bir “Öğretmen Gelişim ve Değerlendirme Modeli” oluşturulmuştur. Bu model çerçevesinde, öğretmenlerimizin yılda iki kez performansı değerlendirilmekte, ortaya çıkan iyileştirme alanları için gerekli eğitim ve destekleme planları oluşturulmaktadır.

 


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) • FAX +90 312 210 1435 • info@odtugvo.k12.tr

© 2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari • Designed by Activate

Yukarı.