Etkinliklerimiz

TÜRKÇE ZÜMRESİ

Öğrencilerimizin Türkçe derslerinde elde ettikleri kazanımları pekiştirmek, dil becerilerini geliştirmek ve sergilemek amacıyla yarışmalar, şiir dinletileri, paneller, yazarlarla söyleşiler, öykü yarışmaları, film atölyeleri Türkçe tiyatro çalışmaları düzenlenmektedir.  

Yazar Söyleşileri  

İnsan kısacık yaşamında dünyayı, yaşamı, insanı anlamaya çalışır. Bunun için düşünür, sorgular; çünkü bilir ki sorgulanmayan yaşam, yaşanmaya değer değildir. Türkçe Zümresi olarak öğrencilerin okudukları kitaplarla buluşarak bambaşka bir dünyaya yolculuk yapmalarını; her sınıf seviyesinde öğrencileri yazarlarla -bazen söyleşi bazen de atölye ortamında- buluşturarak onların bir kitabı çok yönlü incelemelerini sağlamak, dünyaya bakışlarını geliştirmek amaçlanmaktadır.  

Yarışmalar  

Yazmanın büyüsüyle beslenen öğrenciler, ulusal ve uluslararası yazma yarışmalarına yönlendirilmektedir. Her yıl birçok yarışmada derece kazanan öğrencilerimiz bulunmaktadır.   

“Carpe Diem” Tiyatro Topluluğu  

Türkçe Tiyatro Topluluğumuz “Carpe Diem” her yıl yenilenen kadrosuyla yerli ya da yabancı bir eser sahnelemektedir. Tiyatro çalışmaları öğrencilerimize; takım çalışması, yazar ve eseri hakkında bilgi sahibi olma ve sahnede kendilerini ifade edebilme olanağı sağlamaktadır. Öğrencilerimiz hem Türk edebiyatından hem dünya edebiyatından önemli eserleri sahneye taşımaktadırlar. Ayrıca öğrencilerimiz ders temalarına ve seviyelerine uygun tiyatro oyunlarını izleme şansını da elde etmektedirler.  

Seçmeli Dersler  

Türkçedrama dersinde öğrencilerin kendilerini oyun, drama ve tiyatro yoluyla ifade ederek sosyalleşmelerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak temel amaçtır.  Öğrenciler her hafta düzenli olarak aldıkları drama eğitimiyle, bedenlerini ve seslerini kullanarak becerilerini geliştirecekler; rol yapmaya, jest ve mimiklerini kullanmaya, yaratıcılıklarını geliştirmeye, doğaçlama yapmaya, doğru ve etkili bir şekilde konuşmaya yönelik çalışmalar yapmaktadırlar. Yazmak, bireyin kendini keşfetmesi ve öğrenmesi için bir araçtır. Yazarlık ve Yazma Becerileri seçmeli ders sürecinde öğrencilerin hayal güçlerinden yararlanarak herkesten farklı düşünceler ortaya koymaları, özgürlüğü yakalayabilmeleri, cesaretle yazmalarını hedefleyen nitelikte planlanmaktadır. Bu süreçte öğrenciler yazarlarla, çevirmenle, eleştirmenlerle atölye çalışmaları yürütmektedirler.  

Öykü Günü  

ODTÜ Geliştirme Vakfı Ankara Okulları olarak “Öykü var oldukça dünya döner!” ve “Uzakları yakın eder öyküler!” sloganlarıyla çıktık yola. Yüreğimizden ve zihnimizden geçenleri kağıda dökerken hayallerimizi yükledik sözcüklere. Tüm seviyelerde heyecanla sarılıyoruz kalemlerimize. 14 Şubat "Dünya Öykü Günü"nde bir araya geliyoruz. Her yıl değerli bir öykücümüz bize yol gösteren ustamız oluyor aynı zamanda.    

Şiir Dinletisi  

Şiir; Âşık Veysellerin, Nazım Hikmetlerin, Necip Fazılların, Fuzulilerin, Yunus Emrelerin daha nice nice ozanların sesidir. Şiir; bir milletin türküsüdür, kalp atışlarıdır... Şiir; duygularımız, düşlerimiz, heyecanımızdır... Türk ve dünya edebiyatında yer edinmiş şairlerin dizeleri öğretmen ve öğrencilerin birlikte katıldığı şiir dinletisinde paylaşılmaktadır.   

Film Atölyesi 

Öğrencilerimizin evde geçirdikleri vakti verimli hale getirmek, kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilecekleri farklı bir zemin yaratmak adına "Film Atölyesi: Duygu ve Düşünceleri Aktarmanın Bir Yolu Olarak Sinema ve Film Eleştirisi" başlığı altında her ay farklı bir film atölyesinde öğrencilerimizi buluşturmaktayız. Atölyelerde; filmlerin yönetmenleri, senaristleri, oyuncuları, iletileri gibi pek çok alt başlık üzerinde durularak katılım sağlayan öğrencilerimizin sinemaya geniş bir pencereden bakmasına ve bu bağlamda düşüncelerini özgürce ifade etmelerine fırsat verilmektedir.    

Yayınlarımız  

Yazma çalışmalarında süreç yaklaşımı benimsenmektedir. Öğrencilerimize eleştirel bakış açısı kazandırmak ve onların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Öğrenci yazılarımız, on dört yıldır hazırladığımız “Birikim” dergisi ile yayımlanmaktadır. 

Geziler  

Okumak; özgürlüğe açılan bir kapıdır. Düşünmek, sorgulamak, düş kurmak yolunda atılan en büyük adım kitaplarla buluşmaktır. Bu nedenle öğrencilerimizin, kitap fuarlarına katılımları sağlanmakta, kitabevlerine geziler düzenlenmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin okul kütüphanemizi etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla kütüphanede okuma ve kitap paylaşım saatleri düzenlenmektedir.  

