Okulumuz

Okulumuz

1998 - 1999 Eğitim-Öğretim yılında hizmete giren ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Denizli Okulları, 40 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş olup; şu anda öğretim alanları, etkinlikler bloğu ve yemekhane ile 10000 m2'lik kapalı kullanım alanına sahiptir.

Okulumuz, diğer ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları gibi, Milli Eğitim Temel Kanunu'nun belirlediği genel amaçlar çerçevesinde kendisine, ailesine, ülkesine ve insanlığa yararlı, ülkesini ve milletini seven, laik ve demokratik, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerine ve Atatürk ilkelerine bağlı gençler yetiştirmeyi amaçlar.

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ OKULLARI

Adres: Bahçelievler Mah. 4001 Sokak No:36
20040 Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon: 0258 377 96 52-53
Faks: 0258 377 96 54
E-mail: odtu-denizli@odtugvo.k12.tr

 

MİSYONUMUZ / OUR MISSION

 

Yüksek kalitede eğitim-öğretim sağlayarak; sorgulayan, kendini gerçekleştiren, sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlayan, demokrasiye inanan, bilimin ışığında Atatürkçü düşünceyi özümsemiş küresel vatandaşlar yetiştirmek

To provide a high quality education and to raise students as global citizens who

 • inquire and strive to realize their full potential,
 • contribute to a sustainable world,
 • believe in democracy and
 • have absorbed Atatürk’s principles, highlighting science as the best guide in life

 

 VİZYONUMUZ / OUR VISION

Ulusal ve uluslararası okul toplulukları içinde öncü olmak ve fark yaratmak

To play a leading and distinctive role among national and international school communities 

 

DEĞERLERİMİZ  / OUR VALUES

SAYGI / RESPECT

 • Temel insan haklarına ve insan onuruna saygılıyız.

We respect core human rights and human dignity.

 • Farklı bakış açılarına ve dünya görüşlerine saygılıyız.

We respect different perspectives and world views.

 

SORUMLULUK /RESPONSIBILITY

 • Kendi öğrenmemizin sorumluluğunu alırız.

We each take responsibility for our own learning endeavours.

 • Hepimiz, hepimizin esenliğinden sorumluyuz.

We are all responsible for our own wellbeing as well as the wellbeing of others.

 • Topluma karşı sorumluyuz.

We have responsibility for the local and global community.

 • Sürdürülebilir bir gelecekten sorumluyuz.

We are responsible for a sustainable future.

 

GÜVEN VE ŞEFFAFLIK / TRUST AND TRANSPARENCY

 • Etkili ve açık iletişimin karşılıklı güveni sağladığına inanırız.

We believe effective and open communication builds mutual trust.

 • Bütün ilişki ve eylemlerimizi iş birliği, güven ve şeffaflığa dayandırırız.

In all our relationships and actions, we are guided by cooperation, trust and transparency.

 

KAPSAYICILIK / INCLUSION 

 • Her birimiz farklı davranış ve özelliklerimizle değerli ve eşitiz.
 • With different attitudes and traits, we are all equally valuable.
 • Aynı olanaklardan eşit olarak yararlanırız.

We have equal access to the same opportunities.

 • Çeşitliliğe değer veririz.

We value diversity.

 

 YARATICILIK VE YENİLİKÇİLİK / CREATIVITY AND INNOVATION

 • Hayal gücünün ifade edilmesini önemseriz.

We encourage the expression of imaginative ideas.

 • Yeni, farklı ve özgün fikirler üretir; bunları değerlendirir ve geliştiririz.

We strive to generate new, different and original ideas and evaluate them for improvement.

 • Farklı türde sorunlara yeni, yaratıcı ve özgün çözümler üretiriz.

We strive to generate new, creative and original solutions to different types of problems.

 

KÜRESEL ANLAYIŞ / GLOBAL APPROACH  

 • Kendimizi dünyanın bir parçası olarak görür ve sorumluluk hissederiz.

We see ourselves as part of the world and have a feeling of responsibility for it.

 • Kendi kültürümüzü bilir, diğer kültürleri merak eder, öğrenmek ve anlamak isteriz.

We know our own culture; we are curious about other cultures and willing to learn about and understand them.

 • Yerel ve küresel sorunları önemser ve bunların çözümü için eyleme geçeriz.

We care about local and global issues and take action to tackle them.


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) • FAX +90 312 210 1435 • info@odtugvo.k12.tr

© 2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari • Designed by Activate

Yukarı.