Denizli Okulları

Fiziksel Ortamlarımız

 

Bilgisayar Laboratuvarı

Okullarımızda bilgisayar destekli eğitim yapılmakta ve bilgisayar eğitimi için derslikler bulunmaktadır. Bu dersliklerde öğrencilerimizin, son teknoloji ile iç içe olmaları sağlanmaktadır.  Bilgisayar Laboratuvarlarımızda her bir bilgisayar, işletim sistemleri ile kelime işlem, tablolama, sunum - çizim ve veri tabanı yazılımlarını içermektedir. Ayrıca akıllı tahta, tarayıcı ve yazıcılarla laboratuvarlarımız desteklenmektedir. Okulumuzdaki tüm bilgisayarların ağ/donanım ve yazılım gereksinimlerinin saptanması, edinilmesi, kullanıma açılması, donanım ve yazılım bakım işletiminin yapılması, kullanım desteğinin verilmesi faaliyetleri Bilgi İşlem Merkezi tarafından yürütülmektedir.

 

Fen Laboratuvarı

Fen Laboratuvarımız, yüksek teknolojinin gerektirdiği tüm laboratuvar malzemeleriyle donatılmıştır. Laboratuvarımızda gerçekleştirilen deneylerde amaç, bilimi tanıtmak ve sevdirmek; günlük yaşantımızda, çevremizde gördüğümüz olayları sorgulayan, nedenlerini araştıran bireyler yetiştirmek, bunu yaparken de öğrencilerin bilimin eğlenceli yönünü keşfetmelerine yardımcı olmaktır.

FEN BİLİMLERİ LABORATUVARI 

Fen laboratuvarımız, yüksek teknolojinin talep ettiği tüm laboratuvar malzemeleri, mikroskop ve akıllı tahta ile donatılmıştır. Laboratuvarımızda uygulanan deneylerde amaç; bilimi tanıtmak ve sevdirmek, günlük yaşantımızda çevremizde gördüğümüz olayları sorgulayan, nedenlerini araştıran bireyler yetiştirmek, bunu yaparken de bilimin eğlenceli yönünü öğrencilerin keşfetmesine yardımcı olmaktır. 

Fen bilimleri derslerimiz,  laboratuvarda gerçekleştirilmekte olup bu ortamlarda yapılan deneyler, konuların daha iyi kavranmasını sağlamakta ve kullanılan bilimsel yöntemler, öğrencilerin verilen talimatları uygulama, hipotez kurma, hipotezi test etme, veri toplama ve sonuca varma gibi becerilerinin gelişmesi için ortam sağlamaktadır. 

Teorik bilginin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesi amacıyla 

 • Fen bilimleri,  

• Teknoloji,  

• Mühendislik 

 • Matematik vb. uygulama alanlarında becerilerin geliştirildiği atölyedir. 

 

 

Kütüphane

İlköğretim binasında bulunan çok amaçlı kütüphanemiz, okulun öğrenim merkezi olarak her konuda, öğrenciler ve öğretmenler tarafından başvurulan bir kaynak durumundadır. Kütüphanemizde öğrencilerin düşünme kapasitelerinin geliştirilmesine yardımcı olacak, ilgi ve yeteneklerini geliştirecek, ders programlarını ve bilim, sanat, spor vb. alanlardaki ders dışı faaliyetlerini destekleyici nitelikte kitap, süreli yayın ve ansiklopedi bulunmaktadır.

 

Matematik Laboratuvarı

Soyut bir disiplin olan Matematiği, öğrencilere somut kavramlarla öğretmek, etkinlikleri uygulayarak eğlenceli öğrenme ortamları yaratmak ve fark ettirmeden öğrencilerin matematiksel kavramları algılamalarını sağlamak amacıyla kurulan Matematik Laboratuvarı, öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır. İlköğretim seviyesindeki matematiğin hemen hemen her konusuna yönelik onlarca materyalin ve akıllı tahtanın bulunduğu Matematik Laboratuvarımız, bu malzemelere yönelik ders planları ile her sınıf seviyesinde kullanılmaktadır.

 

Sanat Atölyeleri

Okulumuz; insanların kendilerini evrensel dilde ifade etmelerini sağlayan, en önemli aracın sanat olduğu inancını taşımaktadır. Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım derslerimiz öğrencilerimizin yaratıcıklarını, duygularını özgürce ifade edebilecekleri bir öğrenme ortamında gerçekleşmektedir.                                                             

Müzik derslerimiz öğrencilerimizin her türlü yeteneklerini sergileyebilecekleri, seslerini kullanabilecekleri zengin enstrüman çeşitleriyle donatılmış müzik atölyesinde yapılmaktadır. Zengin enstrümanlarımız zaman sınırlaması olmaksızın öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır.

SERAMİK ATÖLYESİ 

Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını, el becerilerini ve hayal güçlerini geliştirdikleri seramik atölyemizde, öğrencilerimize seramik sanatını tanıtmaktayız. 

Seramik fırınımızın da bulunduğu atölyemizde, öğrencilerimizle seramik çamurunu açarak iki ve üç boyutlu şekiller oluşturmakta, seramik dekor teknikliklerini kullanarak sırlama ve fırınlama çalışmalarını yapmaktayız. 

Okulumuzda bulunan seramik atölyemizden ana sınıfından liseye kadar tüm öğrencilerimiz yararlanmaktadır. 

 

 

MÜZİK 

Piyano, bateri, gitar, ukulele, orff çalgıları ve ritim çalgıları gibi enstrümanların yer aldığı, 1, 2, 3, 4. sınıf düzeyinde öğrencilerin grup ve bireysel performanslarını sergileyebildikleri bir dersliktir.

 

Spor Alanları

Beden Eğitimi dersleri ve spor faaliyetleri ile öğrencilerimizin, bu alanla ilgili temel bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkları edinebilmeleri, sporun sağlığa olan yararını kavrayabilmeleri, sorumluluk alma, kendine güven duyma ve liderlik yeteneklerini kazanabilmeleri hedeflenmektedir. Beden Eğitimi dersleri, takım çalışmaları, kurslar ve benzeri etkinliklerimiz Spor Salonumuzda yapılmaktadır.

KAPALI SPOR SALONU 

Öğrencilerimizin fiziksel ve zihinsel anlamda gelişimlerine katkı sağlamak, bedensel koordinasyon becerisi edinmelerine yardımcı olmak, yaşam boyu spor ve sporun sağlığa faydaları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla fiziksel aktiviteye katılımları sağlanmaktadır.  

Beden eğitimi dersleri, kulüp saatleri, sportif kurslar ve okul takımı çalışmaları sayesinde öğrencilerimizin iş birliği ve takım ruhu içerisinde hareket edebilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. 

Okulumuzda bulunan spor salonundan ana sınıfından liseye kadar tüm öğrencilerimiz yararlanmaktadır.  


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) • FAX +90 312 210 1435 • info@odtugvo.k12.tr

© 2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari • Designed by Activate

Yukarı.