İNGİLİZCE ZÜMRESİ

'JMUN (Junior Model United Nations)'

Birleşmiş Milletler modelini gerçek ortamda yakından tanıma ve anlama fırsatı bulan 7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz; İngilizce'yi etkin kullanma, fikirlerini hem bireysel hem de takım olarak ifade edebilme imkanı bulabilmektedirler. Sene içerisinde yapılan mini konferanslar sayesinde konulara buldukları çözümleri birbirlerine aktarırken dinleme, anlama, eleştirel düşünme ve toplum içinde kendilerini ifade etme olanağını elde ederler.

Çeşitli organizasyonlarda okulumuzu temsil eden öğrencilerimiz, BM'nin farklı komitelerinde farklı ülkeleri temsil ederek dünya gündemindeki sorunların ele alındığı komite çalışmalarına etkin bir şekilde katılım gösterir, bu sorunların çözümünü hedefleyen BM kararlarının hazırlanmasına da katkı sağlarlar. Konferansta alınan kararların hazırlanması, bu süreçte yaşanan tüm lobi faaliyetleri ve tartışmaların İngilizce yapılması öğrencilerimizin uluslararası bir platformda akademik birikimlerini kullanmaları açısından da önem taşımaktadır.

DESTINATION IMAGINATION

STEAM (bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik) eğitiminin sanat ve sosyal girişimcilikle harmanlandığı proje tabanlı öğrenme programının uygulandığı Destination Imagination Türkiye sayesinde öğrencilerimiz, 21. yüzyıl becerilerini kullanma fırsatı yakalamaktadır. Her yıl katıldığımız bu yarışmada öğrencilerimiz, okulumuzu başarıyla temsil etmektedir. 

Takım Görevleri ve Anlık Çözüm olmak üzere iki bölümden oluşan "Destination Imagination" yarışmaları; yaratıcılığı, eleştirel düşünmeyi, takım içinde çalışabilmeyi, zamanı en iyi şekilde kullanmayı, problem çözme becerileri kazandırmayı, hızlı düşünmeyi, karar vermeyi ve kararını uygulamayı öğretmeyi amaçlamaktadır. 

İNGİLİZCE DRAMA

Öğrencilerimiz ile sürdürülen drama çalışmaları sırasında öğrencilerimiz, oyunculuk yeteneklerini sergilerken aynı zamanda İngilizce dil becerilerini de geliştirirler. Öğrendikleri İngilizceyi kalıcı hale getirirken yeni kavramlar ve kelimeler öğrenerek, özgüvenleri gelişmiş bir şekilde kendilerini toplum önünde rahatça ifade edebilme şansı bulurlar. 

Öğrencilerimizin katıldığı bu organizasyonlar, yabancı dil pratiği ve uluslararası ilişkileri anlama açısından yararlı olduğu kadar farklı ülkelerden gelen yaşıtlarıyla iletişimde bulunmaları ve özgüvenlerinin güçlenmesi yönlerinden de olumlu sonuçlar vermektedir.

FPS (Future Problem Solving ) 

FPS; Uluslararası Gelecek Problemleri Çözme Programı, yaratıcı ve analitik düşünce ve araştırma becerileri üzerine odaklanarak öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesini destekleyen bir programdır. Çocukların ve gençlerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanarak pozitif bir gelecek tasarlama ve planlama becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. FPS, öğrencilerin problem çözme becerilerinin gelişmesini hedeflerken aynı zamanda onlara rekabet edebilecekleri fırsatlar da sunmaktadır. Program dört ana dalda Türkiye’de yarışmayı içermektedir; ODTÜ Ankara Okulları olarak öğrencilerimizle çalıştığımız alan “Toplumsal Problem Çözme” alanıdır. FPS öğrencilerimiz bu alanda kendi toplumlarındaki (okul, yerel, bölge) seçtikleri bir problem durumunu, gerçek araştırma etkinliğine dönüştürüp yaratıcı problem çözme sürecini kullanarak durumu analiz edip bir plan geliştirmekte ve problem için en iyi çözümü uygulamaktadır.

ULUSLARARASI GÜNLERİN KUTLANMASI 

Okulumuz öğretim programının en önemli unsurlarından biri olan Küresel Vatandaşlık eğitimi kapsamında, uluslararası öneme sahip günler, öğrencilerimizin küresel meselelere dair farkındalığını artırmak adına çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. 

  • 24 Ekim United Nations Day ( Birleşmiş Milletler Günü)
  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
  • 23 Nisan BM İngiliz Dili Günü

MATEMATİK ZÜMRESİ

DÜNYA MATEMATİK GÜNÜ (International Day of Mathematics) 

UNESCO tarafından onaylanan ‘14 Mart Dünya Matematik Günü’ne dikkat çekmek ve matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek amacıyla etkinlikler düzenlenmektedir. Her yıl 14 Mart'ta, belirlenen yeni tema doğrultusunda tüm ülkelerde yapılan etkinlikler web sitesi üzerinden paylaşılmakta ve yarışmalar düzenlenmektedir. 

International Day of Mathematics (idm314.org)     

MATH PLANET 

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı’ndan itibaren her yıl düzenlenmekte olan “Math Planet”, öğrencilerimizin farklı düşünme becerilerini geliştirebilecekleri bir matematik platformudur. Öğrencilerimiz, düzenli olarak paylaşılan haftanın sorularını doğru yanıtlayarak Math Planet’te ilerleyip ‘’Star of Maths’’, ‘’King of Maths’’ ve ‘’ProSolver of Math’’ unvanlarını elde edip sürpriz hediyeler kazanmaktadır.  

ULUSAL VE ULUSLARARASI YARIŞMALAR 

Öğrencilerin var olan matematiksel becerilerinin geliştirilmesi ve üst düzey düşünme becerilerinin desteklenmesi amacıyla ulusal ve uluslararası düzenlenen yarışmalara katılım sağlanmaktadır.  

