İK-İDES Programı

İLERİ DÜZEY EĞİTİM SINIFI PROGRAMI (İDES)

Lisemizde 2003-2004, Ortaokulda 2007-2008 Eğitim - Öğretim Yılı’ndan itibaren yürütülen "İleri Düzey Eğitim Sınıfı" (İDES) programı, öğrencilerin akademik gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla cumartesi günleri ücretsiz düzenlenen geliştirme programıdır.  

7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Akademik Geliştirme Programı, akademik başarısı yüksek öğrencilerin müfredattaki konuları daha derinlemesine öğrenmelerini, örnekler, sorular ve problemlerle üst düzey düşünme becerilerini (uygulama, analiz ve sentez seviyeleri) geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla program, akademik yönden başarılı olan öğrencilerin daha fazla bilgiye ulaşma ve soru çözme ihtiyaçlarını karşılamakta ve ulusal/uluslararası yarışma/sınavlarda okulumuzu temsil etme becerisi kazandırmaktadır. 

İDES Programı, Fen Bilimleri, Türkçe ve Matematik derslerini kapsamaktadır. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı’nda programda yer alacak 7. sınıf öğrencileri belirlenirken; 6. sınıfın sonunda tüm derslerden yıl sonu ağırlıklı ortalaması 85 ve üzerinde olan öğrencilerimiz aşağıda yer alan koşullardan birini sağlaması durumunda programa davet edilir.

  1. Koşul: 6. sınıf Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri derslerinin her birinin ayrı ayrı yıl sonu yazılı ortalamasının 85 ve üzerinde olması,
  2. Koşul: 6. sınıf Türkçe dersi yıl sonu yazılı ortalaması 80 ve üzerinde iken, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinin ayrı ayrı yıl sonu yazılı ortalamalarının en az 85 ve iki dersin yazılılarının ortalamasının en az 90 olması,

Programa katılan öğrencilerin başarıları her dersten dönemde 2 kez yapılan sınavlarla takip edilir. Sınav sonuçları dört düzeyde değerlendirilir.

0-29  puan       : Temel düzey

30-59 puan     : Orta düzey

60-79 puan     : Üst düzey

80-100 puan   : İleri düzey

 

Öğrencilerin programa devam edebilmeleri için;

  • Yıl sonunda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri derslerinin ortalamasının 85 ve üzerinde olması,
  • Yıl sonu ağırlıklı ortalamalarının (tüm derslerden) 85 ve üzerinde olması,
  • Yıl sonunda İK-İDES sınavlarının ortalamalarının “Üst ve İleri” düzeyde olması,
  • Programa düzenli olarak katılmaları gerekir. İK-İDES öğrencisi mazeretli ya da mazeretsiz dönemde en fazla 3 kez devamsızlık yapabilir.

 Programa dahil olmayan öğrenciler 7. sınıfın 2. dönemi ve 8. sınıfın 1. dönemi aynı ölçütler doğrultusunda programa davet edilir. 

 Lisede İDES programında yer alacak öğrenciler seçme sınavıyla belirlenir.  Seçme sınavı, ortaokul müfredatı kapsamında ve üzerinde Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden ve çoktan seçmeli sorulardan oluşur. Sınava 8. sınıf 1. dönem ağırlıklı ortalaması 75 ve  üzerinde olan öğrenciler katılabilirler.

 Sınav sonucunda elde edilen verilerle yapılan sıralamaya göre belirlenen öğrenciler, İDES grubunu oluştururlar. İDES grubunu oluştururken kontenjan değil, öğrenci başarısı göz önünde bulundurulur.

 8. sınıfta İDES Programına devam den öğrencilerimizin program kapsamında uygulanan sınavlardan almış oldukları puanların ortalamasının %40’ı, lise İDES Programına katılımda değerlendirmeye alınır.

 

 


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.