PDR

Okulumuz Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi  "Gelişimsel ve Önleyici Rehberlik" anlayışı doğrultusunda öğrencilerimizin kendilerini gerçekleştirme sürecindeki gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan çalışmalar yapmaktadır.

4 yıl boyunca düzey rehber öğretmenliği uygulaması ile öğrencilerimizi her alanda desteklemek ve güçlendirmek temel amacımızdır.

 

ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 1. Öğrenci Tanıma Çalışmaları: Öğrencileri tanımak amacıyla bireysel görüşmeler  yapılmakta, öğretmen, sınıf öğretmeni  ve aileden bilgi alınmaktadır.Ayrıca test ve test dışı tekniklerle de öğrencilerimizi farklı alanlarda tanımaya yönelik uygulamalar yapılmaktadır.
 2. Bireysel ve Grup Görüşmeleri: Öğrencileri daha yakından tanımak,  bireysel özellikleri doğrultusunda gelişimlerini desteklemek amacıyla bireysel ve grup görüşmeleri yıl boyunca sürdürülmektedir.
 3. Oryantasyon Çalışmaları: Hazırlık ve 9. Sınıfa   yeni katılan öğrencilerimize  yönelik, eğitim-öğretim yılı başında lise sistemini tanıtan “Oryantasyon Programı” yürütülmektedir. Bu program kapsamında lise sistemi, yönetmelikler, PDR birimi işleyişi vb gibi konularda açıklamalar yapılmakta ve öğrencilerimizin soruları cevaplanmaktadır.
 4. Akademik Destek Çalışmaları: Öğrencilerimizi  akademik alanda desteklemek amacıyla bireysel ve sınıf düzeyinde  görüşmeler yapılmaktadır. Yıl içerisinde planladığımız haftalık sınıf öğretmeni-PDR ve müdür yardımcısı görüşmeleriyle  öğrencilerimiz akademik anlamda takip edilmekte yıl içerisinde ve ara karne sonrası notlarına göre çalışmalar planlanmaktadır.
 5. Mesleki Rehberlik ve Kariyer Planlama Çalışmaları: Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin temel taşlarından birini oluşturmaktadır. Bu gerçekten yola çıkarak meslek seçiminin  kişinin yaşamında vermiş olduğu en önemli kararlardan biri olduğu düşüncesinden hareketle, Lise PDR Birimi olarak mesleki rehberlik ve kariyer planlama çalışmalarına önem verilmekte ve bu kapsamda şu çalışmalar gerçekleştirilmektedir:
  • Mesleki İlgi Modülü Uygulaması
  • Meslek Stajı Projesi
  • Üniversite Tanıtım Gezileri ve Ders Gözlemleri
  • Mezunlar Paneli
  • Meslek Tanıtım Günü Etkinliği
 6. Öğrenci Bültenleri: Öğrencilerimizin gelişimsel ihtiyaçları doğrultusunda her hafta rehberlik derslerinde işlenmek üzere bültenler hazırlanmaktadır. Bu bültenlerimiz  PDR yıllık planında önceden belirlenen konular olduğu gibi yıl içerisinde ihtiyaç duyulan alanlar  ilgili de olabilmektedir. 

 

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Haftalık Görüşme Saatleri

Sınıf öğretmenlerimiz ile yapılan haftalık görüşme saatlerinde  öğrenci takibi yapılmakta,eylem planları konuşularak öğrencilerimiz için iyileştirme çalışmaları  gerçekleştirilmektedir. Bu toplantılarımız düzey müdür yardımcıları sınıf öğretmenleri ve PDR uzmanları ile birlikte gerçekleştirilmektedir. 

Sınıf Öğretmenliği Çalışmaları

PDR Birimi yıllık  çerçeve planı doğrultusunda her düzeyin  sınıf öğretmenliği dosyaları hazırlanarak öğretmenlerimizle paylaşılmaktadır.  Sınıfların ihtiyaçları doğrultusunda öğretmenlerimizden gelen talepler doğrultusunda gündemler belirlenmekte ve öğrencilerimizle çalışılmaktadır. Ayrıca hazırlanan bülten, video ve broşürlerle de öğretmenlerimizin çalışmalarına destek olunmaktadır.

Oryantasyon ve Odak Grup Çalışmaları

Okulumuza yeni gelen öğretmenlerimize okulumuzun sistemini tanıtmak ve uyum süreçlerini kolaylaştırmak için oryantasyon sunumları yapılmaktadır. Ayrıca  öğrencilerimizin gelişim özellikleri hakkında bilgilendirmek, çözüme yönelik davranış ve tutumlar konusunda küçük çalışma grupları oluşturarak öğretmenlerimize destek olmak amacıyla odak grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

 

VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Gelişimsel özellikler ve ihtiyaç duyulan diğer konularla ilgili velilerimizle görüşmeler yapılmakta  sunumlar aracılığıyla velilerimiz bilgilendirilmektedir. Yıl içerisinde de talep edilen konular ile ilgili veli odak grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.Ayrıca alanlarında uzman kişiler tarafından velilerimize yönelik sunumlar gerçekleştirilmektedir.

Odak Grup Çalışmaları

Ortak konular ile ilgili benzer soruları olan velilerimizin  paylaşımlarını artırarak bu sorunların çözümünde velilerimize küçük çalışma grupları ile destek olmak amacıyla odak grup çalışmaları düzenlenmektedir. Veli odak grup çalışmaları ODTÜ GV Okullları PDR birimlerinin en güçlü çalışma alanlarından biridir.

Çalışmalarımızdan Örnekler


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.