GAUSS CONTEST  

Kanada Waterloo Üniversitesi tarafından hazırlanıp tüm dünyada uygulanan, İngilizce sorulan Matematik sorularından oluşan “Gauss Contest”, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmeye olanak sağlamaktadır. 60 dakikalık yazılı bir sınav olan Gauss Contest, 25 çoktan seçmeli sorudan oluşup A, B ve C kategorilerine göre üç farklı zorluk seviyesinden oluşmaktadır.  

Eğitim öğretim yılı başında 7.sınıf öğrencilerimizden belirlenen bir grup ile yıl boyunca yapılan okul sonrası çalışmalarla sınava hazırlık yapılmaktadır.   

THE BEAVER COMPUTING CHALLENGE 

Kanada Waterloo Üniversitesi tarafından dünya çapında uygulanan ‘The Beaver Computing Challenge (BCC) Grade 7/8’ yarışması, öğrencilerin problem çözme ve analitik düşünme  becerilerini ölçmektedir. Yarışma, çevrim içi yapılmakta ve çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Eğitim öğretim yılı başında 8. sınıf öğrencilerimizden belirlenen bir grup ile yarışma zamanına kadar yapılan çalışmalarla sınava hazırlık yapılmaktadır.  

KANGURU MATEMATİK YARIŞMASI 

Uluslararası Kanguru Matematik Yarışması, 1991’den bu yana, Fransa merkezli "Association Kangourou Sans Frontieres" Derneğine bağlı olarak, 90’a yakın ülkede 7 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla uygulanmaktadır.  

BİLGE KUNDUZ ULUSLARARASI ENFORMATİK VE BİLGİ-İŞLEMSEL DÜŞÜNME ETKİNLİĞİ 

Bilge Kunduz Uluslararası Enformatik ve Bilgi İşlemsel Düşünme Etkinliği, bilgisayar bilimini ve bilgi işlemsel düşünmeyi her yaştan öğrenciye öğretmek amacı ile oluşturulmuş, bu konudaki farkındalıkları artırırken eğlendirmeyi de önemseyen uluslararası bir etkinliktir. Çoktan seçmeli ve çevrim içi düzenlenen sınavda, çözülmesi gereken 15 görev bulunmaktadır. Kolay, orta ve zor olmak üzere üç farklı zorluk derecesinde ve her bir zorluk derecesinde beş soru olmak üzere görevler sunulmaktadır. Görevleri başarıyla tamamladıkça, görevlerin zorluk derecesi değişerek ekrana gelmektedir. Etkinlik süresince öğrencilerin, 15 soruyu 45 dakika içinde yanıtlamaları beklenmektedir.  

MATBEG 

Etkin geri bildirim verilerek becerilerin geliştirilmesini amaçlayan ve açık uçlu sorular yöneltilerek uygulanan MATBEG, öğrencilerin kafasında yer etmiş olan “matematiğin zor ve sıkıcı” olduğu yönündeki fikirlerini değiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim öğretim yılı başında 6. sınıf öğrencilerimizden belirlenen bir grup ile uygulama zamanına kadar yapılan çalışmalarla uygulamaya hazırlık yapılmaktadır.  

ZEKA OYUNLARI ŞAMPİYONASI 

Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen, öğrencilerin düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmek, yardımlaşma ve takım çalışması becerilerini artırmak amacıyla uygulanan Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Yarışması, öğrencilerin takım olarak katıldıkları zeka ve akıl oyunlarından oluşur. Şampiyona “İl Finalleri”, “Bölge Finalleri” ve “Türkiye Finali” olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilmektedir. Şampiyonaya, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimizden gönüllü olan öğrenciler katılır. İl finallerinde belirlenen okul takımlarıyla sonraki aşamalara hazırlık için okul sonrası çalışmalar yapılmaktadır. 

 

FEN BİLİMLERİ ZÜMRESİ

BİLİM VE TEKNOLOJİ HAFTASI  

Her yıl Mart ayının ikinci haftası Bilim ve Teknoloji Haftası olarak kutlanır. Öğrencilerin bilime olan meraklarını ve ilgilerini artırma hedefi ile düzenlenen haftada belgeseller izlenir, deney gösterileri gerçekleştirilir, alanında uzman kişiler tarafından söyleşiler yapılır, bilime yön veren bilim insanları hakkında sunumlar ve etkinlikler yürütülür.  Öğrenciler bilimsel süreç becerilerini kullanarak yürüttükleri projelerini bu hafta içinde yapılan Bilim Şenliği’nde sunarlar. 

OGVO BİLİM TURNUVASI 

OGVO Bilim Turnuvası, ODTÜ GV Ankara Ortaokulu tarafından düzenlenen ve Ankara, şube okullarımız ve danışmanlık hizmeti verilen okulların 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı bir bilim turnuvasıdır. Çalışmanın amacı, farklı ilgi alanları olan öğrencilerin bir bilim konusu/teması kapsamında yeteneklerini ve birikimlerini ortaya koymalarını sağlamaktır. Bilim turnuvası; fotoğraf, poster, belgesel, oyun sahneleme ve anlık çözüm olmak üzere beş kategoriden oluşur. Her yıl belirlenen bir konuya/temaya bağlı olarak belirtilen kategorilerde yarışmalar yapılır.   

PARTNER SCHOOL SCIENCE PROGRAM (Kardeş Okullar Bilim Programı) (PSSP)  

Okulumuz, her yıl Uzay Kampı Türkiye ve NASA’nın ev sahipliğinde düzenlenen Kardeş Okullar Bilim Programı’na katılır. Programa katılan öğrenciler; Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Bulgaristan, İsrail gibi ülkelerdeki öğrencilerle farklı alanlarda yürüttükleri projelerini video konferanslar ile paylaşır ve Uzay Kampı Türkiye’de düzenlenen "Uluslararası Yaz Kampı" programlarına katılabilirler. Programda öğrencilerin; fiziksel olaylar, dünya ve evren, canlılar ve yaşam, madde ve doğası, çevre bilimi ve mühendislik becerilerinin yanı sıra bilgi, uygulama ve akıl yürütme düzeylerinin artması hedeflenmektedir. İngilizce olarak yürütülen programda öğrenciler, NASA çalışanlarının da yer aldığı aktivitelere katılma olanağı yakalarlar. 

KIDS CAN CODE OYUN PROGRAMLAMA YARIŞMASI 

Her yıl ODTÜ GV Ankara Ortaokulu tarafından düzenlenen yarışmaya, Ankara, şube okullarımız ve danışmanlık hizmeti verilen okullar katılır. Belirlenen tema hakkında öğrenciler, Kodu Game Lab programında tek kişilik veya çoklu kullanıcılı eğitsel bir oyun geliştirirler. 

Çalışmada öğrencilerin programlama becerilerini geliştirmeleri, problem çözme becerisi kazanmaları, stratejik düşünme, yaratıcı fikirler ortaya koyma, kodlama ve yazılım geliştirme konularına karşı olumlu tutum ve davranış geliştirmeleri hedeflenir. Bunun yanı sıra Oyun Programlama Yarışması ile öğrencilerin programlama konusunda merakı artarken araştırma becerilerini geliştirme fırsatı da yakalarlar.    

BİLİM KAHRAMANLARI BULUŞUYOR FIRST LEGO LEAGUE TURNUVASI  

Her yıl FIRST Vakfı tarafından belirlenen tema ele alınır. Bu tema üzerinden hazırlanan içerikte robot oyunları, robot tasarımı ve temaya yönelik projeler bulunur. Proje kapsamında bölgesel veya global bir sorun bulup o soruna özgün bir çözüm üretmek turnuvanın en önemli içerikleri arasında yer alır. Turnuvada dünya çapında yapılan FIRST LEGO League turnuvalarında; öğrencilere kodlama becerilerini kazandırmak, yaratıcı düşünce becerilerinin gelişimine katkıda bulunmak, özgün problemler bulup bu problemlere çözüm üretmek, bilimsel ve takım çalışması odaklı süreç ile hem eğlenmek hem de öğrenmek hedeflenir.  

BULUŞ ŞENLİĞİ – INVENTION CHALLENGE İSTANBUL 

Buluş Şenliği; her yıl JPL-NASA mühendislerinin 1998’den beri ABD’de her yıl kendi arasında düzenlediği ve Güney Kaliforniya’daki orta dereceli okulların katılımına da açık olan “Invention Challenge” adlı yarışma esas alınarak aynı format ve içerikte Türkiye’de de düzenlenmektedir. Yarışma; buluşları bir şenlik ortamında yarıştırarak, yaratıcılık ve bilimin öğrenciler arasındaki popülerliğini artırmak, öğrencilerin pratik bilim ile daha fazla meşgul olmalarına uygun ortam hazırlamak, yaratıcılıklarını ortaya koyarak buluş yapma heyecanını yaşatmak ve bilimle ilgili paylaşımları artırarak farklı kişilerle tanışılabilecek doğal bir ortam hazırlamak amacı ile düzenlenir.  

Yarışmaya, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılır. Öğrenciler, yarışma düzenleyicileri tarafından belirlenen uygulamaya dayanan fiziksel bir problemi buluş yaparak çözmeye çalışırlar.  

FENBEG   

FENBEG sınavı, Fen okuryazarlığını Uluslararası Geniş Ölçekli Sınavlar (PISA, TIMSS) standartlarında ölçebilen tek uygulamadır. Fen Bilimleri dersi kazanımlarına uygun, farklı ve özgün sorularla öğrencilerin Fen okuryazarlığı düzeyini ölçmek amacı ile düzenlenir.  

FENBEG testlerinde; fiziksel olaylar, dünya ve evren, canlılar ve yaşam, madde ve doğası, çevre bilimi ve mühendislik becerileri olmak üzere 6 ana konu başlığı; bilgi, uygulama ve akıl yürütme olmak üzere 3 temel yeterlikte ele alınmıştır. Ayrıca öğrencinin sadece bilgi düzeyini değil, aynı zamanda analiz etme, problem çözme, sentez yapma, soru/hipotez/tahmin oluşturma, tasarlama/planlama, değerlendirme, sonuç çıkarma, genelleme, kanıtlama, transfer etme gibi üst düzey becerileri de ölçülmektedir. 

GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ YARIŞIYOR  

ODTÜ GV Özel Ankara Ortaokulu tarafından düzenlene yarışma, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda tüm 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine açıktır. “Geleceğin Mühendisleri Yarışıyor” adlı bu yarışma, öğrencileri bilimsel ve teknolojik çalışma yapmaya davet eden ve onların gelecekte buluşlar yapmasını sağlayacak beceriler kazanmasını hedefleyen bir yarışmadır. Bu yarışma sayesinde öğrenciler bilimsel düşünme becerilerini geliştirirken, takım çalışması yaparak problem çözer ve yaratıcı düşünme becerilerini de geliştirirler. Yarışmaya katılan öğrencilere oldukça detaylı bir problem verilir. Öğrenciler her sene proje ekibi tarafından belirlenen problemi çözmek için belli kurallar ve koşulları yerine getiren bir cihaz/düzenek tasarlar ve geliştirirler.   

OKULLARDA ORMAN PROGRAMI   

TÜRÇEV’in çevre programlarından biri olan Okullarda Orman programı okulumuzda 5. sınıf öğrencilerinin katılımıyla her yıl belirlenen temada müfredat içi ve müfredat dışı çalışmalarla yürütülür. Bu programda öğrencilerimiz, ormanı oluşturan bitkileri ve diğer bileşenleri keşfederek öğrenirler; konuya ilişkin akranlarında farkındalık oluşturarak çevreye duyarlı etkinlikler ve çalışmalar yürütürler.  “Okullarda Orman Programı” okulumuzda çevre bilincinin ve ağaç sevgisinin öğrencilerde sürekli canlı tutulmasının güzel bir aracıdır.    

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ  

Çevrenin Genç Sözcüleri (YRE) programı, uluslararası bir kuruluş olan Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından faaliyet gösteren uluslararası bir gençlik ağıdır. Orijinal ismi “Young Reporters for the Environment -YRE” olan program, 11 yaş ile 21 yaş arasındaki Genç Sözcülerin uluslararası boyutta sürdürdükleri bir çevre gazeteciliğidir. Okulumuzda her yıl öğrencilerimiz belirledikleri yerel sorunlarda araştırmalar yaparak, işinde uzman kişilerle görüşerek ürettikleri film, haber ve fotoğraf gibi ürünleri çeşitli medya araçlarıyla yaygınlaştırırlar. Ürünlerin ulusal ve uluslararası yarışma şeklinde değerlendirildiği programda öğrencilerimiz şimdiye kadar çeşitli ödüller kazanmışlardır.   

  • 2016-2017 Video dalında Üçüncülük (More Varıety, Better Socıety)   
  • 2017-2018 Fotoğraf dalında İkincilik (Her Çöp, Yok Olan Bir Nefes)  
  • 2018-2019 Makale dalında İkincilik, (Could you please turn the volume down a bit?)  
  • 2019-2020 Makale dalında Birincilik (An Extreme Problem: Plastic Waste)
  • 2020-2021   

  

EKO-OKUL PROGRAMI  

Eko-Okullar programı; okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Okulumuzda tüm seviyelerde öğrencilerin katılımıyla seçilen tema ile müfredat içi ve müfredat dışı çalışmalar yapılır. Bu çalışmalarda okulumuzda belirlenen çevre sorunlarına çözümler üretilir ve bu sorunların evrensel düzlemdeki ilişkilerine vurgu yapılarak her öğrencimizin birer dünya vatandaşı olarak uluslararası çalışmalarda da rol alması desteklenir. Öğrencilerimiz okulumuzda yapılan çevre çalışmalarına liderlik ederek çevreye karşı olumlu tutumun oluşturulmasında aktif olarak çalışırlar.   

Okulumuzda yapılan çevre çalışmaları ile ilgili daha geniş bilgiye cevreciogvo.wordpress.com adresinden ulaşılabilir. 

 

SOSYAL BİLGİLER ZÜMRESİ 

İnsan Hakları Günü 

10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde insan haklarının evrensel bir olgu olduğu gerçeğinin bir kez daha üzerinden geçilmekte ve çeşitli etkinliklerle farkındalık artırılmaya çalışılır.  Disiplinler arası iş birliği ile günün anlam ve önemini vurgulayan öğrenci çalışmalarının sınıflarda paylaşılması sağlanır; aynı zamanda alanında uzman konuklarla söyleşi düzenlenir. 

Çocuk Hakları 

26 Kasım Çocuk Hakları günü kapsamında özellikle 5. sınıflarda müfredata bağlı olarak çocuk olmanın önemi, dünyada geri kalmış ülkelerdeki çocukların oyun, eğitim, sağlıklı yaşam vb. gibi haklara ilişkin empati çalışmaları gerçekleştirilir. Hak ve sorumlulukların farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenir. 

Tüketici Hakları 

15 Mart Tüketici Hakları çerçevesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  dersleri kapsamında tüketici olarak haklar ve israf konularında farkındalık yaratmak adına günün anlam ve önemi sınıf içi çalışmalarla desteklenir.  

18 Mart Çanakkale ve Şehitleri Anma Günü 

Tarihimizin en büyük trajedisini, en hüzünlü savaş hikayesini, en görkemli zaferini ve bu zaferin yarattığı benzersiz destanını yaşamak ve öğrencilerimize yaşatmak amacıyla   Türkçe ve Müzik zümreleriyle iş birliği içinde bir tören düzenlenir.  

Eskisi Gibi Kalabilenler 

Arkeoloji, Tarih ve Müzecilik seçmeli dersi öğrencilerimizin yürüttükleri bir projedir. Proje kapsamında UNESCO’nun koruma altına aldığı Türkiye’deki eserlerden her yıl bir tanesi ele alınarak incelenir. Tarihi eserlerin korunması ve dünya vatandaşlığı adına farkındalık yaratılır. 

Kültür ve Miras 

5.sınıf öğrencilerimiz Sosyal Bilgiler dersi kapsamında "Kültür ve Miras" öğrenme alanında İpek Arman'ın "Midas'ın Geveze Berberi" adlı kitabını okuyarak, kitabın yazarıyla buluşup atölye çalışması gerçekleştirirler. Aynı zamanda antropolog olan yazar, özellikle Frigler başta olmak üzere ilkçağ Anadolu uygarlıklarıyla ilgili görsellerden yararlanarak bilgiler verip kitabın kahramanları ve olaya yaklaşımları adına tartışarak keyifli bir öğrenme ortamı gerçekleştirir.  

Müze Gezileri  

8.sınıf öğrencilerimizle T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1924 yılında kurulan, İş Bankasının Ulus’taki tarihi binasında yer alan "Türkiye İş Bankası Milli İktisadi Bağımsızlık Müzesi" ziyaret edilir.  Amacımız öğrencilerimize, askerî zaferlerin ancak iktisadi zaferlerle kalıcı olabileceği vizyonunu fark ettirmek ve Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte Atatürk tarafından gerçekleştirilen, ülkemizin ekonomik bağımsızlık yolunda attığı büyük adımları görmelerini sağlamak, ayrıca öğrencilerimizin müzede edindikleri kazanımları ders süreçlerine de yansıtarak ürünler ortaya çıkarmaları hedeflenmektedir. 

Atatürk’ü Anlamak 

Her yıl 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 8. sınıf öğrencilerimizle Atatürk’ün düşüncelerini, yaptığı çalışmaları daha derinlemesine anlamak adına O’nun ayak izlerini takip ederek Kurtuluş Savaşı rotasında geziler düzenlenir. Gezilerden elde edilen kazanımların akranlarla paylaşılması sağlanır.   

Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi ve Ankara’nın Başkent Oluşu 

Günün anlam ve önemi, sınıf içi öğrenci çalışmalarının paylaşılması ile gerçekleştirilir.  

Etik Haftası 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri kapsamında evrensel etik değerlerle ilgili sınıf içi ve dışı öğrenci çalışmaları yapılır. Çeşitli etkinliklerle konuya ilişkin farkındalığın artması sağlanır. 

GÖRSEL SANATLAR ZÜMRESİ

Teknoloji Tasarım Şenliği 

7 ve 8. sınıf öğrencilerimizin yıl boyunca Teknoloji ve Tasarım dersinde yaptıkları tüm projelerin ve çalışmaların yanı sıra diğer derslerde yaptıkları ödüllü projeler de sergilenerek akran paylaşımı gerçekleştirilir.  Böylelikle öğrencilerimiz problemlere çözüm getiren, geleceğe yön veren ve sürdürülebilirlik kavramını destekleyen ve farklı teknolojik gelişmeleri kullanarak geliştirdikleri inovatif fikir ve ürünlerini paylaşma imkanı kazanırlar.    

Robot Olimpiyatları   

7.sınıflarımız Teknoloji ve Tasarım, Kodlama ve Matematik derslerinde oluşturdukları gruplarla bu etkinliği gerçekleştirirler. Etkinlikte öğrencilerimizkendilerine verilen anlık matematik problemine uygun olarak mekan tasarımları ve kodlama yaparak yarışırlar. Ürünler farklı disiplinlerden oluşturulan jüri üyelerince değerlendirilerek öğrencilere geribildirim verilir.   

İnovasyon Projeleri   

7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz yıl boyunca Teknoloji ve Tasarım derslerinde hazırladıkları "İnovasyon" projelerini sergileyerek projelerini jüriye ve konuklara tanıtırlar.  

   

Anlık Teknoloji Uygulamaları  

Öğrencilerimiz, düzenlenen etkinliğe gelen konuklara; " Arduino, 3d Printer, 3d Pen, Ahşap Tezgahları, Kıyafet Tasarımı, Robotel Projesi, Mimari Origami, Sıfır Atık, Oyun Tasarımları, Sanal Gerçeklik (Google Card Board), Hologram, Metamorfoz" gibi her yıl yeni teknolojilere uygun olarak güncellenen başlıklarda anlık uygulamalar yaptırırlar. 

  

"Tasarım Odaklı Düşünme" (TOD)   

7 ve 8. sınıf öğrencilerimizin Teknoloji ve Tasarım derslerinde "Tasarım Odaklı Düşünme" kapsamında hazırladıkları projeler ve “Strüktür” çalışmaları sergilenir. 

 

Ortaokul Ödüllü Projeler Sergisi   

Öğrencilerimiz öğretim yılı boyunca farklı disiplinlerde katıldıkları yarışma ve etkinliklerde ödül alan projelerini tanıtarak başarı yolculuklarının paylaşımı ve yayılımı sağlanır. 

 

Endüstriyel Mobilya Tasarımı ve Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması 

Öğrencilerimizin Teknoloji ve Tasarım derslerinde “Tasarım Odaklı Düşünme” alanında mobilya tasarımları çizer ve protiplerler. Bu etkinlik sonunda istekli öğrencilerimiz, tasarım konusunda önde gelen bir organizasyon olarak İhracatçılar Birliği’nin düzenlediği bir yarışma olan “Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”na katılırlar. Yarışmada alanında uzman tasarımcılarla birlikte çalışmalarını değerlendirme ve paylaşma fırsatı yakalarlar.  

  

Tasarım Sergisi 

8.sınıflarımızın “Pazarlama” konusunda üretmiş oldukları markaların ürünlerinin satışa sunulduğu ve sergilendiği bir etkinliktir. Öğrencilerimiz bilgisayar laboratuvarında hazırladıkları logo, ambalaj ve stantlarda ürünlerini sergileyerek tanıtırlar. Kermesten elde edilen gelir, öğrencilerimizin belirledikleri bir sosyal sorumluluk projesine aktarılır. 

 

Atölye Çalışmaları  

Öğrencilerimizin Görsel Sanatlar, Müzik, Teknoloji ve Tasarım derslerinde öğrendiklerine ilişkin öğle tatillerinde keyifli vakit geçirmek ve öğrendiklerini akranlarıyla paylaşmalarını sağlamak amacıyla atölye çalışmaları gerçekleştirilir.   

Düş Ağacı Kültür Sanat Günleri 

Düş Ağacı Kültür Sanat Günleri; öğrencilerimizin yıl boyunca yapmış oldukları sanatsal ve kültürel faaliyetlerin sergilendiği bir platformdur. Öğrencilerimizin sanatla kucaklaştığı “Sergiler, Kısa Film Günleri, Yaratıcı Atölyeler, Sanatla Buluşma gibi farklı alanlarda çeşitli sanat etkinlikleri gerçekleştirilir.  

“Sanatla Buluşma” adlı etkinliğimizde “Seramik, Tiyatro, Tasarım, Cam Sanatı, 3D Printer, Müzik, Ritmik Cimnastik, Dans, Halk Oyunları, Mozaik, Resim, Mimari, Fotoğraf, İllüstrasyon, Animasyon, Origami, Mekatronik, Ahşap,  Grafik Tasarım” alanlarında uzman konuklarımızı öğrencilerimizle buluşturarak etkinlikler düzenlenir.  

"Yaratıcı Atölyeler" adlı etkinliğimizde sanatın farklı alanlarına ilgili duyan öğrencilerimiz sanatsal etkinlik çalışması hazırlar ve şenliğe gelen diğer öğrencilerimize, konuklarımıza hazırladıkları sanatsal etkinliği yaptırırlar.   

“Sergiler” 

Öğrencilerimizin Görsel Sanatlar ve Seçmeli Sanat derslerinde ürettikleri farklı alanlardaki sanatsal ürünler, okul içerisinde ve dışarısındaki saygın sergi platformlarında sergilenmesi sağlanır.  

Bienal Çalışmaları  

Öğrencilerimiz küresel vatandaşlık, etik değerler gibi konuları yakından ilgilendiren bienal konularını çoklu disiplinlerle birlikte çalışarak bu konudaki fikirlerini sanatsal üretime dönüştürürler. Süreçte ortaya çıkan ürünler okul içerisinde ve dışarıdaki saygın müze ve sergi platformalarında sergilenir.    

Sanat Grubu Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda okulumuzu temsil edecek ve sanata yetkinliği olan öğrencilerden oluşan bir gruptur. Bu gruba; çizgisel gelişimi yaş gelişiminin üzerinde, ileri düzey çalışmalar yapılabilecek, ders içi performansları ve belirtilen sanat grubu politikamızda belirtildiği şekilde seçilen öğrencilerimiz davet edilir.  

Sanat Gezileri  

Ulusal sergi, bienal, trienal gibi etkinlikleri takip ederek öğrencilerimizle sanatsal geziler düzenlenir. 

Yeniyıl Sanat Çalıştayı 

Gönüllü öğrencilerimiz ile yaşam becerileri komisyonunun çalıştığı konulara dikkat çekmek ve yeni yılda dileklerimiz arasında yer alan daha yaşanabilir bir dünya umudumuzu gerçekleştirmek amacı ile sanat çalıştayı düzenlenir.   Öğrencilerimizin yaratıcılığını, hayal gücünü yanına alarak keyifli bir yolculuğa çıktığı bu günde öğrencilerimiz, etkinliğe katılan konuklarla birlikte atıklardan tasarımlar yapar ve güne özel olarak müzik öğretmenleri eşliğinde mini bir konser verilir.  

Koridor Konserleri  

Bireysel çalgı çalan öğrencilerimiz, müziğin evrensel ruhunu paylaşmak, yeteneklerini sergilemek amacıyla düzenlenen koridor konserlerine katılır. Hafta boyunca verdikleri konserlerde müzikseverlerle bir arada keyifli vakit geçirirler.   

Yıl Sonu Konseri 

Her yılın sonunda, ilkokuldan liseye kadar tüm müzik gruplarımızın katılımı ile (Bando, Çello, Korolar, Orkestra) bir konser düzenlenir. Konserde yıl boyunca çalışılan tüm eserler, velilere icra edilir.  

 

  • Müzik Gruplarımız 

Nefesli ve Vurmalı Çalgılar Orkestrası (Bando)  

Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren hemen hemen her şehirde kent orkestraları, şehir ve okul bandoları bulunmaktadır. Ancak zaman içinde bu kültür yok olmaya başladı. Aslında bu toplulukların önemi ve insanlar üzerindeki etkisi tartışmasız herkes tarafından kabul edilmekteydi. Okulumuz bando ve nefesli çalgılar orkestrası da bu önemli kültürün yaşaması ve öğrencilerimizin bando ve nefesli orkestra çalgıları ile eserlerini tanımaları ve icra etmeleri amacıyla kurulmuş bir gruptur.   Orkestramız sadece marş çalan bir oluşum olmayıp yerli ve yabancı popüler müzik eserlerini de icra etmektedir.        

Koro Çalışmalarımız  

Gönüllü öğrencilerimiz arasından seçilerek oluşturulan koromuz, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nda oluşturulmuştur. Koromuz, haftada bir gün okul sonrası çalışmalarını yürütmektedir. Koro çalışmalarımızın temel amacı, öğrencilerimizin seslerini doğru ve etkili bir biçimde kullanmalarını sağlamak, okul içindeki ve dışındaki müzik yaşantılarını destekleyecek ortamları oluşturmak ve öğrencilerimize birlikte hareket edebilme disiplinini kazandırmaktır. Koromuz, okul içerisinde yürütülen faaliyetlerde aktif rol almakta ve ulusal festival ve organizasyonlarda da başarıyla okulumuzu temsil etmektedir.   

Orkestra Çalışmalarımız  

İlkokul, ortaokul ve lise  öğrencilerimizden oluşturulan yaylı ve nefesli sazlar orkestramız, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nda oluşturulmuştur. Orkestramızın amacı, yaylı ve nefesli saz çalan öğrencilerimizle müziği çalma boyutunda deneyimlemek, enstrüman çalan öğrencilerimize bu alanda kendilerini gerçekleştirebilecekleri ve geliştirebilecekleri bir ortam sağlamak, öğrencilerimize birlikte müzik yapma disiplinini kazandırmaktır. Okul içerisinde çeşitli konserler düzenleyen orkestramız, haftada bir gün okul sonrası çalışmalarını yürütmektedir.     

Çello Dersleri  

Çello (Viyolonsel) derslerimiz Usta Öğretici rehberliğinde müzik dersi kapsamında yürütülmektedir. Öğrencilerimize müzikle ilgilenebilmeleri için farklı bir alan oluşturmak, yaylı ve nefesli sazlar orkestramızda yer almak üzere öğrencilerimizi yetiştirmek temel hedefleri arasında yer almaktadır.  

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR  ZÜMRESİ 

Sınıflar Arası Turnuvalar:  

Öğrencilerimizin dostça mücadele etmelerini sağlamak, kazanmak kadar kaybetmenin de öğrenme süreçlerini olumlu yönde desteklediğine ilişkin farkındalıklarını artırmak amacıyla çeşitli turnuvalar düzenlenmektedir. Öğle aralarında yapılan bu turnuvalardan bazıları aşağıda yer almaktadır.  

Futbol Turnuvası - 6, 7 ve 8. sınıflar  

Mendil Kapmaca -  5. sınıflar  

Basketbol Turnuvası -  7. sınıflar  

Hentbol Turnuvası  - 8. sınıflar  

Yakan Top Turnuvası  - 5 ve 6. sınıflar  

Voleybol Turnuvası – 7 ve 8. sınıflar  

Masa Tenisi Turnuvası  - 5, 6, 7 ve 8. sınıflar  

Hentbolda Şut Yarışması - 7. sınıflar  

Basketbolda Şut Yarışması  - 8. sınıflar  

 19 Mayıs Atatürk Koşusu – Tüm kademeler 

Ultimate Sports Challenge – Tüm kademeler 

Satranç Turnuvası –Tüm Kademeler 

Uzağa Atlama Yarışması – 7. ve 8. sınıflar 

Kale Direğini Vurma Yarışması – 8. sınıflar 

Penaltı Yarışması - 5 ve 6. sınıflar 

  

Bizim Bir Oyunumuz Var  

5.sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilen disiplinler arası bir çalışmadır. Öğrencilerimiz, Beden Eğitimi ve Spor derslerinde gruplar halinde hazırladıkları oyunları arkadaşlarına oynatıp Bilişim ve Teknoloji derslerinde de oyunların posterlerini tasarlayarak yaratıcılıklarını ortaya koymaktadırlar. 

Spor Panayırı   

Basit panayır oyunlarına yer verilen bu etkinlik, 5 ve 6. sınıf öğrencilerimiz için düzenlenmektedir. Öğrencilerimiz, Beden Eğitimi ve Spor derslerinde öğrendikleri becerileri, 15-20 farklı istasyonda bireysel performansları ile ortaya koymaktadırlar.   

Ultimate Sports Challenge  

Öğrencilerimizin sportif becerilerini daha çok ortaya çıkarmalarını sağlamak, özellikle ilgi duydukları alanlara ilişkin yetkinliklerini akranlarıyla paylaşmalarına destek olmak amacıyla düzenlenmektedir. Öğrencilerimiz, en fazla 30 saniyeden oluşan ve yetkinliklerini ortaya koyan video çekimlerini tamamlayıp öğretmenleriyle paylaşmaktadırlar. Şube okullarımızın katılımına da açılan yarışmamızın değerlendirme süreci, alanında uzman olan jüri tarafından değerlendirilmektedir.  

Kamplar  

Öğrencilerimizin farklı spor branşlarını deneyimleyip sporu hayatlarının bir parçası haline getirmelerini ve takım ruhunu, aidiyet duygusunu pekiştirerek onların dostça paylaşımlarını artırmalarını sağlamak amacıyla çeşitli kamplar düzenlenmektedir. 

Doğa Sporları ve Çadır Kampı (6. sınıf)  

Kayak Kampı (7 ve 8. sınıflar)  

Su Sporları Kampı (7 ve 8. sınıflar)  

   

Olimpiyatik Etkinliği 

Öğrencilerimizin, takım çalışmasının önemini kavramaları ve “Olimpizm” felsefesi doğrultusunda yarışabilmelerini sağlamak amacıyla her yıl haziran ayında gerçekleştirilen bir etkinliktir.   

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi – Olimpik Eğitim ve Fair Play 

Öğrencilerimize Olimpizm felsefesini aşılamak, spor yoluyla dostluk, barış, kardeşlik, dürüstlük gibi değerleri benimsemelerine yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilmektedir.   

Adadan Adaya 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Zümresi ile ortak olarak yürütülen bu etkinliğimizde, öğrencilerimizin takım olma ve liderlik etme becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.  

Spor Şenliği  

Okul takımlarımızın yıl boyunca aldığı dereceleri paylaşmak amacıyla her yıl haziran ayında Madalya Töreni düzenlenmektedir. Törende okul takımlarında başarı kazanan her öğrencimize okul madalyası takdim edilmektedir.  

Süper Kupa 

Öğrencilerimizin sınıf olarak katıldığı tüm turnuvalarda aldıkları puanlar toplanarak yıl sonunda en yüksek puanı alan şube ödüllendirilmektedir.  Süper kupa ile öğrencilerimizin yıl içinde katıldıkları turnuvaların, başarı ve katılım değerlendirmeleri sağlanarak turnuvalar kapsamında süregelir bir sistem oluşturmak amaçlanmaktadır. Aynı zamanda bu organizasyon ile öğrencilerimizin sınıf içi iletişim becerilerini artırmak, takım olabilmelerini sağlamak, yıl içinde akademik süreçler dahil yardımlaşma ve hoşgörünün olduğu, işbirliklerinin artırıldığı bir sınıf kültürünün oluşturulması hedeflenmektedir. 

 

Öğretmenler Bir Arada 

Öğretmenlerin yıl içerisinde akademik ortamdan uzaklaşıp keyifli vakit geçirebilecekleri ve dostça bir mücadele gerçekleştirebilecekleri çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. 

* Masa Tenisi Turnuvası: Her yıl “24 Kasım Öğretmenler Günü” etkinlikleri kapsamında yapılmaktadır.  

Bilardo Turnuvası: “Yeni Yıla Merhaba” etkinlikleri kapsamında düzenlenmektedir.  

30. Yıl Öğretmenler Arası Uçak Atma Yarışması: Her yıl nisan ayında yapılmaktadır.  

OlimpiyatikHer yıl ağustos ayı seminer döneminde yapılmaktadır. 

Doğa Yürüyüşü: Her yıl eylül ayının ilk hafta sonunda yapılmaktadır. 

 

 


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.